Wulkanizator – co to za zawód, jak zostać wulkanizatorem

Wulkanizatorem nazywamy eksperta od naprawy opon. Początki tego zawodu sięgają roku 1839. Wynaleziono wówczas proces obróbki cieplnej kauczuku (wulkanizacja), który umożliwił stworzenie pierwszej opony samochodowej. Jakie są obowiązki wulkanizatora? Jak zdobyć pracę w tym zawodzie?

Wulkanizator – jakie są obowiązki tego specjalisty?

Większość wulkanizatorów znajduje zatrudnienie w zakładach przemysłowych, które specjalizują się w produkcji materiałów gumowych. Innym miejscem zatrudnienia wulkanizatora jest zakład zajmujący się pokrywaniem elementów konstrukcyjnych lub technologicznych masą gumową. Część wulkanizatorów znajduje zatrudnienie w niewielkich, prywatnych zakładach oferujących naprawę artykułów gumowych.

Zakres obowiązków wulkanizatora jest w pewnej części uzależniony od profilu firmy, w której specjalista te jest zatrudniony. Osoby zatrudnione w zakładach produkujących artykuły gumowe zajmują się kontrolowaniem prawidłowego przebiegu procesów wulkanizacji. Kontrolują oni wskaźniki ciśnienia, temperatury, a także czas trwania całego procesu. Pomiary muszą następować w stałych odstępach czasowych (na przykład co 10 minut).

Do rozpoczęcia procesu wulkanizacji niezbędne jest załadowanie komory wulkanizacyjnej wyrobami z mieszanek gumowych, które są umieszczone na specjalnych wózkach. Następnym krokiem jest zamknięcie komory i ustawienie pożądanych parametrów. Cały proces wulkanizacji może trwać od 70 minut do nawet ponad 10 godzin.

Do zadań wulkanizatora należy również opróżnianie komory wulkanizacyjnej z oparów benzyny powstających podczas całego procesu. Odpowiada on też za wyciąganie gotowych elementów (używa do tego celu wózka widłowego lub wciągarki).

Od pracownika oczekuje się ponadto konserwacji komory wulkanizacyjnej, a także urządzeń mechanicznych, które służą do jej załadunku i rozładunku.

Jak zostać wulkanizatorem?

Osoba myśląca o karierze wulkanizatora nie musi spełniać żadnych wymogów formalnych (dotyczy to szczególnie osób, które chcą założyć własną firmę). Jednocześnie część pracodawców może oczekiwać, że kandydaci do pracy będą legitymowali się przynajmniej wykształceniem zawodowym. Preferowane są osoby, które ukończyły szkołę o profilu mechanika samochodowego.

Kandydat zostaje przyuczony do zawodu pod okiem doświadczonego pracownika. W zakładach przemysłowych przyuczenie do zawodu trwa około czterech miesięcy. Osoby, które chcą pracować samodzielnie (jako operatorzy komór wulkanizacyjnych) zobowiązane są do zdania egzaminu przed państwową komisją. Zdanie egzaminu daje nam uprawnienia do wykonywania tego zawodu przez pięć lat. Po upływie tego czasu pracownik jest zobowiązany do zaktualizowania swoich uprawnień.

W przypadku mniejszych zakładów zazwyczaj wystarczy 3-tygodniowe przyuczenie.

Praca wulkanizatora zaliczana jest do ciężkich, dlatego zgodnie z prawem mogą wykonywać ją tylko mężczyźni.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na wulkanizatora?

Nie każda osoba sprawdzi się w pracy wulkanizatora. Idealny kandydat na to stanowisko jest osobą dokładną i zdyscyplinowaną. Bardzo ważną cechą jest zdolność podporządkowania się odgórnie wyznaczonym zasadom. Kandydat musi być zdolny do długotrwałego wykonywania czynności, które są monotonne.

Wulkanizatorzy zatrudnieni w mniejszych, prywatnych zakładach często mają bezpośredni kontakt z klientem. Z tego względu wymaga się od nich rozwiniętych kompetencji interpersonalnych, kultury osobistej, płynnego wysławiania się. Dobry pracownik w sytuacjach konfliktowych musi potrafić zapanować nad swoimi emocjami.

Bardzo ważna w pracy wulkanizatora jest wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny.

Kandydat na wulkanizatora musi cieszyć się dobrym zdrowiem i doskonałą kondycją fizyczną. Jego praca odbywa się w wysokiej temperaturze, wiąże się także z wdychaniem oparów. Z tego względu niezwykle ważny jest sprawny układ krążenia i układ oddechowy.

Jakie są przeciwwskazania do wykonywania zawodu wulkanizatora?

Zawodu wulkanizatora nie mogą wykonywać kobiety. Czynnikiem dyskwalifikującym kandydata jest również padaczka (istnieje ryzyko wybuchu komory wulkanizacyjnej, jeżeli określone parametry zostaną przekroczone; atak padaczki może być w tej sytuacji zagrożeniem dla zdrowia i życia osoby chorej, a także współpracowników).

Do przeciwwskazań zaliczamy również alergie, astmę, nieżyt gardła.

Wulkanizator – jak wygląda typowy dzień pracy tego specjalisty?

Wulkanizatorzy mogą pracować na halach produkcyjnych, w warsztatach i na otwartej przestrzeni. W ciągu dnia specjaliści ci przeważnie stoją lub chodzą.

W trakcie pracy są oni narażeni na zmienne temperatury. Zagrożeniem jest też hałas i wibracje.

Przez większość dnia wulkanizator wykonuje swoją pracę samodzielnie. Tylko niektóre zadania wymagają współpracy zespołowej.

Praca w wulkanizacji opiera się przede wszystkim na przyjmowaniu i wykonywaniu poleceń przełożonych.

Wulkanizator pracuje zazwyczaj 8 godzin dziennie (niektóre zakłady wymagają od swoich pracowników pracy dodatkowo przez 4 godziny w sobotę). Jego praca często ma charakter dwuzmianowy.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox