Pracownik agencji pracy tymczasowej – czym się zajmuje, wymagania, wynagrodzenie

Popularność agencji pracy tymczasowej rośnie zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Nie dziwi więc duże zapotrzebowanie na pracowników tych firm? Czym dokładnie zajmuje się pracownik agencji pracy tymczasowej? Jakie cechy powinien posiadać kandydat ubiegający się o to stanowisko? Ile może zarobić pracownik agencji pracy tymczasowej?

Pracownik agencji pracy tymczasowej – podstawowe informacje

Pracownik agencji pracy tymczasowej (nazywany również doradcą klienta w agencji pracy tymczasowej, rekruterem w agencji pracy tymczasowej, pośrednikiem w agencji pracy tymczasowej) to wszechstronny specjalista, który zajmuje się między innymi selekcją, rekrutacją i zatrudnianiem osób do pracy tymczasowej. Pracownik ten wyszukuje potencjalnych kandydatów, ocenia ich predyspozycje do wykonywania konkretnej pracy, szuka również potencjalnych pracodawców, z którymi jego firma mogłaby nawiązać współpracę. Do szczegółowych obowiązków pracownika agencji pracy tymczasowej zaliczamy realizowanie zamówień pracodawców w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych, organizowanie procesów rekrutacyjnych pracowników tymczasowych, koordynowanie pracy zatrudnionych w agencji pracowników tymczasowych, udzielanie pracownikom tymczasowym informacji o ich prawach i obowiązkach. Specjalista ten prowadzi także kompleksową obsługę administracyjną i dokumentację personalną pracowników tymczasowych, wydaje zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Ważnym elementem jego pracy jest współpracowanie z jednostkami administracji publicznej w zakresie uzyskiwania dokumentów niezbędnych do zatrudnienia cudzoziemców. Pracownik szuka miejsc zakwaterowania dla osób zatrudnionych (dotyczy to zwłaszcza pracowników wyjeżdżających do pracy za granicę), przygotowuje kompleksowe informacje o działalności agencji pracy tymczasowej, obsługuje korespondencję wychodzącą i przychodzącą, zarządza pocztą elektroniczną swojej agencji. Może również współpracować z firmami zewnętrznymi, które obsługują agencję pracy tymczasowej (mogą to być na przykład firmy kurierskie, dostawcy materiałów biurowych, dostawcy usług medycznych czy odzieży roboczej).

Jak zostać pracownikiem agencji pracy tymczasowej?

Od kandydatów na pracowników agencji pracy tymczasowej oczekuje się co najmniej wykształcenia średniego ekonomicznego. Wielu pracodawców preferuje jednak absolwentów studiów wyższych. Zwłaszcza tych, którzy ukończyli psychologię, socjologię, zarządzanie, administrację lub ekonomię.

Niezwykle ważne (a może nawet ważniejsze niż kierunkowe wykształcenie) jest doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Kandydaci powinni posługiwać się językami obcymi (biegła znajomość języka angielskiego to podstawa, mile widziane są również inne języki – na przykład niemiecki czy francuski).

Osoba starająca się o zatrudnienie w agencji pracy tymczasowej musi znać lokalny rynek pracy, posiadać doświadczenie w pracy z klientem, znać prawo pracy. 

Wymogiem wielu pracodawców jest również posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Pracownik agencji pracy tymczasowej – środowisko pracy

Pracownik agencji pracy tymczasowej pracuje przede wszystkim w pomieszczeniach. Czasem jest zmuszony do pracy w terenie (na przykład podczas poszukiwania zakwaterowania dla pracowników tymczasowych. Jego praca odbywa się zazwyczaj w godzinach dziennych. Zdarza się, że pracownicy muszą przychodzić do biura w weekendy. W zawodzie tym możliwa jest częściowa praca zdalna.

Cechy kandydata na pracownika agencji pracy tymczasowej?

Jako, że pracownik agencji pracy tymczasowej przez większość czasu pracuje z ludźmi jego najważniejszą cechą są wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne. Kandydat musi wyróżniać się kulturą osobistą, a także być przygotowanym na współpracę z osobami wywodzącymi się z różnych środowisk, posiadających różne wykształcenie. Ważnymi cechami kandydata są: odpowiedzialność, cierpliwość, zwiększona odporność na stres, umiejętność podejmowania trafnych decyzji pod presją czasu, umiejętność logicznego myślenia. Niezwykle istotne w tym zawodzie jest nastawienie na rozwiązywanie problemów (które zdarzają się tu dość często).

Ile można zarobić w agencji pracy tymczasowej?

Zarobki doświadczonych pracowników agencji pracy tymczasowej oscylują wokół średniej krajowej. Dodatkowo wielu pracodawców oferuje im liczne benefity pozapłacowe. Należy zdawać sobie sprawę, że końcowe wynagrodzenie zależy od wykształcenia, doświadczenia zawodowego, miejsca zatrudnienia, zajmowanego stanowiska, wielkości aglomeracji, sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Pracownik agencji pracy tymczasowej – jak znaleźć pracę?

Kluczem do znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej jest napisanie profesjonalnego, wyróżniającego się CV i listu motywacyjnego. W CV obowiązkowo powinno znaleźć się krótkie podsumowanie zawodowe (jego długość to maksymalnie 3 lub 4 zdania). Do CV warto jest dodać zdjęcie w formalnym stroju. Postarajmy się, żeby nasze dokumenty były przejrzyste. Przed wysłaniem sprawdźmy, czy nie ma nich literówek i błędów ortograficznych (takie pomyłki dyskwalifikują kandydatów, którzy zawodowo mają zajmować się rekrutacją).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox