Ogrodnik – specyfika zawodu, obowiązki, zarobki, jak zostać ogrodnikiem

Ogrodnik to zawód mający wiele tysięcy lat tradycji. Wymaga on dużej pokory i cierpliwości, jednak nie brakuje osób, którym pielęgnacja roślin sprawia ogromną satysfakcję. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać ogrodnikiem? Jakie są obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku? Ile zarabiają ogrodnicy?

Jakie są obowiązki ogrodnika?

Szczegółowy zakres obowiązków ogrodnika uzależniony jest od konkretnego miejsca pracy, jednak zazwyczaj od osoby zatrudnionej w tym zawodzie wymaga się: sadzenia roślin, uprawy trawy i kwiatów, pielęgnacji roślin, które spełniają w ogrodzie funkcje ozdobne. Ogrodnik zajmuje się także utrzymaniem ścieżek w ogrodzie, a także utrzymaniem i czyszczeniem sadzawek ogrodowych.

W zakres obowiązków tego specjalisty wchodzi nawadnianie i nawożenie gleby, odchwaszczanie gleby, kontrolowanie poziomu nasłonecznienia ogrodu, przygotowywania materiałów, narzędzi i maszyn, które są niezbędne w pracy ogrodowej. Ogrodnik wykonuje obowiązki z użyciem maszyn i narzędzi do uprawy gleby, wykonuje zadania związane z ochroną roślin. 

Jakie cechy powinien posiadać ogrodnik?

Praca ogrodnika to w dużej mierze praca fizyczna. Z tego względu osoba, która decyduje się na jej wykonywanie powinna charakteryzować się dobrą kondycją fizyczną. Niezbędny jest także dobry stan zdrowia, gdyż pracuje się w zmiennych warunkach pogodowych, dodatkowo zajęcia ogrodnicze często wymagają schylania się, klęczenia i kucania. Żeby czerpać pracę z wykonywania tego zawodu niezbędne jest zamiłowane do natury i zainteresowanie roślinami. Ogrodnik musi mieć rozwinięte zdolności manualne, być osobą wytrzymałą, zdeterminowaną, odpowiedzialną. W zawodzie tym niezwykle ważna jest ostrożność, praktyczne podejście do zleconych zadań, a także umiejętność zastosowania swojej wiedzy w praktyce.

Ogrodnik rzadko pracuje sam. Zazwyczaj prace ogrodowe wykonują zespoły osób. Z tego względu kandydat na ogrodnika musi potrafić pracować w zespole.

Jak zostać ogrodnikiem?

Żeby zostać ogrodnikiem zazwyczaj nie potrzebujemy specjalistycznego wykształcenia, choć technikum ogrodnicze czy studia wyższe na kierunku ogrodnictwo zawsze będą mile widziane. Znacznie ważniejsza od dyplomu uczelni jest posiadana wiedza, a także umiejętność zastosowania jej w praktyce.

Ogrodnik musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu ogrodnictwa. Musi wiedzieć jakie są zewnętrzne i wewnętrzne właściwości poszczególnych roślin, posiadać wiedzę dotyczącą najważniejszych grup roślin, rozumieć związki zachodzące pomiędzy roślinami a otoczeniem. W zawodzie ogrodnika niezbędna jest znajomość botaniki. Specjalista ten musi posiadać również wiedzę dotyczącą uprawy roślin, w tym między innymi znać cechy charakterystyczne różnych rodzajów gleby, wiedzieć wszystko o metodach nawadniania, czynnikach klimatycznych, znać zasady wzbogacania gleby nawozami.

Żeby wykonywać zawód ogrodnika należy mieć wiedzę dotyczącą ochrony roślin. Ogrodnik musi rozpoznawać najważniejsze chwasty, patogeny i szkodniki, znać maszyny i narzędzia służące do ochrony roślin.

Na stanowisku ogrodnika znaczenie ma również podstawowa wiedza techniczna. Pracownik musi wiedzieć jak bezpiecznie korzystać z urządzeń rolniczych, jakie środki ochrony osobistej stosować podczas pracy w ogrodzie, znać zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z środków ochrony roślin.

Gdzie pracują ogrodnicy?

Wykwalifikowani ogrodnicy mają szansę na znalezienie pracy w wielu miejscach. Pracują między innymi w przedsiębiorstwach ogrodniczych, kwiaciarniach, sklepach ogrodniczych, firmach zajmujących się gospodarowaniem terenów zielonych. Osoby z wykształceniem ogrodniczym znajdą pracę także w przetwórstwie owocowo-warzywnym, instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych. Część absolwentów ogrodnictwa decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Studia ogrodnicze

Studia ogrodnicze oferowane są przez wiele polskich uczelni (ogrodnictwo można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym). Dają one szeroką wiedzę z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, kształtowania krajobrazu, ochrony przyrody, zagospodarowania terenów zieleni. W programie studiów można znaleźć takie przedmioty jak ekologia, nasiennictwo, ochrona środowiska, chemia, biologia z elementami gleboznawstwa, biochemia, dendrologia, genetyka roślin, hodowla roślin, rośliny zielarskie, sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne, ochrona roślin, biotechnologia roślin, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, wykrywanie patogenów roślin, itp.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox