Operator kamery – informacje o zawodzie, wymagania stawiane kandydatom

Operator kamery może pracować samodzielnie lub być członkiem ekipy filmowej. Jego praca odbywa się we wnętrzach lub w plenerze. Co warto wiedzieć o obowiązkach operatora kamery? Jakie cechy powinien posiadać kandydat na to stanowisko?

Operator kamery – charakterystyka zawodu

Osoba wykonująca zawód operatora kamery jest jednocześnie twórcą, jak i rzemieślnikiem. Zajmuje się on obsługą kamery telewizyjnej lub filmowej. W zakres obowiązków tego specjalisty wchodzi ustawianie i dobieranie odległości kamery w stosunku do filmowanego obiektu, dobieranie i kontrola określonych narzędzi w zależności od charakteru realizowanego projektu, dobieranie, a także kontrola sprawności i czystości obiektywów. Szczegółowe obowiązki są uzależnione od tego czy operator kamery pracuje samodzielnie czy też jest członkiem większego zespołu. W przypadku pracy zespołowej niezbędne jest postępowanie w zgodzie z oczekiwaniami reżysera i operatora obrazu. Charakterystyczna dla zawodu operatora kamery jest konieczność pracy w różnych warunkach. Operator pracuje w pomieszczeniach – na halach zdjęciowych, w domach, sklepach, na lotniskach, w plenerze (w tym przypadku pracownik musi się mierzyć z różnymi warunkami atmosferycznymi – deszczem, wiatrem, śniegiem, wysokimi i niskimi temperaturami). Operatorzy kamery pracują w różnych porach (także w święta, w nocy), często wyjeżdżają w delegacje. W swojej pracy mogą wykorzystywać takie narzędzia jak kamery filmowe analogowe i cyfrowe, obiektywy filmowe, statywy, filtry korekcyjne i efektowe, monitory, radia.

Jak zostać operatorem kamery?

Żeby zostać operatorem kamery potrzebujemy co najmniej średniego wykształcenia. Jednocześnie wielu pracodawców preferuje kandydatów z wykształceniem wyższym (najlepiej po kierunku realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego). W zawodzie tym ważna jest też znajomość języków obcych, a zwłaszcza angielskiego (dobrze, gdy nasze kompetencje językowe są potwierdzone certyfikatem).

Osoba pragnąca wykonywać ten zawód zazwyczaj musi odbyć staż u doświadczonego operatora kamery.

Zawód operatora kamery daje wiele możliwości rozwoju. Każda produkcja to dla niego szansa na zebranie nowych doświadczeń, a także nawiązanie cennych znajomości zawodowych. Operatorzy kamery mają szansę awansować na stanowisko operatora obrazu.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na operatora kamery?

Operator kamery to zawód wymagający, dlatego nie każdy się w nim sprawdzi. Badanie pokazują, że osoby będące uznanymi operatorami kamery charakteryzują się dobrym zdrowiem i ogólną wydolnością fizyczną. Niezwykle ważny u kandydatów jest dobry wzrok (oczkuje się od nich rozróżniania barw, ostrości wzroku, widzenia po zmroku, widzenia stereoskopowego). Bardzo ważny jest także dobry słuch, koordynacja wzrokowo-ruchowa, szybki refleks, spostrzegawczość, zmysł równowagi, wyobraźnia przestrzenna. 

Żeby z sukcesami wykonywać ten zawód należy też posiadać zdolność koncentracji uwagi na jednym zagadnieniu (ważna jest również podzielność uwagi), umiejętność pracy w zmiennych warunkach emocjonalnych, zdolność do podejmowania szybkich, a jednocześnie trafnych decyzji, wyobraźnia i myślenie twórcze, odporność emocjonalna, zdolność precyzyjnej oceny odległości. Operator kamery powinien posiadać poczucie rytmu, płynnie przechodzić z wykonywania jednej czynności w drugą, umieć pracować w szybkim tempie, być osobą dokładną, w razie potrzeby potrafić podporządkować się decyzjom przełożonych.

Od operatora kamery wymaga się wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych (jego praca polega między innymi na kontaktach z bardzo różnymi ludźmi).

Operator kamery – jakie są przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu?

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu operatora kamery są takie wady wzroku, których nie da się skorygować przy pomocy okularów (między innymi zaburzenia widzenia barwnego). W zawodzie tym nie sprawdzą się osoby nadmiernie wrażliwe, o niskiej odporności psychicznej. Do innych przeciwwskazań zaliczamy dysfunkcję kończyn górnych, które uniemożliwiają przenoszenie, chwytanie, sięganie, itp.

Dzień pracy operatora kamery

Dzień pracy operatora kamery niemal nigdy nie jest taki sam, dlatego praca ta nie pozwala się nudzić. Operator kamery nie pracuje w stałych godzinach. Kiedy wymaga tego projekt, musi przyjść do pracy w środku nocy, także w weekendy i święta. Również zakres jego obowiązków różni się w zależności od tego czy pracuje on samodzielnie czy jest częścią ekipy filmowej.

Praca ta często wiąże się z narażeniem na niekorzystne czynniki atmosferyczne. Operatorzy wychodzą do pracy podczas deszczu, mrozu, śniegu upału. Zdarza się, że pracują w naprawdę ciężkich warunkach (powodzie, tornada). Część operatorów decyduje się na pracę na terenach objętych wojną (wówczas są zagrożeni utratą zdrowia, a nawet życia).

Zagrożeniem dla operatora może być również realizacja zdjęć z dzikimi zwierzętami, zdjęć kaskaderskich, pirotechnicznych, z wykorzystaniem efektów specjalnych.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox