Ochroniarz – specyfika zawodu, jak dostać pracę w ochronie

Ochroniarz to zawód, który mogą wykonywać osoby silne, sprawne fizyczne, nie mające nic przeciwko dodatkowej dawce adrenaliny. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać ochroniarzem? Jakie są różnice pomiędzy ochroniarzem a kwalifikowanym pracownikiem ochrony? Jak znaleźć pracę w ochronie?

Kariera jako ochroniarz – czy potrzebujemy specjalnych kwalifikacji?

Osoba zainteresowana podjęciem pracy w zawodzie ochroniarza może choć nie musi mieć licencji. Pracę bez licencji można rozpocząć jako ochroniarz w szkole, ochroniarz w galerii handlowej, sklepie, na osiedlu czy nawet na parkingu. Należy podkreślić, że pracownicy ochrony, którzy nie posiadają licencji (czyli nie są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej) mają jednocześnie znacznie mniejsze uprawnienia. Ich obowiązki zawodowe ograniczają się zazwyczaj do patrolowania parkingów, obserwowania monitoringu, sprawdzania alarmów, wykrywania kradzieży. W obliczu kryzysowej sytuacji osoba nie mająca kwalifikacji ma ograniczone możliwości – jej rola kończy się na wezwaniu policji, straży pożarnej czy straży miejskiej.

Zawód kwalifikowany pracownik ochrony – co trzeba o nim wiedzieć?

Kwalifikowany pracownik ochrony posiada uprawnienia do działania w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronny. Do jego zawodowych obowiązków może należeć ochranianie osób, konwojowanie pieniędzy, przedmiotów niebezpiecznych bądź bardzo wartościowych. Od kwalifikowanego pracownika ochrony oczekuje się czasem nadzorowania ochroniarzy nie posiadających kwalifikacji.

Uzyskanie kwalifikacji nie jest sprawą prostą. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, posiadać obywatelstwo Unii Europejskiej, posiadać nienaganną opinię wydaną przez komendanta Policji, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Jeżeli zależy nam na uzyskaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, powinniśmy udać się do do komendanta wojewódzkiego policji właściwego dla naszego miejsca zamieszkania, ewentualnie do Komendanta Stołecznego Policji (jeżeli nie mieszkamy w Polsce) i złożyć wniosek o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Na miejscu konieczne jest złożenie kserokopii dowodu osobistego, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, kserokopię dokumentu, który potwierdza nasze wykształcenie, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne (ważne jest również oświadczenie, że nie toczą się przeciwko nam postępowania karne w związku z takimi przestępstwami). Niezwykle ważna jest też kserokopia dokumentu, który potwierdza, że posiadamy praktyczne i teoretyczne przygotowanie z zakresu samoobrony, strzelectwa, technik interwencyjnych. Kandydat musi również okazać zaświadczenie o odbyciu kursu z przepisów prawa dotyczących wykonywania ochrony osób i mienia.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na ochroniarza?

Praca ochroniarza jest specyficzna i z pewnością nie każdy się do niej nadaje. Osoba, która sprawdzi się na tym stanowisku musi być w 100-procentach sprawna fizycznie. Bardzo duże znaczenie ma tu koordynacja wzrokowo-ruchowa, refleks, odporność na stres, opanowania, umiejętności logicznego postępowania w kryzysowych sytuacjach. Pracownik ochrony musi być osobą spostrzegawczą i odważną.

Specyfika pracy ochroniarza

Praca ochroniarza może się bardzo różnic w zależności od miejsca, w którym jesteśmy zatrudnieni. Należy zdawać sobie sprawę, że wielu przedstawicieli tego zawodu pracuje w godzinach nocnych lub w systemie zmianowym. W większości miejsc od ochroniarzy oczekuje się jedynie zauważenia potencjalnego zagrożenia i zgłoszenia go na policję. Jednocześnie trzeba pamiętać, że zawód ten wiąże się z pewnym zagrożeniem. Ochroniarz zatrudniony w sklepie, który próbuje interweniować w przypadku kradzieży może zostać zaatakowany przez agresywnego klienta. Ochrona musi radzić sobie z osobami pod wpływem alkoholu, które wchodzą do sklepu, zachowują się agresywnie i demolują sprzęty.

Praca ochroniarza często wiąże się z dużym stresem. Zdarza się, że pracownik nie radzi sobie z napięciem i przenosi problemy zawodowe na grunt życia prywatnego.

Jak dostać pracę w ochronie?

Jeżeli zależy nam na znalezieniu jakiejkolwiek pracy w ochronie – nie powinniśmy mieć z tym większych problemów, gdyż wiele firm szuka ochroniarzy. Najprościej jest szukać ofert na popularnych portalach pracy lub po prostu wpisać nazwę zawodu w wyszukiwarce internetowej.

Oferty pracy w ochronie okazjonalnie pojawiają się także w mediach społecznościowych. Co ciekawe na pracę w ochronie mogą liczyć nawet emeryci i osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Podejmują oni zatrudnienie jako ochroniarze bez kwalifikacji, a zakres ich obowiązków jest mocno ograniczony.

Zdecydowanie zwiększymy swoje szanse na otrzymanie pracy jeśli poświęcimy czas na stworzenie profesjonalnego CV i napisanie listu motywacyjnego. Specjaliści od rekrutacji zalecają, żeby przygotować dokumenty pod konkretną ofertę pracy (wówczas możemy lepiej dopasować swoje umiejętności i doświadczenie do oczekiwań pracodawcy).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox