Windykator – charakterystyka zawodu, obowiązki, jak zostać windykatorem

Osoba wykonująca zawód windykatora pomaga firmom i osobom prywatnym w odzyskiwaniu należności od dłużników. Jakie są szczegółowe obowiązki windykatora? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc pracować w tym zawodzie?

Windykator – zakres obowiązków

Windykator zajmuje się odzyskiwaniem długów od osób zadłużonych. Odpowiada on za bezpośredni kontakt z dłużnikiem (może kontaktować się z nim telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej), upomina zadłużoną osobę o konieczności spłaty długu. Od windykatora oczekuje się również oceny stanu majątkowego dłużnika (na tej podstawie wskazuje komornikowi możliwe źródła pokrycia roszczenia). Pracownik ten ustala przyczyny zalegania ze spłatą długów,  negocjuje terminy spłat.

Należy podkreślić, że windykator nie spotyka się z osobą zadłużoną osobiście, nie może również wtargnąć do mieszkania celem przeprowadzenia egzekucji. W zawodzie tym bardzo ważne jest, żeby wszystkie czynności były przeprowadzane zgodnie z prawem.

Jakie wymagania należy spełnić, żeby pracować jako windykator?

Od osób starających się o stanowisko windykatora wymaga się zazwyczaj wykształcenia wyższego (preferowane kierunki to prawo, administracja, ale również psychologia czy socjologia). Przyszły windykator powinien sprawnie obsługiwać komputer, a także posiadać prawo jazdy kategorii B. Część pracodawców może wymagać doświadczenia na podobnym stanowisku (choć nie jest to regułą).

Bardzo ważne jest posiadanie predyspozycji umożliwiających wykonywanie zawodu windykatora, gdyż nie jest to zajęcie łatwe. Kandydat musi dobrze radzić sobie z silnym stresem. Trzeba zdawać sobie sprawę, że większość reakcji na spotkanie z windykatorem jest bardzo negatywna. Z tego względu windykator musi panować nad swoimi emocjami, być osobą wytrwałą i opanowaną.

Niezbędne na tym stanowisku są wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, cierpliwość, profesjonalizm, poważne podchodzenie do swojej pracy. Niezwykle istotny jest także dystans do siebie i ludzi, wiedza z zakresu finansów i prawa.

Gdzie pracują windykatorzy?

Windykator znajduje zatrudnienie w firmie, która specjalizuje się w odzyskiwaniu długów. Praca często ma charakter zespołowy, wiąże się z częstymi kontaktami z ludźmi.

Ile zarabiają windykatorzy?

Zarobki windykatorów są zróżnicowane, jednak zazwyczaj nie należą do wysokich (zazwyczaj nie przekracza średniej krajowej). Wynagrodzenie zależy między innymi od województwa, w którym pracujemy. Najwięcej zarabiają windykatorzy, którzy zatrudnieni są na terenie województwa mazowieckiego (a w szczególności z Warszawy). Najniższe wynagrodzenie otrzymują pracownicy z województwa lubelskiego.

Windykator – jakie zachowania nie są dopuszczalne?

Zawód windykatora nie cieszy się dobrym odbiorem społecznym. Jednocześnie trzeba zdawać sobie sprawę, że od osób go wykonujących oczekuje się wysokiej kultury osobistej. Niedopuszczalne jest, żeby windykator podnosił na dłużnika głos, próbował mu grozić. Pracownicy ci nie mogą również wchodzić do domów osób, od których egzekwują zadłużenie. Zabronione jest też nękanie telefonami, informowanie pracodawcy o zadłużeniu jego pracownika, rozmawiać o zadłużeniu z osobami trzecimi.

Praca windykatora musi opierać się na kulturalnej rozmowie i negocjacjach. Jakakolwiek agresja słowna czy fizyczna jest zabroniona.

Jakie są zalety i wady pracy windykatora?

Jak każda praca również zawód windykatora posiada swoje wady i zalety. Do zalet zaliczamy stosunkowo niski próg wejścia. Co prawda wielu pracodawców oczekuje od kandydatów wyższego wykształcenia, jednak praktyka pokazuje, że większe znaczenie mają predyspozycje psychiczne i doświadczenie. Znalezienie pracy nie jest trudne, gdyż Polacy jednym z najbardziej zadłużonych społeczeństw, a firmy zajmujące się odzyskiwaniem należności mają swoje siedziby w każdym mieście.

Zawód windykatora daje poczucie stabilizacji. Pracownik może liczyć na terminowe wynagrodzenie. Dla najlepszych często przewidziane są atrakcyjne premie. Praca ta nie wiąże się z żadnym wysiłkiem fizycznym, dlatego mogą ją  wykonywać nawet osoby z niepełnosprawnościami (na przykład poruszające się na wózkach inwalidzkich).

Windykatorzy zajmujący się telefonicznym kontaktem z dłużnikami mogą wykonywać swoje obowiązki zawodowe (przynajmniej częściowo) z domu, co dla wielu osób jest ogromnym udogodnieniem.

Do wad zawodu windykatora zaliczamy przede wszystkim pracę w ciągłym stresie. Pracownik dzwoniący do dłużnika nigdy nie wie z jaką reakcją się spotka. Często zdarza się, że są to reakcje skrajnie negatywne. Osobie, która na co dzień spotyka się z niechęcią i agresją nie jest łatwo zapanować nad emocjami i nie zabierać pracy do domu.

Windykator nie jest zawodem, którym chcielibyśmy chwalić się publicznie (wielu ludzi odnosi się do windykatorów z dystansem, a często nawet z niechęcią).

Kolejną wadą tego zawodu są niskie zarobki, które praktycznie nigdy nie przekraczają średniej krajowej. Wielu pracownikom pensja, którą otrzymują nie jest w stanie wynagrodzić pracy w ciągłym stresie. W efekcie często zdarza się, że windykator to zajęcie chwilowe, z którego rezygnujemy, gdy otrzymamy bardziej atrakcyjną propozycję zatrudnienia.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox