Technik farmacji – co warto wiedzieć o tym zawodzie, jakie są obowiązki technika farmacji

Technik farmacji to zawód, który wydaje się idealny dla osób zainteresowanych pracą w aptece, jednak niezdecydowanych na długie studia farmaceutyczne. Co warto wiedzieć o pracy technika farmaceutycznego? Jaki jest zakres obowiązków tego specjalisty? Jak zostać technikiem farmacji?

Technik farmacji – kto to taki?

Technikiem farmacji nazywamy osobę, która ukończyła trwającą 2,5 roku szkołę policealną, a następnie odbywa trwający 2,5 roku staż w aptece ogólnodostępnej. Technicy farmaceutyczni znajdują zatrudnienie w aptekach i szeroko rozumianym przemyśle farmaceutycznym. Technik farmacji to zawód regulowany.

Jak zostać technikiem farmacji?

Żeby otrzymać tytuł technika farmacji należy ukończyć kierunkową szkołę policealną. Program nauczania dla tego kierunku obejmuje takie przedmioty jak między innymi: podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język obcy w branży farmaceutycznej, farmakologia, analiza leków, technologia postaci leków, język migowy, komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia, farmakognozja, analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych, technika sporządzania leków, świadczenia farmaceutyczne, budowanie tożsamości surowców naturalnych, anatomia i fizjologia, psychologia, podstawy prawa i ekonomii.

Należy podkreślić, że zakończenie edukacji w studium nie oznacza, że absolwent ma prawo do wykonywania zawodu. W tym celu musi zdać egzamin przygotowywany przez Centralną Komisję Edukacyjną. Następnym krokiem jest odbycie stażu w aptece.

Absolwent kierunku technik farmacji powinien płynnie posługiwać się terminologią z zakresu medycyny i farmacji, określać farmakologiczne właściwości leków (dawki, szybkość wchłaniania i wydalania, przeciwwskazania, skutki uboczne). Oczekuje się od niego rozumienia informacji podanych w formie opisów, rysunków, dokumentacji technicznej, wykresów czy szkiców. Osoba z tytułem technika farmacji musi odczytywać przygotowane przez lekarzy recepty (a jeżeli jest taka konieczność – zaproponować tańsze zamienniki o tym samym składzie), umiejętnie przyporządkowywać leki do różnych grup, umieć obliczać koszty przygotowania leków (w przypadku leków, które są sporządzane w aptekach, wskazywać sposoby przyjmowania leków.

Jakie są obowiązki technika farmaceutycznego?

Osoba zatrudniona na stanowisku technika farmacji pomaga farmaceutom w świadczeniu szeroko rozumianych usług farmaceutycznych. Technik farmacji posiada wiedzę i kompetencje niezbędne do sporządzania i wydawania wybranych leków i produktów medycznych (wyjątkiem są produkty, które w swoim składzie mają: substancje bardzo silnie działające, substancje odurzające czy substancje psychotropowe). Specjalista ten jest uprawniony do zgłaszania objawów niepożądanych danych leków. 

Technik farmacji może zajmować się kwestiami organizacyjnymi apteki.

Nie może on natomiast udzielać informacji na temat leków, a także realizować recept na środki psychotropowe, leki narkotyczne czy środki odurzające.

Gdzie pracują technicy farmacji?

Osoby posiadające wykształcenie technika farmacji mogą pracować w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, punktach aptecznych, laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych, w zakładach przetwórstwa zielarskiego, firmach zajmujących się wytwarzaniem dermokosmetyków, stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Jakie są wady i zalety pracy technika farmaceutycznego?

Jedną z zalet pracy technika farmacji jest możliwość pomagania innym ludziom. Dla wielu pracowników świadomość, że ich praca jest pożyteczna ma ogromne znacznie. Praca technika farmaceutycznego zatrudnionego w aptece wiąże się z dużym prestiżem społecznym. Wykształcenie technika farmaceutycznego daje możliwość stałej pracy (zazwyczaj w systemie jedno-zmianowym), którą można pogodzić z życiem rodzinnym. Zaletą jest również jasna ścieżka kariery w tej branży.

Do minusów pracy technika farmaceutycznego zaliczamy dużą odpowiedzialność. Nie jest ona tak ogromna jak w przypadku magistra farmacji, jednak technik również nie może się pomylić przy wydawaniu leków. Praca w aptece to praca stojąca, co często wiąże się z chorobami układu krążenia (problemem są zwłaszcza żylaki). Czasami jest to praca stresująca – zwłaszcza gdy mamy do czynienia z trudnymi klientami lub rygorystycznymi kontrolami apteki. Minusem pracy technika farmaceutycznego są także niskie zarobki (zarabia on znacznie mniej od farmaceuty).

Ile zarabiają technicy farmaceutyczni?

Zarobki w zawodzie technika farmacji nie należą do wysokich. Pracownicy ci uczą się znacznie krócej, dodatkowo nie są obciążeni odpowiedzialności w takim stopniu jak farmaceuci. Wszystko to przekłada się na zarobki, które nie przekraczają średniej krajowej.

Należy jednak podkreślić, że zarobki są uzależnione od miejsca, w którym pracujemy. Technicy farmaceutyczni, którzy zakładają sklepy zielarskie mogą zarabiać naprawdę dobrze jeżeli uda się im zdobyć popularność i zaufanie klientów.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox