Praca w Służbie Celnej – charakterystyka, wymagania, zarobki

Praca w Służbie Celnej cieszy się zainteresowaniem osób, które szukają zajęcia dającego poczucie stabilizacji. Warto zdawać sobie sprawę, że w 2017 roku Służba Celna została zastąpiona Służbą Celno-Skarbową. Jakie są obowiązki funkcjonariusza celno-skarbowego? Jakie wymogi należy spełnić, żeby zdobyć zatrudnienie w Służbie Celno-Skarbowej? Jakich zarobków możemy się spodziewać?

Czym zajmuje się funkcjonariusz celno-skarbowy?

Do zadań funkcjonariuszy celno-skarbowych należy między innymi kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa celnego, kontrolowanie innych przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów, pobór opłaty paliwowej, kontrola ruchu i transportu drogowego, przeprowadzanie czynności, które wiążą się z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego, kontrola gier i zakładów wzajemnych. Pracownicy ci odpowiadają również za kontrolę, nadzór podatkowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego, współpracę z organami celnymi innych państw, a także współpracę z organizacjami międzynarodowymi.

Dzień pracy osoby zatrudnionej w Służbie Celno-Skarbowej to głównie odprawa podróżnych i towarów, kontrola osób i pojazdów, obejmowanie towarów procedurą celną. Należy pamiętać, że zakres obowiązków pracownika w dużej mierze zależy od tego w jakiej placówce jest on zatrudniony (praca na granicy wiąże się z większą ilością wyzwań).

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby rozpocząć pracę jako funkcjonariusz celno-skarbowy?

Podstawowym wymogiem, który musi spełniać osoba starająca się o stanowisko funkcjonariusza celno-skarbowego jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Ponadto konieczne jest posiadanie wykształcenia co najmniej średniego, korzystanie z pełni praw publicznych. W zawodzie tym niezbędna jest nieposzlakowana opinia – kandydat musi okazać zaświadczenie o niekaralności (nie może być ukarany prawomocnym wyrokiem sądu na przestępstwo umyślne lub przestępstwo umyślne skarbowe). Dodatkowo stan zdrowia kandydata musi umożliwiać wykonywanie obowiązków zawodowych (konieczne jest przejście badań lekarskich).

Żeby pracować w Służbie Celno-Skarbowej należy znać języki obce (język angielski to niezbędne minimum). Szanse na zatrudnienie zwiększa posiadanie prawa jazdy kategorii B i znajomość prawa materialnego.

Osoby starające się o stanowisko funkcjonariusza celno-skarbowego muszą poczekać na ogłoszenie naboru w jednej z Izb Administracji Skarbowej.

Pierwszym etapem rekrutacji jest weryfikacja złożonych przez kandydata dokumentów. Następnie przeprowadzany jest test, który dotyczy między innymi członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.

Po napisaniu testu przychodzi czas na badania psychologiczne i testy ze sprawności fizycznej (dobra kondycja fizyczna jest niezbędna do wykonywania tego zawodu).

Jeżeli kandydat z powodzeniem przejdzie powyższe testy, zostaje dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej.

Ile zarabiają funkcjonariusze służby celno-skarbowej?

Zarobki pracowników Służby Celno-skarbowej uważane są za dobre – zazwyczaj przekraczają średnią krajową. Należy pamiętać, że na wysokość wynagrodzenia mają wpływ takie czynniki jak zajmowane stanowisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zakres powierzonych obowiązków.

CV i list motywacyjny na stanowisko funkcjonariusza celno-skarbowego?

Jeżeli zależy nam na pracy w Służbie Cywilno-Skarbowej potrzebujemy profesjonalnego CV i listu motywacyjnego. Musimy pamiętać, że dokumenty te powinny być dostosowane do konkretnej oferty pracy. W CV należy opisać jedynie doświadczenie zawodowe, które będzie przydatne na stanowisku, o które się staramy (nie musimy rozpisywać się o tym, że w wakacje pracowaliśmy jako kelnerzy).

W CV powinno znaleźć się podsumowanie zawodowe, które ułatwi potencjalnemu pracodawcy zapoznanie się z naszym profilem. Podsumowanie zawodowe nie może być dłuższe niż 3 lub 4 zdania. Zamieśćmy w nim najważniejsze informacje o naszych umiejętnościach, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym  planach na przyszłość.

Choć może się nam wydawać, że treść jest najważniejsza, nie możemy zapominać o wyglądzie składanych dokumentów, gdyż są one naszą wizytówką. Koniecznie przeczytajmy je kilka razy, żeby upewnić się czy w tekście nie ma błędów (możemy je również dać do przeczytania kompetentnej osobie). Nie zapominajmy również, że na końcu CV musi znaleźć się klauzula o zgodzie na przetwarzanie naszych danych osobowych (bez niej nasze dokumenty nie będą brane pod uwagę).

Jakie są zalety i wady pracy w Służbie Celno-Skarbowej?

Jedną z największych zalety pracy celnika jest stabilność zawodowa. Funkcjonariusze mogą liczyć na regularne wypłaty i przejrzysty system awansu. Ich praca jest pełna wyzwań. Z pewnością docenią ją osoby, które lubią, gdy wokół nich dużo się dzieje.

Wadą tego zawodu jest duże ryzyko. Funkcjonariusz celno-skarbowy na co dzień styka się z bardzo agresywnymi ludźmi, często członkami zorganizowanych grup przestępczych. Celnicy często spotykają się z groźbami pod adresem swoim i swoich rodzin. Charakter ich pracy sprawia, że codziennie są narażeni na silny stres. Co więcej praca ta wiąże się z ogromną odpowiedzialnością (błąd celnika może kosztować kogoś życie). Minusem jest również konieczność wykonywania obowiązków zawodowych w niedziele i święta.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox