Nowy przewodnik Devire – „Co to jest outsourcing w HR?”

Outsourcing określany również mianem leasingu pracowniczego jest usługą niosącą wsparcie w zakresie pozyskiwania lub desygnowania pracowników o sprecyzowanych kwalifikacjach zawodowych. Polega on w głównej mierze na przeniesieniu struktur zawodowych do firmy zewnętrznej. W przypadku outsourcingu HR oddelegowanie związane jest z przekazaniem części lub całości obowiązków dotyczących spraw księgowo- personalnych firmy. Kiedy zatem warto korzystać z outsourcingu w HR?

Outsourcing w HR niezastąpiony w….   

Usługi outsourcingu HR są wręcz niezastąpione w sytuacjach podbramkowych. 

 • Kiedy pojawia się potrzeba natychmiastowego wzmocnienia kadry i brakuje czasu na przeprowadzenie rekrutacji do skompletowania wykwalifikowanego personelu. 
 • Jest też pomocny w sytuacjach kryzysowych, w których konflikty pomiędzy pracownikami uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.   
 • Z outsourcingu HR warto również korzystać, gdy potrzeba wzmocnienia przedsiębiorstwa dodatkową kadrą jest ewidentnie przejściowa. I nie wymaga tworzenia nadprogramowych etatów.   

Najważniejsze zalety outsourcing HR.    

Outsourcing jest usługą niosącą wiele korzyści. Do najważniejszych należą bezsprzecznie: 

 • oszczędność czasu i kosztów administracyjnych. 
 • Brak konieczności tworzenia nowych etatów. 
 • Stały dostęp firmy do szerokiego i aktualnego zakresu wiedzy związanego z prawem pracy. 
 • Proste zasady współpracy z agencją outsourcingową. 
 • Kontrola działań ekspertów. 

Zlecenia możliwe w ramach outsourcingu HR.   

Outsourcing HR jest usługą, w ramach której można przeprowadzać między innymi takie działania jak: 

 • przeprowadzenie rekrutacji nowych pracowników. 
 • Zwierzchnictwo nad dokumentacją pracowniczą oraz nadzór nad archiwum akt pracowniczych. 
 • Prowadzenie księgowości lub zlecenie jedynie konkretnego zakresu zadań księgowych związanych z prokurowaniem listy płac i administrowaniem funduszem świadczeń socjalnych.   

Najistotniejsze powody, dla których warto korzystać z outsourcingu HR.   

Outsourcing HR eliminuje przede wszystkim ryzyko rotacji pracowników. Niesie też oszczędność czasu, który należałoby poświęcić na czasochłonny proces rekrutacji. I wspomaga stałą kadrę pracowniczą w nieprzewidzianych sytuacjach kryzysowych takich jak intensywny wzrost zachorowalności jaki miał miejsce w czasie pandemii. 

Dlatego warto szczegółowo zapoznać się z outsourcingiem pracowniczym, zwłaszcza że na stronie: https://www.devire.pl/przewodnik-outsourcing-2023/ jest dostępny bezpłatny przewodnik opisujący szczegółowo zasady współpracy w ramach outsourcingu.   

Został on stworzony przez firmę Devire, która jest obecnie liderem w branży zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Praktyczna wiedza zawarta w informatorze udostępnia cenne wytyczne, które pozwalają na zoptymalizowanie procesów zarządzania zasobami ludzkimi niosącymi w efekcie większą wydajność pracowników przy niższych kosztach korzystania z ludzkiej pracy. Ponadto przewodnik wyjaśnia aspekty związane z wpływem outsourcingu pracowników na rozwój przedsiębiorstwa. I dodatkowo wnikliwie i przestronnie przedstawia zalety outsourcingu oraz rzetelnie ukazuje koszty związane z usługą.   

Reasumując, przewodnik jest solidnym i rzetelnym źródłem wiedzy, która bezsprzecznie może przełożyć się na wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. 

 

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox