Pracownik fizyczny na rozmowie kwalifikacyjnej – jak sobie poradzić?

Praca fizyczna to bardzo szerokie pojęcie. Zawsze jednak tego typu aktywność zawodowa wymaga od nas pewnej sprawności fizycznej. Z tego względu rozmowy kwalifikacyjne na stanowiska związane z pracą fizyczną wyglądają nieco inaczej niż rekrutowanie pracowników do biura. Czym charakteryzuje się rozmowa kwalifikacyjna dla pracowników fizycznych? W jaki sposób się do niej przygotować?

Kim jest pracownik fizyczny?

Mianem pracownika fizycznego określamy osobę, która do wykonywania swoich obowiązków zawodowych wykorzystuje przede wszystkim siłę mięśni. Warto podkreślić, że do większości prac fizycznych potrzeba sporej wiedzy i umiejętności, dlatego niewłaściwe jest przeciwstawianie pracownika fizycznego pracownikowi umysłowemu.

Zawody, które wymagają dużej sprawności fizycznej to między innymi magazynier, kurier, pracownik budowlany, pracownik służb mundurowych, ratownik wodny, rehabilitant, zawodowy sportowiec, czy trener personalny.

Praca fizyczna – jakich kwalifikacji oczekuje pracodawca?

Zdarza się, że pracodawcy na stanowiska związane z pracą fizyczną nie wymagają przesłania profesjonalnego CV (szansę na otrzymanie pracy fizycznej mają również osoby bez doświadczenia zawodowego). Osoby odpowiedzialne za rekrutację analizują nie tyle nasze doświadczenie zawodowe, co starają się sprawdzić, czy jesteśmy zmotywowani do pracy, czy będziemy w stanie jej sprostać, czy stanowisko będzie dla nas odpowiednie.

W przypadku niektórych prac fizycznych pracodawca oczekuje ukończenia specjalistycznego kursu (a przykład od pracowników magazynu często wymaga się posiadania kursu operatora wózka widłowego).  Zazwyczaj mile widziane jest również wykształcenie zawodowe (ukończenie szkoły zawodowej lub technikum).

Duże znacznie ma również zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (zdarza się, że praca fizyczna jest obciążająca dla zdrowia).

Praca fizyczna to nierzadko praca zmianowa. Jeżeli jesteśmy gotowi pracować na zmiany, koniecznie dajmy o tym znać potencjalnemu pracodawcy. Elastyczność czasowa pracownika fizycznego jest jego ogromnym atutem.

W wielu pracach o charakterze fizycznym mile widziane (lub niezbędne) jest posiadanie prawa jazdy. Oprócz prawa jazdy kategorii B praca może od nas wymagać uprawnień do prowadzenia motocykla lub samochodu ciężarowego.

Niektóre rodzaje prac fizycznych wymagają wyrobienia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych (jest ona potrzebna, gdy szukamy zatrudnienia u polskiego pracodawcy).

Umiejętności miękkie, które mają znaczenie w pracy fizycznej

Pracodawcy oczekują od pracowników fizycznych kompetencji miękkich. Najważniejsze z nich to dokładność, umiejętność pracy zespołowej, sumienność, ugodowość.

Warto jest opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, zwłaszcza jeśli potwierdzają one, że jesteśmy osobami aktywnymi fizycznie.

Praca fizyczna – jak zrobić dobre wrażenie na rozmowie kwalifikacyjnej?

Jeżeli chcemy zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, powinniśmy postarać się zrobić jak najlepsze wrażenie na osobie prowadzącej rozmowę rekrutacyjną. Pamiętajmy, że bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, dlatego powinniśmy zadbać o schludny, elegancki strój (jeżeli ubiegamy się o stanowisko pracownika produkcji, nie musimy przychodzić na rozmowę kwalifikacyjną w wyjściowym garniturze, jednak warto jest wyglądać schludnie). Duże znaczenie ma pewność siebie. Starajmy się patrzyć rekruterowi w oczy, życzliwie się uśmiechać i rzetelnie odpowiadać na zadane przez niego pytania.

Pamiętajmy żeby przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Poszukajmy w internecie przykładowych pytań zadawanych przez rekruterów (osoba prowadząca rekrutację nie wymyśli nowych pytań specjalnie dla nas) i nauczmy się na nie odpowiadać. Koniecznie dowiedzmy się czegoś o firmie, w której staramy się o pracę (podstawowe informacje o firmie znajdziemy choćby na jej stronie internetowej).

Warto mieć świadomość, że nie tylko rekruter ma prawo zadawać nam pytania. My również możemy pytać go o różne rzeczy. Pamiętajmy jednak, że niektóre pytania nie są mile widziane. Unikajmy negocjowania wynagrodzenia i dni wolnych w momencie, gdy nie wiemy jeszcze czy jesteśmy zatrudnieni. Rozmowę kwalifikacyjną dobrze jest potraktować jako okazję do zrobienia dobrego wrażenia. Dobrze jest zapytać o zakres naszych obowiązków, dowiedzieć się kto będzie naszym bezpośrednim przełożonym, zapytać jakie są najważniejsze cele firmy, itp.

Jeżeli staramy się o pracę na rynku zagranicznym…

Współcześnie wielu pracowników fizycznych decyduje się na wyjazd do pracy za granicą. Nie można się im dziwić, gdyż w wielu krajach mogą oni liczyć na wyższe zarobki, a także lepsze warunki pracy. Jeżeli bierzemy udział w rekrutacji dla zagranicznego pracodawcy, koniecznie podkreślmy swoją znajomość języka obcego (dobrze byłoby znać język kraju, w którym chcemy pracować przynajmniej w stopniu komunikatywnym).

Dobrze jest również podkreślić, że jesteśmy osobami mobilnymi i w związku z pracą możemy szybko zmienić nasze miejsce zamieszkania.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox