Technik weterynarii – czym się zajmuje, jak zostać technikiem weterynarii

Technik weterynarii to praca wybierana przez osoby pragnące pracować ze zwierzętami, a jednocześnie nie chcące lub nie mogące poświęcić długich lat na studia weterynaryjne. Czym zajmuje się technik weterynarii? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wykonywać ten zawód? Ile zarabiają technicy weterynarii?

Kim jest technik weterynarii?

Technik weterynarii to osoba będąca absolwentem technikum weterynaryjnego lub szkoły policealnej na kierunku technika weterynarii. Osoba taka wykonuje czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, może wyręczać lekarza weterynarii w niektórych zadaniach. Technicy weterynarii znajdują zatrudnienie w lecznicach i przychodniach dla zwierząt (gdzie są pomocnikami lekarzy weterynarii), w schroniskach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, w zakładach hodowli, fermach przemysłowych, zakładach przetwórstwa spożywczego, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Osoba posiadająca dyplom technika weterynarii jest uprawniona do podjęcia pracy w firmach związanych z agrobiznesem, czy jako specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt.

Jakie są obowiązki technika weterynarii?

Obowiązki technika weterynarii są uzależnione od miejsca zatrudnienia tego specjalisty. Może on zajmować się pobieraniem prób do badań laboratoryjnych, udzielaniem zwierzętom pierwszej pomocy w przypadku zadławienia, złamania, zranienia, problemach żołądkowo-jelitowych o ostrym przebiegu (mogą wykonywać również badania kliniczne, które są konieczne do udzielenia pierwszej pomocy). Technicy weterynaryjni biorą udział w czynnościach pomocniczych podczas sekcji zwłok zwierzęcia, asystować przy zabiegach chirurgicznych, podawać leki przepisane przez lekarza weterynarii, opiekować się zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Osoba posiadająca dyplom technika weterynarii ma wiedzę i uprawnienia niezbędne do określania prawidłowej i nieprawidłowej budowy, a także czynności organizmów zwierzęcych, sprawowania nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem produktami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego, wykonywania zabiegów sanitarno-weterynaryjnych, a także zabiegów unasieniania zwierząt, zapobiegania chorobom zwierząt, jak również oceniania stanu higienicznego i ewentualnego zagrożenia zdrowia zwierząt.

Technik weterynarii może przeprowadzać szczepienia, odrobaczanie i opryski zwierząt, prowadzić akcje odkażania zagród, środków przewozów zwierząt, placów spędowych, prowadzić dokumentację związaną z nadzorem weterynaryjnym, prowadzić instruktaż w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, higieny produkcji zwierzęcej, żywienia zwierząt. Zakres obowiązków tego specjalisty może być jeszcze bardziej różnorodny.

Technicy weterynarii nie mogą: wypisywać recept, usypiać zwierząt. Do ich kompetencji nie należy również przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych (mogą jedynie przy nich asystować).

Jak zostać technikiem weterynarii?

Są dwie drogi do uzyskania dyplomu technika weterynarii. Możemy ukończyć technikum weterynaryjne, ewentualnie po skończeniu liceum zapisać się do dwuletniej szkoły policealnej. Program studium policealnego obejmuje takie przedmioty jak: zabiegi weterynaryjne, administracja weterynaryjna, chów, hodowla i inseminacja zwierząt, analityka weterynaryjna, higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, działalność gospodarcza w weterynarii, kontrola i nadzór weterynaryjny.

Pamiętajmy, że w zawodzie technika weterynarii liczą się nie tylko umiejętności twarde, ale również kompetencje miękkie. Bardzo ważne jest, żeby osoba zatrudniona na tym stanowisku lubiła pracę ze zwierzętami, była empatyczna, opanowana, rzetelna, na pierwszym miejscu stawiała dobro zwierząt.

Technik weterynarii – jakie są zarobki w tym zawodzie?

Jako, że przygotowanie do wykonywania zawodu technika weterynaryjnego trwa znacznie krócej niż studia weterynaryjne, zarobki techników są niższe niż zarobki weterynarzy. Statystyki pokazują, że wynagrodzenie techników weterynarii w Polsce nie przekracza średniej krajowej. Jednocześnie wysokość zarobków jest ściśle powiązana z miejscem zatrudnienia. Inaczej zarabiają specjaliści zatrudnieni w klinikach weterynaryjnych, inaczej w ogrodach zoologicznych lub schroniskach dla zwierząt.

Na zdecydowanie wyższe zarobki mogą liczyć technicy weterynaryjni zatrudnieni w Niemczech, Wielkiej Brytanii, czy krajach skandynawskich.

Jak znaleźć pracę w zawodzie technika weterynarii?

Jeżeli jesteśmy zainteresowani podjęciem pracy w zawodzie technika weterynarii musimy zastanowić się jakie miejsce będzie dla nas odpowiednie. Czy chcielibyśmy podjąć pracę w przychodni weterynaryjnej, czy też bardziej interesuje nas praca w ogrodzie zoologicznym. Kolejnym krokiem jest napisanie CV. Mamy większe szanse otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, jeżeli przygotujemy życiorys pod konkretną ofertę pracy.

W przypadku stanowiska technika weterynaryjnego duże znaczenie ma doświadczenie w pracy ze zwierzętami. Warto o nim wspomnieć, nawet jeśli do tej pory pracowaliśmy jedynie jako wolontariusze.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox