Portier – zakres obowiązków, warunki przyjęcia do pracy

Portier jest to pracownik, który może liczyć na zatrudnienie w wielu instytucjach. Jego usługi są potrzebne w hotelach, w szpitalach, przychodniach, zakładach produkcyjnych, w urzędach, na osiedlach, a także w wielu innych miejscach. Co warto wiedzieć o pracy portiera? Jakie cechy powinien posiadać kandydat starający się o to stanowisko?

Portier – jakie są jego zadania?

Głównym zadaniem portiera jest czuwanie przy wejściu do siedzib różnych instytucji (szczególnie takich, których budynki nie są dostępne dla wszystkich). Pracownik ten pilnuje, żeby na teren budynku nie dostały się osoby nieupoważnione. Jego praca polega na obserwowaniu wszystkich wchodzących, jeżeli jest to potrzebne – wydawaniu przepustek (portier zapisuje kto, o której godzinie i w jakim celu przychodzi).

Od portierów oczekuje się udzielania informacji osobom, które nie wiedzą jak dostać się do konkretnych miejsc w budynku. Jeżeli instytucja zatrudnia wielu pracowników, portier może odpowiadać za wydawanie im kluczy (a także odnotowanie tego faktu). Do zadań portiera należy także wydawanie przepustek materiałowych (są to przepustki uprawniające do wyniesienia poza teren firmy rzeczy lub dokumentów do niej należących, a także wniesienia ze sobą rzeczy prywatnych).

Ważnym elementem pracy portiera są obchody (odbywają się one w godzinach popołudniowych i nocnych). Pracownik sprawdza, czy w budynku wszystko jest w porządku. Upewnia się, że siedzibę firmy opuściły wszystkie osoby, czy wyłączona jest woda i prąd.

Jeżeli budynek zaopatrzony jest w systemy antywłamaniowe i przeciwpożarowe, portier zobowiązany jest do obserwowania ich. Natomiast w momencie, gdy alarm się włączy – pracownik sprawdza co jest przyczyną nieprawidłowości.

Jak zostać portierem?

W przypadku zawodu portiera nie istnieją sprecyzowane wymagania dotyczące wykształcenia. Charakterystyczne jest, że na stanowisku tym zatrudniani są przede wszystkim mężczyźni. Niektórzy pracodawcy preferują dodatkowo panów o mocnej budowie ciała (zależy im, żeby wygląd portiera budził respekt osób odwiedzających siedzibę firmy).

Nie istnieją szkoły i kursy przyuczające do zawodu portiera. Nowo przyjęty pracownik jest przyuczany do zawodu na miejscu.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na portiera?

Jedną z ważniejszych cech, których oczekuje się od kandydatów na portiera jest spostrzegawczość (osoba piastująca to stanowisko musi szybko zauważyć niepokojące sygnały, które płyną z otoczenia, a następnie równie szybko na nie zareagować). Kandydat na portiera musi być osobą odpowiedzialną i dokładną. Jako, że ma on na co dzień kontakt z ludźmi, powinien wyróżniać się wysoką kulturą osobistą.

Osoby, które dobrze radzą sobie na tym stanowisku mają dobrą pamięć wzrokową (są w stanie szybko zapamiętać pracowników, którzy przychodzą po klucze), a także podzielność uwagi. Kandydat musi dobrze radzić sobie z monotonią pracy, w której przez większość czasu nic się nie dzieje.

Praca portiera zaliczana jest do lekkich. Wymagana jest ogólna sprawność, jednak pracodawcy przyjmują kandydatów w każdym wieku (w tym również emerytów i rencistów).

Jak wygląda dzień pracy portiera?

Portierzy przez większość czasu przebywają na portierni, czyli w pomieszczeniu, które znajduje się tuż przy wejściu do budynku. Każdego dnia pracownicy ci są zobowiązani do obchodu całego terenu instytucji (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz), w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.

Choć praca portiera przez większość czasu jest spokojna, zdarzają się w niej także sytuacje stresowe. Dotyczą zwłaszcza momentów, gdy duża ilość osób chce przekroczyć próg instytucji, a portier nie może obsłużyć wszystkich natychmiast.

Portier to stanowisko samodzielne. Praca najczęściej odbywa się w systemie zmianowym (w dzień i w nocy). W wielu firmach dzień pracy portiera trwa 12 godzin. W zależności od specyfiki firmy portier pracuje w uniformie służbowym lub w stroju codziennym.

Portier – czy istnieją przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu?

Zawodu portiera nie mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnością kończyn dolnych i górnych. Nie jest to zajęcie dla osób niewidomych i głuchoniemych, gdyż portier musi sprawnie komunikować się z otoczeniem. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu są duże zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, poważne zaburzenia układu kostno-stawowego. Portier to zawód odpowiedzialny, dlatego nie może być wykonywany przez osoby z chorobami psychicznymi.

Jakie są zalety i wady pracy portiera?

Do zalet pracy portiera zaliczamy przede wszystkim poczucie stabilizacji (pracownicy zazwyczaj otrzymują wynagrodzenie na czas). Praca jest dość monotonna, nie wymagająca, nie wymaga ciągłego doskonalenia zawodowego, co może przypaść do gustu osobom pragnącym dorobić do emerytury.

Wadą pracy jest między innymi system zmianowy. Konieczność pracy w nocy może prowadzić do zaburzeń rytmu dobowego, a także pogorszenia stanu zdrowia. Minusem są również niewysokie zarobki portierów. Dla części pracowników problemem są sytuacje stresowe, które zdarzają się przede wszystkim w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox