Przełożony w pracy – najczęściej spotykane typy osobowości

Jednym z warunków satysfakcjonującej pracy są dobre relacje z szefem. Wielu pracowników w swojej karierze zawodowej spotyka różnych przełożonych – łatwiejszych i trudniejszych we współpracy. Z jakimi szefami spotykamy się najczęściej?

Szef – przyjaciel

Priorytetem dla szefa przyjaciela jest zmniejszenie dystansu pomiędzy nim a zespołem pracowników. Osoba taka bardzo chętnie organizuje imprezy integracyjne, czy wspólne wyjścia do kina. Zaletą tego rodzaju przełożonego jest umiejętność stworzenia przyjaznej atmosfery pracy, która bardzo sprzyja zaangażowaniu i kreatywności pracowników. Ciemna strona tego typu osobowości ujawnia się w momencie, gdy przełożony bardziej interesuje się życiem prywatnym niż zawodowym zatrudnionych osób.

Szef – kontroler

Kontrolujący szef nie ma zaufania do kompetencji zatrudnionych przez siebie osób. Wydaje mu się, że wszystko najlepiej zrobi sam. Osoba taka ma skłonność do nadmiernego kontrolowania pracowników, wymaga zdawania sprawozdań z najdrobniejszych nawet zadań. Szef kontrolujący często jest przytłoczony nadmiarem obowiązków. Jego pracownicy zazwyczaj nie mają możliwości wyjścia z inicjatywą, przez co mają wrażenie, że praca nie pozwala im się rozwijać.

Szef – duch

Szef duch to pracodawca, którego pracownicy nie widują. Przełożony spędza większość czasu poza biurem, a z pracownikami komunikuje się poprzez maile (na które zresztą zazwyczaj nie odpowiada).

Szef – egoista

Szef, który myśli tylko o sobie to prawdziwe wyzwanie dla pracowników. Taki przełożony skupia się przede wszystkim na promowaniu własnej osoby. Często przypisuje sobie zasługi innych osób zatrudnionych w firmie. Taki szef nie jest wsparciem dla pracowników. Komunikuje się z podwładnymi tylko wówczas, gdy chce im zlecić kolejne zadania do wykonania.

Szef – mówca motywacyjny

Szef mówca motywacyjny budzi sprzeczne emocje wśród zespołu pracowników. Jego niekończące się hasła motywacyjne dla niektórych są inspiracją, dla innych powodem irytacji. Zaletą tego typu przełożonego jest przede wszystkim to, że zazwyczaj zależy mu na pracownikach i stara się im pomagać jak może. Wadą jest fakt, że jego złote myśli nie zawsze są adekwatne do sytuacji.

Trudny szef

Trudny szef jest osobą niezrównoważoną emocjonalnie. Pracownicy często nie wiedzą czego się po nim spodziewać, co wywołuje stres. Zanim udadzą się na rozmowę, starają się wyczuć, czy przełożony ma dobry dzień. Trudny szef potrafi zrobić prawdziwą awanturę o błahostkę, innego dnia natomiast przymknąć oko na bardzo poważne zaniedbania. Zdarza się, że zatrudnia on po znajomości osoby niekompetentne, co powoduje dezorganizację pracy w całej firmie.

Osoby pracujące z trudnymi szefami narzekają, że mogą niespodziewanie otrzymać zadanie „na wczoraj”, o którym szef wiedział już od co najmniej kilku tygodni, jednak nie miał czasu go nikomu zlecić. Proszenie trudnego szefa o urlop lub podwyżkę to bardzo ryzykowna sprawa (która czasem może się źle skończyć). Nieprzewidywalność zachowań takiego przełożonego sprawia, że praca z nim wiąże się z ciągłym stresem. Sprawia on, że atmosfera w firmie jest zła.

Trudny szef w skrajnych sytuacjach może starać się manipulować swoimi pracownikami, a nawet stosować mobbing.

Szef – wizjoner

Szef wizjoner to osoba, która bardzo lubi wdrażać nowe projekty. Do swoich wizji podchodzi bardzo entuzjastycznie, co sprawia, że potrafi pociągnąć za sobą pracowników. Największą zaletą przełożonego wizjonera to entuzjazm, który udziela się osobom zatrudnionym w jego firmie. Wadą takiego szefa jest często nieumiejętność przekłucia swojej wizji w konkretny plan, który można zacząć realizować.

Szef – nauczyciel

Szef nauczyciel to idealny przełożony dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową i potrzebują wsparcia. Taki szef w obliczu problemów zawsze służy swoim pracownikom radą. Zazwyczaj posiada on dużą wiedzę branżową, którą bardzo chętnie się dzieli. Taki szef pomaga pracownikom, którzy mają trudności w wykonywaniu zleconych zadań, a jednocześnie w niczym ich nie wyręcza. Praca z nim jest prawdziwą szansą na rozwój w danej branży.

Szef idealny

Idealny szef to osoba posiadająca charyzmę, a jednocześnie będąca specjalistą w swojej branży. Osoba taka nie stwarza wielkiego dystansu pomiędzy sobą a podwładnymi. Jest w stanie wykonywać wszystkie zadania razem z pracownikami. Idealny szef jest zaangażowany w działania firmy i nigdy nie ucieka przed pracą. Ma on swoją wizję, którą stara się krok po kroku realizować.

Ważną cechą idealnego szefa jest pokora. Człowiek taki nie boi się zatrudniać pracowników bardziej kompetentnych od niego. Wręcz przeciwnie – dąży do tego i stara się jak najwięcej od nich uczyć (przez co cieszy się dużym szacunkiem). Mniejsza wiedza w danej dziedzinie nie sprawia, że przestaje być on autorytetem.

Idealny szef docenia starania swoich pracowników, a równocześnie jest zdolny do konstruktywnej krytyki. Osoba taka jest obdarzona wysoką inteligencją emocjonalną – jest uczciwa i otwarta w relacjach.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox