Nauczyciel języka obcego – jak wygląda jego praca, jak zacząć uczyć, wynagrodzenie

Nauczyciel języka obcego to specjalista przygotowany do nauczania w różnego typu placówkach edukacyjnych (między innymi w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Jakie jest szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela języków obcych? Jakie wykształcenie jest konieczne, żeby móc podjąć pracę w tym zawodzie? Jakie cechy musi posiadać kandydat na nauczyciela? Ile zarabiają nauczyciele języków obcych?

Nauczyciel języków obcych – podstawowe informacje

Nauczyciel języków obcych (nazywany także lektorem) to pracownik, który uczy posługiwania się językiem obcym zarówno w mowie, jak i w piśmie. Nauczyciel musi dostosować metody nauczania do poziomu i możliwości swoich uczniów. Oczekuje się od niego także kierowania się programem kształcenia językowego obowiązującym w placówce edukacyjnej, w której jest zatrudniony. Pracownik ten musi posiadać wiedzę pedagogiczną, a także wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki języków obcych. Niezbędna jest mu również wiedza z zakresu kultury, sztuki, nauk społecznych i polityki krajów danego obszaru językowego. Do najważniejszych obowiązków nauczyciela języków obcych zaliczamy prowadzenie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej (jeżeli jest on zatrudniony w szkole publicznej), kształcenie sprawności językowej uczniów, przygotowywanie swoich podopiecznych do udziału w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych, przeprowadzanie testów, prac kontrolnych, a także pilnowanie ich prawidłowego przebiegu. Nauczyciel języka obcego musi wskazywać efekty kształcenia, oceniać wiedzę i umiejętności językowe zdobyte przez uczniów, udzielać pomocy uczniom, którzy nie radzą sobie z opanowaniem normy programowej. Pracownik ten zajmuje się także wypełnianiem protokołów egzaminacyjnych i archiwizowaniem prac, organizowaniem pomocy naukowych, wspieraniem nauczania przy pomocy rozwiązań multimedialnych.

Jak zostać nauczycielem języków obcych?

Osoba pragnąca pracować w zawodzie nauczyciela języków obcych musi legitymować się wykształceniem wyższym. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolach i szkołach podstawowych muszą posiadać co najmniej studia licencjackie, natomiast osoby pracujące w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych potrzebują już wykształcenia na poziomie magisterskim i wyższym.

Z oczywistych przyczyn preferowanymi kierunkami są lingwistyka stosowana i filologia. Każdy nauczyciel musi posiadać przygotowanie pedagogiczne (można zdobyć je podczas studiów wyższych).

Nauczyciel języków obcych – środowisko pracy

Praca nauczyciela języków obcych odbywa się w pomieszczeniach (zazwyczaj są to sale lekcyjne). Nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych i średnich pracują od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych. Harmonogram ich pracy jest ustalony przez władze danej placówki. Z kolei nauczyciele w szkołach językowych i szkołach wyższych mogą pracować również w weekendy (na przykład na studiach zaocznych). Współcześnie coraz więcej nauczycieli języków obcych pracuje w trybie zdalnym.

Praca nauczyciela języków obcych nie jest wymagająca pod względem kondycji fizycznej, jednak intensywne kontakty z ludźmi sprawiają, że może się ona wiązać z szybkim wypaleniem zawodowym.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na nauczyciela?

Od kandydatów na stanowisko nauczyciela języków obcych oczekuje się wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. Osoby takie powinny posiadać dobrą dykcję. Bezcenna w tym zawodzie jest umiejętność przekonywania, charyzma, cierpliwość, zwiększona odporność na stres (stresowe sytuacje w przypadku pracy z ludźmi są normą). Nauczyciel musi być osobą odpowiedzialną, nastawioną na rozwiązywanie problemów, empatyczną, posiadającą pasję do języka, który wykłada. 

Nauczyciel języków obcych – wynagrodzenie

Zarobki nauczycieli języków obcych w szkołach nie należą do najwyższych i zazwyczaj nie przekraczają średniej krajowej. Wyższe zarobki osiągają nauczyciele, którzy zdecydują się na założenie własnej działalności gospodarczej. Wysokość pensji zależy między innymi od wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności, stażu pracy (firmy prywatne zazwyczaj są w stanie zapłacić więcej niż instytucje publiczne), wysokości dodatków ustalonych przez gminę. Nauczyciele języków obcych mogą liczyć na benefity pozapłacowe w postaci dodatkowych ubezpieczeń, karnetów na zajęcia sportowe, możliwości korzystania z prywatnej opieki medycznej.

Jak dostać pracę w zawodzie?

Osoby posiadające uprawnienia do nauczania języków obcych mogą liczyć na zatrudnienie w szkołach językowych, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, centrach egzaminacyjnych, ośrodkach doskonalenia zawodowego, szkołach wyższych. 

Pierwszym krokiem do znalezienia pracy w zawodzie jest napisanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego. CV powinno zawierać krótkie podsumowanie zawodowe. Specjaliści do spraw rekrutacji radzą, żeby tworzyć CV pod konkretną ofertę pracy, nawet jeżeli zajmie nam to więcej czasu. W ten sposób łatwiej będzie nam wykazać, że jesteśmy idealnymi kandydatami na stanowisko, o które się ubiegamy.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox