Praca w wojsku – jak zostać żołnierzem, praca w wojsku dla cywila

Współcześnie coraz więcej osób interesuje się pracą w wojsku. Jest to niewątpliwie jeden z najtrudniejszych zawodów. Jednocześnie daje on poczucie finansowej stabilności i wiele przywilejów (wiąże się z dużym prestiżem społecznym). Co warto wiedzieć o pracy w wojsku? Jakie są stopnie wojskowe? Czym w wojsku zajmują się pracownicy cywilni?

Praca w wojsku – charakterystyka

Zadaniem zawodowego żołnierza jest przede wszystkim obrona granic państwa. Żołnierze mogą być również wysyłani na zagraniczne misje. W czasie pokoju wojsko może zajmować się na przykład pomocą cywilom w czasie klęsk żywiołowych.

Żołnierzem może zostać zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Osoba, która myśli o pracy w wojsku musi zdawać sobie sprawę, że armia jest zróżnicowana. Żołnierze mogą służyć w wojskach lądowych, siłach powietrznych, wojskach obrony terytorialnej, wojskach specjalnych lub marynarce wojennej. Pracownicy cywilni mogą pracować w Agencji Mienia Wojskowego lub Ministerstwie Obrony Narodowej.

Co należy wiedzieć o rekrutacji do wojska?

Osoby, które chcą rozpocząć pracę w wojsku mogą zdecydować się na służbę kandydacką, która polega na ukończeniu szkoły podoficerskiej (daje ona tytuł podoficera) lub studiów wojskowych (ich absolwenci uzyskują tytuł oficera).

Inną możliwością jest służba przygotowawcza, po odbyciu której otrzymuje się tytuł szeregowego, podoficera lub oficera rezerwy. Osoby, które odbędą służbę przygotowawczą mają prawo do ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Innym rozwiązaniem jest wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jakie są stopnie wojskowe?

Szeregowy to najniższy stopień w Wojsku Polskim. Stopień ten otrzymują osoby, które po raz pierwszy zostały powołane do wojska, ewentualnie osoby przeniesione do rezerwy. Kolejnym stopniem wojskowym jest podoficer (w przypadku Marynarki Wojennej bosman), który jest przywódcą drużyny.

Następny stopień wojskowy to oficer. Należy zdawać sobie sprawę, że oficerowie dzielą się na oficerów młodszych i starszych. Oficerowie młodsi natomiast dzielą się na podporuczników, poruczników i kapitanów. Z kolei oficerowie starsi dzielą się na majorów, podpułkowników (są oni dowódcami batalionów) i pułkowników (czyli dowódców pułku). Najwyższym stopniem w Wojsku Polskim jest generał.

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby dostać się do Wojsk Obrony Terytorialnej?

Osoba, która chce rozpocząć służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej musi posiadać polskie obywatelstwo, mieć ukończone 18 lat, nie być karaną za umyślnie spowodowane przestępstwo. Nie może również pełnić innego typu służby wojskowej, nie może mieć nadanego przydziału kryzysowego, nie może być przeznaczona do służby zastępczej. Kolejnym warunkiem jest brak zwolnienia z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w momencie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny.

Osoba na stanowisku szeregowego musi posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe, podoficer musi mieć ukończoną szkołę średnią. W przypadku oficerów niezbędny jest tytuł magistra (ewentualnie tytuł równorzędny).

Należy podkreślić, że kariera w wojsku zależy również od zasług.

Co zrobić, żeby zostać zawodowym żołnierzem?

Osoby myślące o karierze w wojsku muszą posiadać stosowne wykształcenie. Kandydat, który nie ma wykształcenia średniego musi przejść służbę przygotowawczą.

Wszyscy kandydaci muszą wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Trzeba pamiętać, że osoby, które kiedykolwiek miały kłopoty z prawem są skreślone na starcie i nie mogą liczyć na przyjęcie do wojska.

Konieczne jest zdanie egzaminu z wychowania fizycznego, który w przypadku mężczyzn polega na marszobiegu na 3000 metrów (w przypadku kobiet jest to 1000 metrów), ewentualnie pływaniu ciągłym przez 12 minut. Kolejnym etapem egzaminu są skłony tułowia w przód przez 2 minuty, podciąganie na drążku lub prostowanie i uginanie ramion na ławeczce. Ostatnim etapem egzaminu jest bieg wahadłowy 10×1, ewentualnie bieg zygzakiem – koperta.

Po zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej przychodzi czas na kompletowanie dokumentów, badania lekarskie i psychologiczne.

Jeżeli decyzja o przyjęciu kandydata jest pozytywna otrzymuje on powołanie do korpusu szeregowych i podpisuje kontrakt.

Kandydaci na podoficera muszą wylegitymować się świadectwem maturalnym, a następnie ukończyć szkolenie w szkole podoficerskiej. Po ukończeniu takiego szkolenia kandydat zostaje mianowany na kaprala.

Żeby zostać oficerem należy posiadać wykształcenie wyższe i przejść szkolenie oficerskie (jego długość jest uzależniona od ukończonego przez nas kierunku studiów i może wynosić 3 miesiące lub 12 miesięcy). Po odbyciu szkolenia dostaje się tytuł podporucznika. W przypadku studiów na uczelniach cywilnych szczególnie preferowane są takie kierunki jak elektronika i telekomunikacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn.

Praca dla cywili

Warto zdawać sobie sprawę, że w wojsku pracują także cywile. Praca w wojsku cieszy się dużym zainteresowaniem cywili, gdyż gwarantuje stabilność finansową (a tym samym poczucie bezpieczeństwa), a także liczne możliwości awansu.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox