Ratownik medyczny – co to za praca, jak zostać ratownikiem medycznym

Ratownik medyczny to wyjątkowo odpowiedzialny i stresujący, a zarazem dający wiele satysfakcji zawód. Jaki jest zakres obowiązków ratownika medycznego? Na jakie zarobki mogą liczyć przedstawiciele tej profesji? Co trzeba zrobić, żeby zacząć pracę w zawodzie ratownika medycznego?

Ratownik medyczny – kto to taki?

Ratownikami medycznymi nazywamy osoby posiadające wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Ratownik medyczny zazwyczaj jako pierwszy pojawia się na miejscu wypadku i udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Gdy jest to możliwe ratownik przeprowadza z chorym wywiad, a następnie przekazuje uzyskane informacje lekarzowi. W Polsce ratownik medyczny jest jednym z zawodów regulowanych. Ratownicy medyczni pracują w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), w karetkach pogotowia, czy Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Ratownik medyczny – jak nim zostać?

Osoby pragnące rozpocząć pracę w zawodzie ratownika medycznego powinny ukończyć co najmniej 3-letnie kierunkowe studia licencjackie. Na kierunku ratownictwo medyczne wykładane są takie przedmioty jak między innymi: medycyna ratunkowa, medycyna katastrof, pierwsza pomoc, anatomia człowieka, choroby zakaźne, techniki zabiegów medycznych, położnictwo i ginekologia, diagnostyka obrazowa, intensywna terapia, toksykologia, traumatologia narządów ruchu.

Szeroki program studiów wynika z faktu, że ratownik medyczny musi być przygotowany na każdą sytuację. Studia są bardzo wymagające, dlatego dobrze jest zadać sobie pytanie, czy jest to zawód dla nas (szansę na spełnienie w zawodzie ratownika medycznego mają jedynie osoby szczególnie odporne psychicznie, traktujące swoją pracę jako misję).

Studenci kierunku ratownictwo medyczne muszą odznaczać się bardzo dobrą kondycją fizyczną, gdyż program studiów obejmuje udział w różnego rodzaju obozach sprawnościowych.

Oprócz dobrego stanu zdrowia i sprawności fizycznej kandydat na ratownika medycznego musi się wyróżniać dużą odpornością psychiczną. W zawodzie tym niemal codziennie mamy do czynienia z sytuacjami dramatycznymi, a także mogącymi budzić obrzydzenie. Osoby słabe psychicznie nie wytrzymują życia w stałym napięciu. Ratownik medyczny w każdej chwili musi być przygotowany na wszystko. Do jego obowiązków należy zarówno pomoc osobie z zawałem serca, ratowanie ofiar wypadków, a czasem nawet odbieranie nagłego porodu.

Żeby zostać dopuszczonym do wykonywania zawodu ratownika medycznego należy zdać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Do 2013 roku, żeby pracować jako ratownik medyczny wystarczyło ukończenie 2-letniego studium dla ratowników medycznych, jednak obecnie droga do zawodu została utrudniona.

Ratownik medyczny musi być osobą odpowiedzialną, komunikatywną i zdyscyplinowaną. W przypadku tego zawodu ważna jest zarówno umiejętność samodzielnego działania, jak i współpraca w grupie.

Zakres obowiązków ratownika medycznego

W zakres obowiązków ratownika medycznego wchodzi ocena stanu zdrowia pacjenta, układanie pacjenta w pozycji zależnej od jego stanu i odniesionych obrażeń, monitorowanie czynności układu oddechowego, prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonywanie defibrylacji manualnej i zautomatyzowanej, przeprowadzenie, a następnie ocena zapisu EKG, opatrywanie ran, podawanie leków, unieruchomienie kręgosłupa, tamowanie krwawień zewnętrznych, przyjmowanie porodu (a także opieka nad kobietą i noworodkiem do momentu przybycia lekarza), unieruchamianie złamań, zwichnięć czy skręceń, wykonywanie pomiaru temperatury głębokiej, przygotowywanie pacjenta do transportu lądowego lub powietrznego (a także opieka nad poszkodowanym w trakcie transportu).

Na jakie zarobki może liczyć ratownik medyczny?

Choć praca ratownika medycznego wiąże się z ogromnym poświęceniem, zarobki w tym zawodzie nie należą do wysokich. Statystyki pokazują, że ratownicy otrzymują wynagrodzenie niższe niż średnia krajowa. Wielu ratowników decyduje się na podjęcie pracy dodatkowej w sektorze prywatnym (znajdują oni zatrudnienie między innymi w centrach medycznych).

Zdecydowanie lepiej wyglądają zarobki ratowników za granicą (a w szczególności w Niemczech, Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich), co sprawia, że wielu przedstawicieli tego zawodu decyduje się na emigrację zarobkową.

Jakie są zalety i wady pracy ratownika medycznego?

Praca ratownika medycznego ma wiele zalet. Przede wszystkim jest zajęciem, które daje ogromną satysfakcję. Osoby wykonujące ten zawód mają poczucie sensu. Ratownicy medyczni nie mogą narzeka na monotonię. W tym zawodzie codziennie pojawiają się nowe wyzwania,

W przypadku zawodu ratownika medycznego nie można nie wspomnieć o wadach. Poważnym minusem pracy w tak ekstremalnych warunkach jest ryzyko szybkiego wypalenia zawodowego. Ratownicy medyczni często ryzykują swoim zdrowiem i życiem. Dodatkowo niska pensja w żaden sposób nie rekompensuje zaangażowania i poświęcenia jakie wiążą się z tą pracą.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox