Tynkarz – co warto wiedzieć o tym zawodzie?

Tynkarz jest pracownikiem budowlanym, który specjalizuje się w nakładaniu na ściany obiektów warstw tynkarskich. Jakie są pozostałe obowiązki tynkarza? Jakie wykształcenie jest niezbędne, żeby móc podjąć pracę w tym zawodzie? Ile zarabiają tynkarze? Jakie są choroby zawodowe tynkarzy i przeciwwskazania do wykonywania zawodu?

Najważniejsze obowiązki tynkarza

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku tynkarza należy samodzielne sporządzanie różnego rodzaju zapraw tynkarskich. Jest to bardzo istotne, gdyż poszczególne podłoża wymagają użycia odmiennych surowców. Tynkarz nakłada następnie zaprawy na ściany budynków. Może to robić ręcznie lub przy użyciu specjalnych urządzeń. Nałożoną warstwę tynku należy wyrównać. Niekiedy do położenia jest kilka warstw – wówczas pracownik musi określić optymalny czas nakładania kolejnej partii zaprawy.

W niektórych przypadkach tynkarz przed użyciem zaprawy musi zamocować podłoże pod tynk. Niekiedy jego zadaniem jest też rozbicie i usunięcie starych warstw tynku.

Specjalista ten musi znać się na obsłudze maszyn służących do wytwarzania zapraw tynkarskich. Zajmuje się ponadto ich konserwacją. Pracodawca może wymagać od tynkarza kupowania składników poszczególnych zapraw i rozliczania się z poniesionych kosztów.

Doświadczeni tynkarze mogą nakładać tynk na wklęsłe lub wypukłe formy architektoniczne.

Tynkarze pracują na placach budowy lub w remontowanych obiektach. W wielu wypadkach muszą oni nakładać tynk stojąc na pomostach rusztowań, co wiąże się z pewnym zagrożeniem. Pracownicy ci mogą pracować samodzielnie lub w grupach.

Najtrudniejszym zadaniem, któremu mogą podołać jedynie doświadczeni specjaliści jest nakładanie tynków alabastrowych.

Jak zostać tynkarzem?

Żeby wykonywać zawód tynkarza nie jest potrzebne specjalistyczne wykształcenie. Większość pracowników nauczyła się zawodu obserwując i pracując z doświadczonymi tynkarzami. Pracodawcy nie oczekują od kandydatów wykształcenia, patrzą jedynie na praktyczne umiejętności.

Osoby, które chcą nabyć umiejętność tynkowania w placówce edukacyjnej powinny wybrać zasadniczą szkołę zawodową.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na tynkarza?

Praca tynkarza jest bardzo monotonna, dlatego od kandydatów do tego zawodu oczekuje się cierpliwości, opanowania i dokładności. Staranność jest w tym zawodzie niezbędna, gdyż nieprawidłowe nałożenie zaprawy będzie skutkowało odpadaniem tynku.

Od osób, które chcą pracować przy renowacji obiektów zabytkowych oczekuje się dużej zręczności i umiejętności rozróżniania barw.

Wielu tynkarzy pracuje na rusztowaniach, dlatego kandydat to tego zawodu musi czuć się komfortowo przy pracy na wysokościach.

Kandydat na tynkarza powinien wyróżniać się dobrym zdrowiem i sprawnością fizyczną. Ważny jest dobry refleks, wzrok i słuch. Każda osoba przed dopuszczeniem do pracy na budowę jest poddawana badaniom lekarskim mającym na celu wykazanie braku przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu.

Choroby zawodowe i przeciwwskazania do wykonywania zawodu tynkarza 

Poważnym ryzykiem zawodowym w przypadku tynkarzy jest upadek z wysokości (ryzyko istnieje nawet wówczas, gdy pracownik przestrzega zasad BHP). Tynkarz w trakcie pracy może zostać skaleczony ostrym, wystającym przedmiotem. Ma również kontakt ze składnikami zapraw murarskich, które mogą przyczynić się do powstawania alergii.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu tynkarza są schorzenia mające negatywny wpływ na sprawność kończyn górnych i dolnych, choroby wzroku, schorzenia narządu słuchu (wiele zagrożeń na budowie można najpierw usłyszeć, co pozwala na szybką reakcję).

Ile zarabia tynkarz?

Zarobki w zawodzie tynkarza należą do średnich. Doświadczeni pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie przekraczające średnią krajową. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że pracownik ten wykonuje ciężką fizyczną pracę, a dodatkowo jest zagrożony wypadkami – jego wynagrodzenie nie wydaje się wysokie.

Tynkarze, którym zależy na wyższych zarobkach mogą poszukać pracy za granicą. Szczególnie duże zapotrzebowanie na ich usługi jest widoczne w krajach zachodnich takich jak Niemcy czy Wielka Brytania.

Tynkarz – jak dostać pracę?

Jeżeli jesteśmy zainteresowani podjęciem pracy w zawodzie tynkarza powinniśmy poświęcić czas na przygotowanie profesjonalnego CV. W dokumencie tym warto jest umieścić krótkie podsumowanie zawodowe (nie powinno być ono dłuższe niż 3 zdania). Dobrą praktyką jest pisanie CV pod konkretną ofertę pracy.

Osoby, które są zainteresowane podjęciem pracy za granicą powinny napisać CV w języku używanym w kraju, do którego się wybierają. Pamiętajmy, że nie wystarczy przetłumaczenie dokumentu na język angielski lub niemiecki. Zasady pisania zagranicznych CV mogą znacznie różnić się od polskich dokumentów. Przykładowo niemiecki pracodawca wymaga od kandydatów podania większych ilości informacji. Pisząc CV do niemieckiej firmy musimy opisać doświadczenie zawodowe z całego naszego życia (podczas gdy w Polsce podajemy jedynie te stanowiska, na których pracowaliśmy w ciągu ostatnich 10 lat).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox