Projektant mody – najważniejsze informacje o zawodzie

Projektant mody to zawód marzeń wielu młodych ludzi. Jest on zaliczany do zawodów artystycznych. Praca projektanta mody pozwala wyrazić siebie za pośrednictwem strojów. Jakie są obowiązki projektanta mody? Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć karierę w tym zawodzie?

Projektant mody – charakterystyka

Projektanci mody pracują w branży usługowej. Tworzą oni ubrania dla konsumentów. Mogą zajmować się tworzeniem kolekcji artystycznych lub użytkowych. Wielu z nich zajmuje się również projektowaniem akcesoriów takich jak kapelusze, biżuteria, torebki lub buty. Zadaniem projektanta jest wybór tkanin, z których mają zostać uszyte ubrania i akcesoria. Swoje projekty przygotowuje na papierze lub przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych.

Wielu projektantów jest zatrudnionych w firmach odzieżowych. Od takich pracowników oczekuje się współpracy z działem handlowym, wzorcownią czy producentami tkanin. Należy podkreślić, że projektant musi liczyć się z budżetem przeznaczonym na daną kolekcję – projektuje ubrania z takich surowców, jakie jest w stanie sfinansować firma, która go zatrudnia. Jedynie nieliczni, światowej sławy projektanci mody nie są ściśle ograniczeni budżetem.

Praca projektanta polega na stworzeniu kilku wariantów ubrań i akcesoriów. Ostateczny wybór należy natomiast do pracowników działu marketingu.

Projektant mody nadzoruje wszystkie etapy tworzenia kolekcji ubrań.

Część projektantów podejmuje współpracę z agencjami modelek, które prezentują projektowaną przez niego odzież.

Jak zostać projektantem mody?

Największe szanse na rozpoczęcie kariery w zawodzie projektanta mody mają osoby utalentowane, posiadające przy tym stosowne wykształcenie. Przyszli projektanci to często absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, ale też innych uczelni oferujących kierunek projektowane ubioru.

W zawodzie tym bardzo potrzebna jest znajomość języków obcych. Jest ważna nie tylko ze względu na konieczność kontaktów z klientem zagranicznym, ale również dlatego, że duża część literatury branżowej pisana jest w języku angielskim, francuskim i włoskim.

Niezbędną umiejętnością jest obsługa specjalistycznych programów komputerowych do projektowania odzieży.

Jakie cechy musi posiadać idealny kandydat na projektanta mody?

Od kandydata na stanowisko projektanta mody oczekuje się dużej kreatywności i wyobraźni, które są niezbędne do stworzenia unikalnych kolekcji odzieży. Kandydat musi mieć opanowaną do perfekcji umiejętność rysunku i modelowania. Przyszły projektant mody powinien posiadać dużą zręczność dłoni i palców, wyobraźnię przestrzenną, dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność rozróżniania barw.

Niezwykle ważny w tym zawodzie jest zmysł dotyku – dzięki niemu projektant może rozróżniać tkaniny. Ważną cechą jest cierpliwość, umiejętność dłuższej koncentracji na jednym zagadnieniu (choć są też chwile, gdy przyda mu się podzielność uwagi), dokładność, spostrzegawczość, doskonała organizacja własnej pracy.

Kandydat na projektanta mody musi być osobą przedsiębiorczą. Powinien potrafić przekonać do swoich projektów także inne osoby. Z tego względu musi mieć wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, umiejętności negocjacyjne. Ważne jest opanowanie, samokontrola, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, elastyczność, umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Osoba ta musi stale śledzić trendy mody i mieć potrzebę permanentnego doskonalenia zawodowego.

Jeżeli chodzi o predyspozycje fizyczne nie są one szczególnie wygórowane, gdyż praca ta zaliczana jest do lekkich. Dobrze, kiedy przyszły projektant mody cieszy się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną. Bardzo istotny jest w jego przypadku dobry wzrok. Pracę projektanta mody mogą podjąć osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Największe szanse na zatrudnienie w charakterze projektanta mody mają ludzie młodzi (zazwyczaj mają oni świeże spojrzenie na modę i wiele inspirujących pomysłów), co nie oznacza, że branża ta jest zamknięta dla osób starszych. Determinacja w dążeniu do celu i talent są w tym zawodzie kluczowe.

Jak wygląda dzień pracy projektanta mody?

Znaczna część pracy projektantów odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych (w biurach, pracowniach). Część projektów może być wykonywana w warunkach domowych. Jednocześnie pracownicy muszą regularnie kontaktować się z producentami tkanin i pracownikami działu handlowego, co wymaga od nich częstego przemieszczania się w ciągu dnia.

Gdy przygotowywany jest projekt projektant spędza sporo czasu we wzorcowni i na hali produkcyjnej.

Do jego zadań należy przygotowywanie, a następnie nadzorowanie pokazów mody.

W przypadku projektantów mody trudno jest mówić o stałym czasie pracy. Pracownicy, którzy są zaangażowani w projekty często mają problem z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym (pracują praktycznie przez całą dobę).

W zależności od projektu praca projektanta mody może mieć charakter indywidualny lub zespołowy (do uszycia kolekcji potrzebna jest zazwyczaj duża grupa ludzi).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox