Organizator imprez sportowych – obowiązki, wymagania stawiane kandydatom

Organizator imprez sportowych to specjalista odpowiedzialny za częściowe lub kompleksowe przygotowanie wydarzenia sportowego, jego realizację, a także rozliczenie. Co warto wiedzieć o obowiązkach organizatora imprez sportowych? Jakie wykształcenie i doświadczenie zawodowe są potrzebne, żeby podjąć pracę na tym stanowisku? Ile zarabiają organizatorzy imprez sportowych?

Organizator imprez sportowych – charakterystyka

Organizator imprez sportowych (nazywany także agentem sportowym, menadżerem imprez sportowych) jest to zawód o charakterze usługowym. Jego najważniejszym zadaniem jest zaplanowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej, ewentualnie wydarzenia promującego określoną dyscyplinę sportową. Do szczegółowych zadań agenta sportowego zaliczamy przygotowywanie wniosków lub aplikacji na organizację przedsięwzięcia sportowego, tworzenie regulaminu i zasad, które będą regulowały przebieg wydarzenia (są one uzależnione od rodzaju imprezy, jej celu i charakteru, zasięgu, uczestników, terminu i miejsca). Organizator musi opracować budżet imprezy, określić jakie będą jej źródła finansowania, a także zabezpieczyć stosowne środki finansowe. Pracownik negocjuje koszty usług z podwykonawcami i usługodawcami, podejmuje współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, władzami sportowymi, władzami państwowymi. To na nim spoczywa obowiązek zapewnienia niezbędnych urządzeń i sprzętu sportowego, uzyskanie zgód na organizację masowej imprezy sportowej, pozyskiwanie pracowników i wolontariuszy, którzy będą wspomagali organizację wydarzenia. Agent sportowy musi podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom imprezy i kibicom, nadzoruje on przebieg imprezy, zajmuje się rozliczeniem finansowym i organizacyjnym, zwraca wypożyczony sprzęt. Ważne jest, żeby wykonywał swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa, a także ogólnokrajowymi standardami organizacji imprez sportowych.

Jak zostać organizatorem imprez sportowych?

Żeby móc wykonywać zawód organizatora imprez sportowych nie jest potrzebne konkretne wykształcenie. Zawód ten jest dostępny już dla osób z wykształceniem średnim. Ważniejsze jest zainteresowanie sportem i doświadczenie czynnego sportowca. Choć nie jest to warunek konieczny, wskazane jest, żeby organizator posiadał wiedzę na temat dyscypliny sportowej, której dotyczy impreza.

Dużym atutem kandydata jest posiadanie doświadczenia związanego z organizacją imprez sportowych, ewentualnie odbycie szkolenia z zakresu organizacji imprez sportowych.

Od organizatorów oczekuje się znajomości języków obcych, a także posiadania prawa jazdy kategorii B (jest ono ważne, gdyż praca ta wiąże się z częstym przemieszczaniem).

Organizator imprez sportowych – jakie cechy musi posiadać kandydat na to stanowisko?

Kandydat na organizatora imprez sportowych musi być osobą zainteresowaną sportem. Ważne jest, żeby posiadał wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne i siatkę kontaktów. Kandydat musi być osobą samodzielną, jednak kiedy jest to koniczne – zdolną do pracy zespołowej. W zawodzie tym przydaje się charyzma, umiejętności negocjacyjne, nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Środowisko pracy organizatora imprez sportowych

Organizatorzy imprez sportowych mogą liczyć na zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, urzędach miast i gmin, urzędach marszałkowskich, ośrodkach sportu i rekreacji, ogólnopolskich i okręgowych ośrodkach sportowych, firmach komercyjnych świadczących usługi sportowe, organizacjach pozarządowych, firmach specjalizujących się w organizacji eventów sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

Doświadczeni organizatorzy imprez sportowych często decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej (często gwarantuje ona wyższe zarobki i większe możliwości działania).

Na jakie zarobki mogą liczyć organizatorzy imprez sportowych?

Zarobki organizatorów imprez sportowych są bardzo zróżnicowane, jednak często przekraczają średnią krajową. Część pracowników pracuje w oparciu o stawkę godzinową, inni otrzymują ściśle określoną kwotę za organizację całej imprezy.

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od rangi imprezy, jej wielkości, wysokości budżetu, lokalizacji, szczegółowego zakresu zadań, stopnia odpowiedzialności (inaczej opłacana jest praca samodzielna, inaczej praca członka zespołu), zapotrzebowania na rynku, regionu kraju, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji.

Organizatorzy imprez sportowych, którzy są zatrudnieni na etacie mogą liczyć na benefity pozapłacowe w postaci służbowego laptopa, telefonu, samochodu, dodatkowego ubezpieczenia, możliwości korzystania z prywatnej służby zdrowia.

Organizator imprez sportowych – jak dostać pracę?

Jeżeli posiadamy kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na podjęcie pracy organizatora imprez sportowych, powinniśmy poświęcić czas na stworzenie unikalnego i profesjonalnego CV i listu motywacyjnego. W CV obowiązkowo zamieśćmy krótkie podsumowanie zawodowe (nie powinno być ono dłuższe niż 3 – 4 zdania).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox