Posadzkarz – charakterystyka zawodu, jak zacząć pracę

Posadzkarz to osoba, która układa nawierzchnię podłogową zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Jakie są szczegółowe obowiązki tego specjalisty?  Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc zacząć zarabiać jako posadzkarz?

Posadzkarz – jakie są jego obowiązki?

Głównym zadaniem posadzkarza jest pokrywanie podłóg różnego rodzaju materiałami budowlanymi. Pracownik wykorzystuje do tego celu drewno, kamień naturalny i sztuczny, płytki szklane i ceramiczne, płytki z tworzyw mineralnych, klepki podłogowe. W zakres kompetencji posadzkarza wchodzi także naprawa i konserwacja istniejących, uszkodzonych podłóg.

Pierwszym etapem pracy posadzkarza jest upewnienie się, czy powierzchnia, na której będzie układana posadzka jest równa i zgodna z danymi zamieszczonymi na rysunku technicznym. Jeżeli nie – pracownik musi przygotować nawierzchnię.

Posadzkę można układać na sucho i na mokro. Jeżeli pracownik zdecyduje się układać ją na mokro, zaczyna pracę od przygotowania zaprawy w betoniarce (jest to tak zwana wylewka). Sporządzona zaprawa jest przenoszona przy pomocy taczki lub wiader w miejsce, gdzie będzie układana posadzka. Następnie posadzkarz wylewa zaprawę równomiernie na całą powierzchnię pomieszczenia. W tym momencie musi zrobić sobie przerwę, gdyż wylewka schnie nawet do trzech dni. Kolejnym krokiem jest wygładzanie powierzchni i rozpoczęcie wykładania wybranych materiałów budowlanych.

Układanie na sucho charakteryzuje się wykorzystaniem płytek ze sztucznych lub naturalnych kamieni, parkietu, desek, płytek ceramicznych, wykładzin z tworzyw sztucznych. Są one układane na podłożu cementowym. Materiały użyte przez posadzkarza są dobierane pod kątem kolorystycznym, ewentualnie pod kątem kształtu lub wykończenia. Pracownik przykleja płytki przy pomocy cienkiej warstwy zaprawy cementowej lub kleju. Kiedy podłoga wyschnie, wypełnia on przestrzenie pomiędzy płytkami fugą.

Jak zostać posadzkarzem?

Jeżeli chodzi o zawód posadzkarza, nie są tu wymagane szczególe kwalifikacje. Od kandydatów oczekuje się posiadania co najmniej wykształcenia gimnazjalnego. Na rynku dostępne są kursy ogólnobudowlane przygotowujące do pracy posadzkarza, jednak ich ukończenie nie jest konieczne, żeby założyć własną działalność gospodarczą. Kurs tego typu może jednak sprawić, że kandydat stanie się bardziej atrakcyjny w oczach potencjalnego pracodawcy.

Kursy przyuczające do zawodu posadzkarza oferowane są między innymi przez zakłady doskonalenia zawodowego (znajdują się one w każdym większym mieście).

W zawodzie posadzkarza nie można mówić o tradycyjnym awansie. Dla kandydatów awans oznacza zdobycie uznania klientów i co się z tym wiąże – wyższych zarobków i większej ilości zleceń.

Jak wyglądają warunki pracy posadzkarza?

W zależności od zlecenia posadzkarze mogą wykonywać swoją pracę w pomieszczeniach (na przykład budynkach przemysłowych i mieszkalnych), a także na zewnątrz (tarasy, wybiegi dla zwierząt, balkony).

Charakterystyczne dla tego zawodu jest narażenie na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. Problemem w pracy posadzkarza jest również zanieczyszczenie powietrza pyłami (w dłuższej perspektywie może to doprowadzić do powstawania chorób układu oddechowego). Inną niedogodnością jest narażenie na wibracje i hałas (na przykład podczas cięcia desek lub płytek, przygotowywania zaprawy).

Długość pracy posadzkarza jest uzależniona od miejsca zatrudnienia. Specjaliści zajmujący się układaniem posadzek mogą pracować od 6 do nawet 12 godzin w ciągu dnia. Praca odbywa się zazwyczaj od poniedziałku do piątku w stałych godzinach.

Podczas wykonywania obowiązków zawodowych pracownik musi nosić specjalny strój roboczy (konieczne jest noszenie między innymi słuchawek, które tłumią hałas czy usztywnianego obuwia roboczego).

Jakie cechy musi posiadać osoba, która chce pracować jako posadzkarz?

Od kandydatów na posadzkarzy wymaga się dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawnego narządu wzroku (konieczna jest między innymi umiejętność rozróżniania barw i widzenie stereoskopowe), sprawności rąk i palców, wyobraźni przestrzennej, poczucia estetyki, zmysłu równowagi, sprawnego zmysłu dotyku. Kandydat musi być wytrzymały na długotrwały wysiłek.

Ważna w tym zawodzie jest dokładność, zdolność do monotonnej pracy, cierpliwość, stosowanie się do instrukcji przełożonych. 

Warto pamiętać, że praca posadzkarza zaliczana jest do bardzo ciężkich. Z tego względu osoby, które chcą ją wykonywać muszą wyróżniać się doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. W  zawodzie tym zatrudniani są przede wszystkim mężczyźni.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu posadzkarza

Istnieje wiele przeciwwskazań do wykonywania zawodu posadzkarza. Z pewnością nie jest to zajęcie dla osób cierpiących na choroby centralnego układu nerwowego, chorujących na padaczkę, cukrzycę, z zaburzeniami funkcjonowania kończyn górnych i dolnych. Poważnym przeciwwskazaniem są choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby reumatyczne, alergie, poważne wady wzroku (takie, których nie da się skorygować przy pomocy okularów lub soczewek kontaktowych).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox