Weterynarz – charakterystyka zawodu, jak zostać weterynarzem?

Weterynarz to zawód dla osób kochających zwierzęta. Jednak sama miłość nie wystarczy, gdyż praca weterynarza jest trudna i bardzo odpowiedzialna. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby rozpocząć karierę w tym zawodzie? Gdzie pracują i ile zarabiają weterynarze?

Weterynarz – kto to taki?

Lekarz weterynarii, czyli weterynarz to specjalista zajmujący się leczeniem zwierząt. Weterynarze mogą pracować ze zwierzętami domowymi lub hodowlanymi (w zależności od obranej specjalizacji). Warto podkreślić, że weterynarz nie tylko rozpoznaje i leczy choroby zwierząt, ale również podejmuje działania profilaktyczne. Lekarze weterynarii mogą sprawować kontrolę nad firmami, które wiążą swoją działalność ze zwierzętami.

Jak zostać weterynarzem?

Osoby pragnące pracować w zawodzie weterynarza muszą ukończyć studia wyższe z zakresu weterynarii, a także zaliczyć praktyki zawodowe. Studia weterynaryjne to zazwyczaj studia dzienne  trwające 5 i pół roku. Uczelnie, które kształcą weterynarzy to między innymi: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Medycyny Weterynaryjnej), Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Medycyny Weterynaryjnej), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Medycyny Weterynaryjnej), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach). 

Uczelnie wyższe oferują studentom weterynarii zajęcia teoretyczne i praktyczne.

W przypadku weterynarzy specjalizację można zrobić dopiero po ukończeniu studiów magisterskich i przepracowaniu w zawodzie 4 lat. Żeby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu weterynarza należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych, być osobą o nienagannej postawie etycznej, mieć dobry stan zdrowia (pozwalający na pracę ze zwierzętami).

Lekarz weterynarii musi poświęcić 2 lub 3 lata na specjalizację. W tej chwili uczelnie oferują studentom takie specjalizacje jak między innymi: choroby psów i kotów, choroby przeżuwaczy, chirurgia weterynaryjna, choroby trzody chlewnej, prewencja weterynaryjna i higiena pasz, użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, choroby koni, choroby drobiu i ptaków ozdobnych, rozród zwierząt, radiologia weterynaryjna, higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, choroby zwierząt nieudomowionych, choroby zwierząt futerkowych, choroby owadów użytkowych, i inne.

Cechy charakteru dobrego weterynarza

Żeby być dobrym weterynarzem nie wystarczy jedynie formalne wykształcenie. Osoby, które osiągają sukcesy w tym zawodzie są w stanie połączyć miłość do zwierząt z profesjonalizmem i zdolnością do podejmowania racjonalnych decyzji. Weterynarz musi być osobą opanowaną, wykazywać zwiększoną odporność na stres (w zawodzie tym kryzysowe sytuacje są normą). Dobry lekarz weterynarii powinien potrafić postępować nie tylko ze zwierzętami, ale również z ich właścicielami (musi on wyjaśnić właścicielowi co się dzieje z jego zwierzakiem i jak należy z nim postępować).

Gdzie pracują weterynarze?

Lekarze weterynarii znajdą zatrudnienie w wielu miejscach. Pracują oni w klinikach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, stadninach, firmach farmaceutycznych, schroniskach dla zwierząt, fermach hodowlanych, inspektoracie weterynaryjnym, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach naukowo-badawczych, zakładach zajmujących się produkcją weterynaryjnych produktów leczniczych.

Część studentów weterynarii decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, co niestety wiąże się z dużymi kosztami. W takim wypadku konieczny jest zakup specjalistycznego sprzętu, a także mebli do przychodni i poczekalni. Jeżeli weterynarz nie dysponuje własnym lokum, do kosztów musi doliczyć także wynajęcie miejsca na gabinet (co nie jest tanie szczególnie w dużych miastach).

Na jakie zarobki może liczyć weterynarz?

Zarobki w zawodzie weterynarza są bardzo zróżnicowane. Nie jest tajemnicą, że wynagrodzenie uzależnione jest od miejsca pracy. Najwięcej zarabiają właściciele dobrze prosperujących klinik weterynaryjnych (własna klinika wiąże się jednak z dużymi inwestycjami, a często również pracą w godzinach nocnych). Statystyki pokazują, że w Polsce wielu weterynarzy zarabia poniżej średniej krajowej. Nie dziwi również, że zarobki weterynarzy za granicą (zwłaszcza w krajach zachodnich) są znacznie wyższe (co jest przyczyną wyjazdu wielu absolwentów weterynarii).

Jak zdobyć pracę w zawodzie weterynarza?

Absolwenci weterynarii, którym zależy na znalezieniu dobrze płatnej pracy w swoim zawodzie powinni przygotować profesjonalne CV i list motywacyjny. Dobrze gdy CV zawiera podsumowanie zawodowe, w którym wyjaśniamy kim jesteśmy, jakie mamy umiejętności, osiągnięcia i cele zawodowe. Jeżeli bardzo zależy nam na konkretnej posadzie, postarajmy się dostosować treść dokumentów do oferty pracy. Wówczas łatwiej będzie nam się zaprezentować jako idealny kandydat na dane stanowisko

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox