Ratownik górski – charakterystyka zawodu, wymagania stawiane kandydatom

Ratownik górski specjalizuje się w udzielaniu pomocy na terenach górskich. Jak wygląda jego praca, jaki jest szczegółowy zakres obowiązków? Jakie wymagania należy spełnić, żeby móc pracować w tym zawodzie? Na jakie wynagrodzenie może liczyć pracownik zatrudniony na stanowisku ratownika górskiego?

Ratownik górski – podstawowe informacje

Ratownik górski (znany również jako toprowiec czy goprowiec) to osoba, która posiada uprawnienia w zakresie ratownictwa górskiego. Najważniejszym zadaniem tego pracownika jest prowadzenie poszukiwań osób zaginionych w górach, a także udzielanie im pomocy. Ważnym elementem pracy ratownika górskiego jest przewidywanie zagrożeń (może to być na przykład zwiększone zagrożenie lawinowe) i ostrzeganie przed nimi osób znajdujących się na terenach górskich.

Do szczegółowych obowiązków tego pracownika zaliczamy branie udziału w wyprawach ratowniczych lub poszukiwawczych, jeżeli jest taka konieczność – udzielanie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym. Ratownik może zajmować się sprowadzaniem z wyższych partii górskich ludzi, którzy nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Codzienna praca ratownika polega także na braniu udziału w cyklicznych szkoleniach dotyczących ratownictwa górskiego, prowadzeniu rejestrów wypadków i innej dokumentacji. Ratownicy biorą udział w zabezpieczaniu i sprowadzaniu ludzi z terenów górskich, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia, zajmują się też zabezpieczaniem i transportem do bezpiecznego miejsca osób poszkodowanych.

W zakres obowiązków ratowników górskich wchodzą działania profilaktyczne takie jak prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w górach, uczestniczenie w imprezach o charakterze edukacyjnym, gromadzenie, a następnie analizowanie informacji dotyczących zagrożeń w górach. Pracownicy przekazują informacje dotyczące uszkodzeń infrastruktury turystycznej, miejscowych zagrożeń, oznaczeń szlaków podmiotom, które odpowiadają za bezpieczeństwo na danym terenie.

Ratownik górski odpowiada za konserwowanie i utrzymywanie w dobrym stanie urządzeń takich jak samochody terenowe, skutery śnieżne, sprzęt do technik liniowych, sprzęt ewakuacyjny, sprzęt ochrony osobistej. Pracownicy ci posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Ratownik górski to zawód pasjonujący, a jednocześnie wiążący się z dużym stresem, gdyż pracownik regularnie uczestniczy w akcjach stanowiących zagrożenie dla swojego zdrowia i życia, a także zdrowia i życia innych ludzi.

Jak zostać ratownikiem górskim?

Żeby móc wykonywać zawód ratownika górskiego niezbędne jest posiadanie wykształcenia wyższego – preferowanym kierunkiem jest w tym przypadku ratownictwo medyczne.

Kandydat na ratownika górskiego powinien przynależeć jako wolontariusz do organizacji ratowniczej, odbyć staż kandydacki (trwa on zazwyczaj od 2 do 5 lat), ukończyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, posiadać wiedzę dotyczącą anatomii ciała ludzkiego. Konieczne jest również zezwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego.

Minimalny wiek kandydatów na ratowników górskich to 21 lat.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na ratownika górskiego?

Kandydat na ratownika górskiego powinien wyróżniać się doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. W zawodzie tym bardzo ważna jest sprawność motoryczna, doskonała koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawny wzrok i słuch. Wszyscy kandydaci powinni posiadać zwiększoną odporność na stres. Ważne jest, żeby potrafili działać pod presją czasu. W zawodzie tym ważna jest cierpliwość, opanowanie, odpowiedzialność, dojrzałość emocjonalna, dobra organizacja pracy, samodzielność, ale też zdolność do pracy zespołowej.

Ratownik górski – środowisko pracy

Praca ratownika górskiego kojarzy się nam przede wszystkim z pracą w plenerze, jednak kiedy pracownik nie bierze udziału w działaniach ratowniczych – pracuje w biurze. Ze względu na charakter zawodu należy liczyć się z możliwością pracy o każdej porze dnia i nocy (pracownicy nie są w stanie przewidzieć, kiedy dostaną wezwanie, dlatego muszą być w stałej gotowości).

Praca ratownika górskiego przynosi wiele satysfakcji, a jednocześnie jest bardzo stresująca, dlatego często wiąże się z szybkim wypaleniem zawodowym.

Ratownik górski – wynagrodzenie

Zarobki ratowników górskich są bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Ratownicy na początku swojej drogi zawodowej zarabiają niewiele powyżej najniższej krajowej. Doświadczeni specjaliści mogą liczyć na zarobki przekraczające 7000 zł brutto miesięcznie. Czynniki, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia to między innymi szczegółowy zakres obowiązków, posiadane kwalifikacje i umiejętności, staż pracy, zajmowane stanowisko (ratownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych zarabiają najwięcej).

Ratownik górski oprócz podstawowego wynagrodzenia otrzymuje benefity pozapłacowe, do których zaliczamy najczęściej zniżki na korzystanie z atrakcji turystycznych i rekreacyjnych, dodatkowe ubezpieczenia, możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej, zniżki na zakup sprzętu turystycznego.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox