Pilot wycieczek – charakterystyka zawodu, jak zostać pilotem wycieczek

Pilot wycieczek to zawód, który pojawił się dopiero kilkadziesiąt lat temu. Głównym obowiązkiem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest obsługa realizacji wycieczki zorganizowanej przez biuro podróży. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc pracować jako pilot wycieczek? Czy istnieją przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu?

Pilot wycieczek – podstawowe informacje

Od pilota wycieczek oczekuje się realizacji programu wycieczki, która została zaplanowana przez biuro podróży, w jakim osoba ta jest zatrudniona. Działania podejmowane przez pilota mają sprawić, żeby klient biura podróży spędził miło czas i skorzystał z oferty firmy w przyszłości.

Pilot wycieczek jest zobowiązany do poinformowania uczestników o wszystkich szczegółach wyjazdu. Musi on pracować z całą grupą, a równocześnie z każdym uczestnikiem osobno.

Jednym z ważniejszych obowiązków pilota jest dbanie o bezpieczeństwo (pilnuje on dyscypliny, regularnie liczy członków grupy), a także reprezentowanie grupy we wszystkich miejscach jej pobytu. Można więc powiedzieć, że pilot pełni funkcję administratora wycieczki.

Pilot posiada wszystkie dokumenty niezbędne do przejazdu, zakwaterowania i zwiedzania atrakcji, pomaga w zakwaterowaniu, reaguje w sytuacjach awaryjnych.

Istotnym elementem jego pracy jest opowiadanie o zwiedzanych miejscach i zabytkach, kulturze danego regionu, zwyczajach, polityce. Zawód ten wymaga doskonałej orientacji w zagadnieniach związanych z geografią, polityką, historią.

Piloci wycieczek mogą pracować z turystami zagranicznymi, którzy odwiedzają Polskę, a także z Polakami wyjeżdżającymi na wycieczki zagraniczne.

Pilot wycieczek – jak nim zostać?

Żeby rozpocząć pracę w charakterze pilota wycieczek konieczne jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego. Od kandydatów wymaga się pełnoletności i niekaralności. Konieczne jest odbycie specjalnego szkolenia na pilota wycieczek i zdanie egzaminu (egzamin zdawany jest przed marszałkiem konkretnego województwa), który składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Niezbędnym wymogiem jest również znajomość języków obcych. Podstawą w tej branży jest język angielski. Część pracodawców wymaga dodatkowo języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego lub rosyjskiego (im więcej języków zna dany kandydat, tym większe są jego szanse na zatrudnienie). Jednym z warunków otrzymania pracy jest zdanie egzaminu językowego (egzamin nie jest obowiązkowy dla absolwentów filologii czy osób, które ukończyły szkoły zagraniczne).

Warto podkreślić, że pracodawcy zwracają dużą uwagę na prezencję i osobowość kandydata na pilota.

Cechy kandydata na pilota wycieczek

Badania pokazują, że osoby, które najlepiej radzą sobie na stanowisku pilota wycieczek posiadają doskonałe kompetencje przywódcze, organizacyjne, są również empatyczni i opiekuńczy. Kandydat na pilota wycieczek musi wyróżniać się kulturą osobistą, a także wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi. Kandydat musi być wyczulony na potrzeby osób w różnym wieku (inne potrzeby będzie miała wycieczka składająca się głównie z dzieci, inne z osób starszych). Ważne jest, żeby był osobą taktowną, wyrozumiałą, cierpliwą, opanowaną, pozbawioną uprzedzeń.

Idealny pilot wycieczek jest spostrzegawczy, posiada podzielność uwagi, wyobraźnię przestrzenną, znakomitą pamięć, potrafi podejmować szybkie decyzje, umie przekonywać do swoich racji, radzi sobie z rozwiązywaniem konfliktów w grupie.

Od pilota wycieczek oczekuje się, że będzie on w stanie zainteresować zwiedzających historią danego zabytku lub regionu. Z tego względu musi on posiadać łatwość wypowiedzi, charyzmę, własną inicjatywę, ciekawe pomysły, poczucie humoru.

Praca pilota wycieczek często trwa wiele godzin w ciągu dnia i jest wyczerpująca zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Z tego względu kandydat powinien być przygotowany na długotrwały wysiłek. Do podjęcia tej pracy wymagany jest dobry stan zdrowia i kondycja fizyczna. Niezmiernie ważny jest też dobry wzrok, słuch.

O uprawnienia do wykonywania zawodu pilota wycieczek często starają się studenci (zwłaszcza takich kierunków jak turystyka i rekreacja). Praca ta daje im możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, a jednocześnie nie koliduje z nauką. Studenci pracujący jako piloci wycieczek zdobywają doświadczenie zawodowe, dzięki któremu będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Pilot wycieczek – przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu pilota wycieczek są wady wymowy (osoba, która sepleni ma niewielkie szanse na otrzymanie oferty pracy), deformacje ciała (osoba, która nie prezentuje się atrakcyjne nie dostanie zlecenia od biura podróży), choroby narządu głosu (trzeba pamiętać, że praca ta wiąże się z niemal ciągłym, głośnym mówieniem). 

Pilot wycieczek to zawód, w którym sprawdzą się przede wszystkim ekstrawertycy, którzy czerpią energię z kontaktów z innymi ludźmi. Jego wykonywania pozwala nam poznać nowe osoby, a także zwiedzić dużą część świata.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox