Pośrednik pracy – czym zajmuje się ten specjalista, jak zostać pośrednikiem pracy

Pośrednik pracy to specjalista, którego zadaniem jest ograniczenie bezrobocia i przeciwdziałanie mu. Zawód ten jest ciekawy i pożyteczny, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem. Jakie są wszystkie obowiązki pośrednika pracy? Jakie wymagania należy spełnić, żeby rozpocząć karierę w tym zawodzie?

Pośrednik pracy – podstawowe informacje

Osoba zatrudniona na stanowisku pośrednika pracy udziela pomocy w znalezieniu zatrudnienia, które odpowiada możliwościom i oczekiwaniom jego klientów. Pośrednik współpracuje także z pracodawcami – pomaga im w znalezieniu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Pośrednik pozyskuje, a następnie rozpowszechnia oferty zatrudnienia (między innymi na stronie internetowej firmy, dla której pracuje, portalach branżowych, portalach pracy i prasie). Jest również odpowiedzialny za inicjowanie spotkań osób poszukujących pracy z pracodawcami.

Żeby działania pośrednika były skuteczne, konieczna jest doskonała znajomość rynku pracy. W tym celu musi on regularnie śledzić potrzeby i trendy (podaż miejsc pracy, najbardziej poszukiwane zawody, nowe inicjatywy gospodarcze) związane z zatrudnieniem w danym regionie.

Praca pośrednika to również tworzenie baz danych o szukających pracy i pracodawcach pragnących zatrudnić nowych pracowników. Poszukiwania pracodawców polegają najczęściej na dzwonieniu do firm, wysyłaniu potencjalnym partnerom wiadomości e-mail, prowadzeniu telekonferencji. Część pośredników udaje się osobiście do zakładów pracy w celu zebrania wiadomości na temat danego przedsiębiorstwa. Praca ta nierzadko wiąże się z wyjazdami zagranicznymi (między innymi po to, żeby wziąć udział w międzynarodowych targach pracy).

Obowiązki pośredników mogą obejmować samodzielnie tworzenie targów i giełd pracy.

Pośrednik pracy pomaga swoim klientom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, a także przygotowuje ich do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Specjaliści, którzy są zatrudnieni w urzędach pracy motywują osoby bezrobotne do podjęcia działania w celu znalezienia zatrudnienia. Oczekuje się od niego informowania osób bezrobotnych o kursach i szkoleniach oferowanych przez dany urząd, możliwych dotacjach na założenie własnej działalności gospodarczej.

Jednym z ważniejszych zadań pośredników zatrudnionych w sektorze publicznym jest prowadzenie pośrednictwa pracy na terenie całej Unii Europejskiej. Specjaliści ci informują bezrobotnych o warunkach życia i zatrudnienia w poszczególnych państwach UE.

Jak zostać pośrednikiem pracy?

Niezbędnym minimum, żeby podjąć zatrudnienie jako pośrednik pracy jest posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. Jednocześnie większość pracodawców oczekuje od kandydatów znacznie wyższych kwalifikacji. Zdecydowanie preferowani są kandydaci, którzy ukończyli socjologię, psychologię czy doradztwo zawodowe. Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów mogą zdecydować się na studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa pracy.

Jednym z ważniejszych wymogów na to stanowisko jest znajomość co najmniej jednego języka obcego (język angielski to w tej branży podstawa). Praca ta nierzadko wiąże się z podróżami służbowymi, dlatego od kandydatów oczekuje się posiadania prawa jazdy kategorii B. Wymagana jest także znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na pośrednika pracy?

Pracownicy, którzy najlepiej radzą sobie na stanowisku pośrednika pracy to osoby o wysoko rozwiniętych kompetencjach interpersonalnych. Niezwykle ważne jest, żeby kandydat potrafił dostosować styl swojej wypowiedzi do możliwości konkretnej osoby, gdyż jego praca polega na prowadzeniu rozmów z ludźmi wywodzącymi się z różnych środowisk społecznych, posiadających różne wykształcenie. Ważną cechą są umiejętności negocjacyjne, łatwość wyrażania swoich myśli zarówno w mowie, jak i w piśmie. Pośrednik pracy musi panować nad swoimi emocjami, dobrze radzić sobie ze stresem (stresujące sytuacje są normą, gdy pracuje się z ludźmi), być osobą empatyczną, odnosić się do innych z szacunkiem. Istotna w tym zawodzie jest cierpliwość, umiejętność pracy w warunkach monotonnych, samodzielność dyskrecja, potrzeba ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Pośrednik pracy to zawód zaliczany do lekkich. Żeby go wykonywać nie są potrzebne konkretne predyspozycje fizyczne. Przeciwwskazaniem do jego wykonywania są choroby psychiczne, a także upośledzenie umysłowe.

Gdzie pracują pośrednicy pracy?

Pośredników pracy możemy spotkać przede wszystkim w urzędach pracy, ochotniczych hufcach pracy, agencjach pracy tymczasowej, prywatnych agencjach pośrednictwa pracy. Część pośredników decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej (jest to rozwiązanie dla osób o dużym doświadczeniu zawodowym).

Praca odbywa się głównie w pomieszczeniach biurowych. Wyjątkiem są wyjazdy służbowe, podczas których pracownicy nierzadko przebywają w dużych halach, gdzie odbywają się targi pracy. Pośrednicy pracują tylko w dzień. Czas ich pracy waha się od 6 do 9 godzin.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox