Technolog żywności (technik technologii żywności) – charakterystyka zawodu

Technolog żywności to pracownik, który swoje obowiązki zawodowe wykonuje w chłodniach, magazynach, laboratoriach, biurach czy w halach fabrycznych. Jego zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg przetwarzania surowców w gotowe artykuły spożywcze. Jak zostać technologiem żywności? Jakie są szczegółowe obowiązki tego pracownika?

Technolog żywności – najważniejsze zadania

Osoba zatrudniona na stanowisku technika technologii żywności bierze udział w procesach zabezpieczania surowców roślinnych i zwierzęcych, czuwa również nad ich przetwarzaniem w gotowe produkty spożywcze.

Technologowie żywności mogą specjalizować się w przetwórstwie owoców i warzyw, cukrownictwie, technologii chłodniczej, przetwórstwie mięsa, przetwórstwie surowców olejarskich, przetwórstwie mleka, przetwórstwie drobiu i jaj, przetwórstwie rybnym.

Od technika technologii żywności oczekuje się nadzorowania procesu produkcji, a także pilnowania reżimu technologicznego na powierzonym mu odcinku. Pracownicy mogą zajmować się nadzorowaniem przyjęcia surowców do zakładu i ich właściwym składowaniem, obróbką wstępną, wytwarzaniem półproduktów, filtrowaniem, zagęszczaniem, wędzeniem, fermentowaniem, pakowaniem produktów i przekazywaniem ich do pomieszczeń magazynowych. Pracowni kontroluje jakość wytwarzanych produktów.

Jeżeli jest to konieczne – technolog żywności zajmuje się nadzorowaniem pracy podległych mu pracowników, właściwego wykorzystania maszyn, a także usuwaniem ewentualnych awarii.

Technik technologii żywności wykorzystuje w swojej pracy komputery, przyrządy do kontroli jakości produktów – na przykład mikroskopy, rozdrabniacze, wilgotnościomierze, alkoholomierze, kalorymetry.

Jak zostać technologiem żywności?

Żeby podjąć pracę w zawodzie technika technologii żywności należy ukończyć szkołę średnią o profilu gastronomicznym lub spożywczym. Pracodawcy zatrudniają również osoby z wykształceniem chemicznym i mechaników, którzy są w stanie szybko naprawić awarie maszyn.

Zdecydowanie preferowani są kandydaci, którzy posiadają co najmniej kilkuletnią praktykę w zawodzie.

Pracodawcy mogą oczekiwać od kandydatów umiejętności obsługi wózka widłowego i komputera. W niektórych firmach koniecznym warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Jak wygląda środowisko pracy technologa żywności?

Środowisko pracy technologa żywności jest trudne. Osoba zatrudniona na tym stanowisku może być narażona na działanie bardzo niskich lub przeciwnie – bardzo wysokich temperatur, problemem jest również wysoki poziom hałasu, wilgotność powietrza, intensywne zapachy, śliskie podłoże, które stwarza zagrożenie upadkiem.

Pracownik musi w szybkim tempie przemieszczać się pomiędzy pracującymi maszynami.

Technologowie żywności zatrudnieni na produkcji są zobowiązani do noszenia uniformu roboczego. Często zdarza się, że pracodawcy zabraniają pracownikom używania perfum, noszenia biżuterii, noszenia sztucznych paznokci lub sztucznych rzęs.

Technolog żywności w swojej pracy ma częsty kontakt z ludźmi – zarówno z przełożonymi, jak i podległymi mu pracownikami. Praca w wielu wypadkach odbywa się w systemie trzyzmianowym (w tym również w weekendy i święta), zazwyczaj po 8 godzin. W branżach, gdzie sezonowo jest więcej pracy (na przykład w przetwórstwie warzyw i owoców) czas pracy może być przedłużony nawet do 14 godzin dziennie.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na technologa żywności?

Osoby zainteresowane pracą technologa żywności powinny charakteryzować się spostrzegawczością, dokładnością, gospodarnością, systematycznością. Oczekuje się od nich podzielności uwagi, dobrej pamięci i zdolności szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku powinien potrafić myśleć i działać samodzielnie, a także współpracować z innymi osobami. Idealnie byłoby, gdyby posiadał zdolności organizacyjne, odporność na stres, umiał rozwiązywać problemy. W zawodzie tym ważna jest zdolność płynnego wypowiadania się w mowie i w piśmie.

Kandydaci na takie specjalności jak przemysł drobiarski lub technologia mięsa nie powinni być nadmiernie wrażliwi, gdyż ich praca może polegać na uczestnictwie w uboju zwierząt.

Kandydat na technologa żywności powinien interesować się chemią, biologią, fizyką, techniką. Ważne jest też, żeby czuł potrzebę stałego dokształcania się.

Praca technologa żywności nie należy do lekkich dlatego kandydat powinien wyróżniać się dobrym stanem zdrowia i kondycją fizyczną.

Technolog żywności – czy istnieją przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu?

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania pracy technologa żywności jest nosicielstwo chorób zakaźnych. Inne przeciwwskazania to choroby serca, choroby weneryczne, padaczka, zaawansowany reumatyzm, słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa, choroby układu oddechowego, nerwica, choroby dermatologiczne, wady wzroku, których nie da się skorygować przy pomocy okularów. Osoby, do których obowiązków należą oceny organoleptyczne produktów nie mogą palić papierosów.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox