Optyk okularowy – najważniejsze informacje o zawodzie

Optyk okularowy to specjalista pracujący w salonach i zakładach optycznych. Optyk zaliczany jest do zawodów regulowanych, co oznacza, że do jego wykonywania konieczne są specjalne kwalifikacje. Jakie są najważniejsze obowiązki optyka okularowego? Jakie warunki musi spełnić osoba pragnąca rozpocząć pracę na tym stanowisku?

Optyk okularowy – charakterystyka

Optyk okularowy jest to pracownik odpowiedzialny za dokonywania pomiarów wzroku za pomocą specjalistycznych przyrządów. Jest on odpowiedzialny za dobór okularów korekcyjnych, a także innych pomocy wzrokowych. Do jego kompetencji należy też naprawa i konserwacja wszystkich typów okularów. Optyk wykonuje okulary na podstawie recepty lub kierując się parametrami starych okularów. 

Pracę optyka można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza z nich to samodzielna naprawa okularów. Ważnym elementem działalności tego specjalisty jest współpraca z klientem i kontrahentami (na przykład z dostawcami szkieł i oprawek).

Praca z klientem polega na przyjęciu zlecenia, pomocy w doborze oprawek (optyk jest w stanie doradzić klientowi wybór oprawek okularowych, które najlepiej pasują do kształtu twarzy danej osoby), określeniu typu i mocy soczewek.

Osoba zatrudniona na stanowisku optyka może być odpowiedzialna na sprzedaż akcesoriów optycznych (między innymi ściereczek do okularów, płynów do pielęgnacji soczewek, futerałów na okulary), a także soczewek kontaktowych.

Częścią pracy optyka jest nawiązywanie kontaktów z hurtowniami i producentami akcesoriów optycznych. Pracownik ten składa zamówienia na potrzebne w salonie optycznym produkty. W razie potrzeby składa również reklamacje, które zgłaszają klienci.

Wykonywanie nowych okularów wymaga od optyka przygotowania szablonów, dokonania obliczeń, oszlifowania soczewek. Optyk okularowy wykorzystuje w swojej pracy takie narzędzia jak szabloniarki, szlifierki lub automaty szlifujące, dioptriomierze, polerki, podgrzewacze do opraw.

Jak zostać optykiem okularowym?

Żeby móc pracować w zawodzie optyka okularowego niezbędne jest posiadania dyplomu, który potwierdza nasze kwalifikacje zawodowe. Istnieje kilka dróg do zdobycia zawodu optyka. Jedną z nich jest ukończenie kierunkowej szkoły policealnej. Możemy również zdobyć tytuł czeladnika, a następnie mistrza szkoląc się pod okiem doświadczonego optyka.

Część pracy optyka polega na kontaktach z ludźmi, dlatego od kandydatów wymaga się wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. Optyk musi wyróżniać się wysoką kulturą osobistą, być w stanie nawiązać kontakt z osobami w różnym wieku.

Wielu pracodawców oczekuje od kandydatów znajomości języków obcych (a przynajmniej języka angielskiego), gdyż salony optyczne odwiedzają również obcokrajowcy. Dodatkowo optyk musi cały czas doskonalić swoje kompetencje zawodowe, a znaczna część fachowej literatury dostępna jest jedynie w języku angielskim.

Jakie cechy musi posiadać kandydat na optyka okularowego?

W przypadku zawodu optyka okularowego nie ma poważnych ograniczeń wiekowych. Jednocześnie część pracodawców preferuje kandydatów przed 50 rokiem życia, gdyż zawód ten wymaga znacznej precyzji i sprawności manualnej.

Idealny kandydat na optyka okularowego jest osobą dokładną, spostrzegawczą, potrafiącą przez dłuższy czas skupić się na jednej rzeczy. Optyk musi łatwo nawiązywać kontakty, mieć zdolność przekonywania, potrafić doradzić klientowi. W zawodzie tym liczy się również zmysł estetyczny (dzięki niemu pracownik jest w stanie doradzić klientowi wybór najlepszych oprawek).

Niezwykle ważnymi cechami optyka jest cierpliwość, życzliwość, umiejętność odpowiadania na pytania klientów w prosty i zrozumiały sposób.

Idealnie byłoby, gdyby kandydat na optyka interesował się naukami ścisłymi – matematyką, fizyką, medycyną. Optycy decydujący się na prowadzenie własnej działalności powinni posiadać rozwinięte umiejętności biznesowe.

Jeżeli chodzi o wymagania zdrowotne – niezbędny w zawodzie optyka jest sprawny wzrok, sprawność manualna, dobry słuch.

Jak wygląda środowisko pracy optyka?

Optycy pracują w salonach optycznych. Warunki ich pracy są zazwyczaj bardzo dobre. Praca ta nie należy do wyczerpujących fizycznie dlatego choroby zawodowe zdarzają się stosunkowo rzadko. Jedyne problemy, z którymi muszą mierzyć się osoby wykonujące zawód optyka to intensywne światło i hałas.

Większość optyków pracuje w stałych godzinach, w systemie jednozmianowym. Praca ta ma charakter samodzielny, choć w dużych salonach optycznych, które zatrudniają kilku optyków – konieczna jest współpraca i podział obowiązków. Salony optyczne otwarte są w soboty, dlatego część optyków pracuje również w weekendy.

W przypadku zawodu optyka okularowego możliwości awansu są dość ograniczone. Pracownicy zatrudnieni w dużych firmach mają możliwość awansowania na kierownika salonu (co wiąże się z większymi zarobkami, ale też licznymi obowiązkami). Sposobem na zwiększenie zarobków może być otworzenie własnego salonu optycznego (co jednak wymaga początkowo dużych nakładów finansowych i wiąże się z pewnym ryzykiem, gdyż nigdy nie mamy pewności, czy pozyskamy klientów).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox