Pakowacz – informacje o zawodzie, jak zdobyć tę pracę?

Pakowacz to jak sama nazwa wskazuje pracownik odpowiedzialny za pakowanie gotowych produktów. Pakowacze znajdują zatrudnienie w dużych zakładach produkcyjnych. Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby zostać zatrudnionym na tym stanowisku? Jak wygląda dzień pracy pakowacza?

Pakowacz – charakterystyka

Podstawowym zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku pakowacza jest pakowanie półproduktów, a także gotowych wyrobów. Pakowacz ręcznie umieszcza produkt w pudełkach, skrzynkach, kartonach. Pracownik waży każdy produkt, zakleja pudełka taśmą samoprzylepną, po czym odstawia je na paletę. Proces pakowania może odbywać się przy taśmie produkcyjnej lub w pomieszczeniu magazynowym. Do zadań pakowacza może należeć ponadto pobieżna kontrola jakości wyrobu.

W niektórych firmach pakowacze pakują jedynie produkty szczególnie delikatne, które mogłyby ulec uszkodzeniu podczas pakowania automatycznego.

Jak wygląda dzień pracy pakowacza?

Praca pakowacza odbywa się najczęściej na stojąco, w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych lub magazynach. Dzień pracy trwa zazwyczaj osiem godzin. Przy czym pakowacze często pracują na zmiany (w tym również zmianę nocną). W zależności od miejsca zatrudnienia praca pakowacza może mieć charakter indywidualny lub zespołowy. Pakowanie musi odbywać się w określonym tempie.

Od pakowaczy wymaga się noszenia rękawiczek (jest to konieczne zwłaszcza w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym), a także specjalnego uniformu.

Niedogodnością w pracy pakowacza jest stała ekspozycja na hałas, a także fakt, że wykonuje on pracę bardzo monotonną.

Jak zostać pakowaczem?

W przypadku zawodu pakowacza nie istnieją specjalne wymagania dotyczące wykształcenia. Pracodawcy przyjmują nawet osoby z wykształceniem podstawowym. Pracę w tym zawodzie mogą podjąć kobiety i mężczyźni w każdym wieku.

Ze względu na specyfikę pracy pakowacza możliwości awansu w tym zawodzie są ograniczone. W dużych firmach osoba piastująca stanowisko pakowacza może awansować na kontrolera jakości, brygadzistę, operatora maszyn lub kierownika działu.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na pakowacza?

Choć praca pakowacza wydaje się prosta, nie każdy będzie w stanie jej podołać. Kandydaci muszą być zdolni do wykonywania monotonnych czynności przez wiele godzin. Dodatkowo oczekuje się od nich, że będą pracować w stałym, szybkim tempie (pracownik nie może nagle się zatrzymać, gdyż spowoduje zastój całej linii produkcyjnej).

Od kandydatów oczekuje się bardzo dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, zręczności, spostrzegawczości (konieczne jest szybkie wyszukiwanie wybrakowanych produktów i ich usuwanie), dobrego wzroku (ważna na tym stanowisku może być umiejętność rozróżniania barw), czucia dotykowego, zdolności do pracy indywidualnej i zespołowej.

Zawód pakowacza zaliczany jest do lekkich, ewentualnie średnio ciężkich, dlatego mogą go wykonywać mężczyźni i kobiety w każdym wieku, o stosunkowo dobrym stanie zdrowia i kondycji fizycznej. Praca pakowacza jest często dodatkowym zajęciem dla emerytów (zajmują się oni jedynie pakowaniem, a za przenoszenie opakować odpowiadają młodsi pracownicy).

W niektórych firmach istnieje możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na przykład głuchoniemych.

Pakowacz – przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu pakowacza są zaburzenia funkcjonowania kończyn górnych i dolnych. Praca ta nie będzie odpowiednia dla ludzi z zaburzeniami równowagi i zaburzeniami funkcjonowania układu kostno-stawowego.

Jakie są zalety i wady pracy pakowacza?

Jedną z największych zalet pracy pakowacza jest fakt, że można ją znaleźć szybko. Zapotrzebowanie na pracowników zajmujących się pakowaniem jest współcześnie duże. Próg wejścia do zawodu jest niski – nie jest tu wymagane wykształcenie, czy znajomość języków obcych. Pracę pakowacza mogą podjąć nawet osoby na emeryturze.

Duże firmy oferują swoim pracownikom elastyczne godziny pracy, dlatego jako pakowacze mogą pracować studenci.

Praca pakowacza nie jest skomplikowana, dlatego mogą się jej nauczyć osoby z niepełnosprawnościami, a także ludzie, którzy nie znają języka danego kraju. Dla części osób zaletą zawodu pakowacza jest mała odpowiedzialność, przez co zajęcie to nie jest stresujące. Jako, że pakowacz wykonuje stale te same czynności, nie musi zabierać pracy do domu, co daje duży komfort psychiczny.

Osoby, które kiedykolwiek wykonywały zawód pakowacza przyznają, że dużym jego minusem jest monotonia. Pracownik musi wykonywać praktycznie te same czynności, co nie każdy jest w stanie wytrzymać. Dla niektórych problemem będzie również konieczność utrzymania stałego tempa pracy – konieczna jest tu praca szybka, nie można też zatrzymywać się bez ważnego powodu.

Minusem zawodu pakowacza są niskie zarobki – nie jest to zajęcie dobrze opłacane (choć pracownicy mogą liczyć na dodatki za pracę w godzinach nocnych). Zawód pakowacza nie cieszy się prestiżem społecznym (przez co dla wielu osób jest jedynie zajęciem przejściowym). Do wad tej pracy można zaliczyć małe możliwości rozwoju i awansu.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox