Opiekunka dziecięca – specyfika pracy, jakie cechy powinna mieć idealna niania?

Opiekunka dziecięca to osoba, do której często zgłaszają się rodzice bardzo małych dzieci. Jej praca opiera się na kompleksowej opiece nad maluchem. Jakie są wszystkie obowiązki opiekunki dziecięcej? Jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o to stanowisko? Na jakie wynagrodzenie może liczyć niania?

Opiekunka dziecięca – kilka słów o zawodzie

Opiekunka dziecięca to pracownica (najczęściej zawód ten wykonują kobiety) sprawująca opiekę nad dziećmi. Osoba taka może pracować w domu klienta, w budynkach (na przykład żłobkach, przedszkolach), a także na świeżym powietrzu (zazwyczaj miejscem, gdzie można spotkać nianię jest plac zabaw). Część opiekunek spędza czas z grupą dzieci, inne pracują dla jednego, maksymalnie dwóch klientów. Opiekunki dziecięce zatrudnione w przedszkolach i żłobkach współpracują z psychologami, logopedami i pedagogami. Godziny pracy opiekunek dziecięcych są zazwyczaj bardzo zróżnicowane i zależą od miejsca zatrudnienia.

Jaki jest zakres obowiązków opiekunki dziecięcej?

Zakres obowiązków opiekunki dziecięcej jest szeroki i w dużej mierze zależy od miejsca pracy. W skrócie można powiedzieć, że osoba ta wykonuje czynności niezbędne, żeby zapewnić dziecku bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój.

W przypadku niemowląt opieka ogranicza się do zabiegów pielęgnacyjnych i karmienia. Opiekunka przewija, myje, karmi, usypia i uspokaja dziecko. Może również wychodzić z nim na spacer. Opieka w przypadku nieco starszych dzieci może polegać na nauce chodzenia, mówienia, nauki mycia zębów, korzystania z nocnika, odzwyczajania od smoczka. Starsze dzieci można uczyć zachowań społecznych, zabawy w grupie.

Od opiekunki dziecka dwuletniego oczekuje się organizowania gier i zabaw, które będą dostosowane do możliwości podopiecznego (mogą być to proste prace manualne, zabawa przy muzyce, gra na instrumentach, nauka dziecięcych piosenek).

Jeżeli opiekunka pracuje z dzieckiem opóźnionym w rozwoju wymaga się od niej prowadzenia działań rehabilitacyjnych.

Opiekunka małego dziecka musi ściśle współpracować z rodzicami podopiecznego (powinna ona wykonywać polecenia rodziców). Zdaje ona sprawozdanie z czasu jaki spędziła z dzieckiem, opowiada co dziecko robiło, czy było na spacerze, co i ile jadło, czy danego dnia pojawiły się jakieś problemy.

Opiekunki mogą być zatrudnione na cały dzień lub na kilka godzin w przypadku starszych dzieci. Wówczas ich rola może polegać na odebraniu ze szkoły lub przedszkola, przygotowaniu posiłku, wspólnej zabawie, pomocy w odrabianiu lekcji.

Rodzice pragnący wyjść z domu wieczorem mogą zatrudnić opiekunkę na noc. Wówczas jej głównym zadaniem jest położenie dzieci spać i zapewnienie im bezpieczeństwa.

Jak zostać opiekunką?

Jeżeli chodzi o opiekunki zatrudniane do domu, zazwyczaj nie są wymagane specjalistyczne kwalifikacje. Ważniejsze jest, żeby dana osoba posiadała odpowiednie kompetencje miękkie. Zdarzają się pracodawcy, którzy chcą, żeby opiekunka mówiła w obcym języku lub potrafiła grać na jakimś instrumencie, jednak są to sytuacje marginalne. W przypadku miejsc takich jak żłobki czy przedszkola, od opiekunek może się wymagać posiadania wykształcenia pedagogicznego.

Jakie cechy powinna posiadać kandydatka na idealną opiekunkę do dziecka?

W pracy opiekunki dziecięcej najważniejsze są kompetencje miękkie. Osoba taka musi być odpowiedzialna, empatyczna, potrafi nawiązywać dobre kontakty z innymi ludźmi (a w szczególności małymi dziećmi). Bardzo ważną cechą opiekunki jest troskliwość, odporność na stres, cierpliwość, wytrwałość, spostrzegawczość, podzielność uwagi.

Dobra opiekunka jest ciepła, a jednocześnie stanowcza i konsekwentna. Musi również być zdolna do szybkiego podejmowania decyzji.

Opiekunka do dziecka powinna zadbać, żeby dziecko było bezpieczne, a jednocześnie dobrze się bawiło. Dlatego kandydatka a opiekunkę musi być pełna energii, kreatywna, zainteresowana zabawą dziecka. 

Nawet w przypadku opiekunek zatrudnianych przez rodziców małych dzieci ważna jest znajomość etapów rozwoju dziecka (dzięki temu będzie mogła dostosować swoje działania do wieku i możliwości podopiecznego).

Ile można zarobić w zawodzie opiekunki dziecięcej?

Zarobki opiekunek do dzieci nie należą do wysokich (nie przekraczają średniej krajowej). Wszystko zależy jednak od tego gdzie i ile czasu pracujemy. Opiekunka, która przychodzi do dziecka o nietypowej porze zazwyczaj może liczyć na wynegocjowanie lepszej stawki.

Opiekunka dziecięca – jak efektywnie szukać pracy?

Pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej można szukać na wiele sposobów. Zdecydowanie najłatwiej jest polecać swoje usługi znajomym, rodzinie i znajomym znajomych, którzy mają małe dzieci (rodzice chętniej zostawią dziecko pod opieką kogoś znajomego nawet jeżeli nie posiada on formalnych kwalifikacji. Możemy również skorzystać z pomocy profesjonalnych serwisów opiekunek do dzieci. Dobrym pomysłem może być wystawienie ogłoszenia w mediach społecznościowych (na przykład na stronie naszego miasta lub dzielnicy).

Najtrudniej jest znaleźć pracę opiekunki do dzieci osobom, które nie mają jeszcze doświadczenia. Kiedy zdobędziemy pierwszych zadowolonych klientów, powinniśmy otrzymać więcej propozycji współpracy (zadowoleni rodzice mogą polecać nas swoim znajomym).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox