Agencje pracy tymczasowej okiem przedsiębiorcy

Agencje pracy tymczasowej cieszą się coraz większą popularnością nie tylko wśród pracowników, ale także i przedsiębiorców. Dzięki nim zdecydowanie łatwiej jest wykonywać prace sezonowe, doraźne i okresowe. Jak wygląda współpraca z agencją pośrednictwa pracy? Czy ma ona jakieś wady?

Agencje pracy tymczasowej wsparciem dla przedsiębiorców

Zadaniem agencji pośrednictwa pracy jest pomoc pracodawcom w znalezieniu pracowników i ułatwienie pracownikom podjęcia pracy. Idea agencji pracy tymczasowej wywodzi się z krajów zachodnich. Pierwsze tego typu firmy powstały w XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Kryzysowa sytuacja na ówczesnym amerykańskim rynku pracy sprawiła, że wielu przedsiębiorców nie było w stanie poradzić sobie z wysokimi kosztami utrzymania pracowników. Dzięki agencjom mogli oni korzystać z pracy osób zatrudnionych tymczasowo. W latach 70 ubiegłego wieku agencje pracy tymczasowej pojawiły się także w Europie.

Jak działa agencja pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej odpowiedzialna jest za selekcję i rekrutację pracowników, nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami, a następnie delegowanie konkretnych pracowników do pracodawców. Agencja podpisuje umowę zarówno z pracownikiem, jak i z przedsiębiorcą. Staje się ona rzeczywistym pracodawcą zatrudnionych pracowników (choć wykonują oni pracę dla osoby trzeciej). Po stronie agencji należy dopełnienie wszystkich formalności związanych z zatrudnieniem (to ona odpowiada za prowadzenie dokumentacji, wypłatę wynagrodzenia, odprowadzanie składek).

Jakie obowiązki wobec pracownika tymczasowego ma pracodawca?

Pracodawca, dl którego kierowani są pracownicy tymczasowi ma obowiązek zapewnienia im odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony osobistej. To pracodawca odpowiada za organizowanie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik tymczasowy wykonuje te same zadania, co pracownik firmy zatrudniony na stałe. Pracodawca jest zobowiązany traktować go w te sam sposób. Jednocześnie jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracownika tymczasowego przez okres krótszy niż pół roku, nie jest zobowiązany do wysyłania go na szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych (za szkolenie takich pracowników odpowiada agencja pośrednictwa pracy). Jeżeli pracodawca nie jest zadowolony z pracy pracownika tymczasowego i zamierza go zwolnić, jest zobowiązany poinformować o swoich zamiarach agencję pracy tymczasowej.

Przedsiębiorca musi pamiętać, że pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy niebezpiecznej, zadań, które poprzednio wykonywał zatrudniony przez przedsiębiorcę pracownik, który to został zwolniony z przyczyn od siebie niezależnych. Wykluczone jest również zatrudnienie pracownika tymczasowego na stanowisku osoby pracującej na etacie, która w tym czasie bierze udział w strajku. Pracownik przysłany przez agencję pracy tymczasowej nie może wykonywać zadań, które wymagałyby uzbrojenia go w broń lub inne przedmioty służące do obezwładniania.

Agencje pracy tymczasowej – czy warto korzystać z ich oferty?

Korzystanie z pomocy agencji pracy tymczasowej może się wiązać z wieloma korzyściami. Dzięki współpracy z agencją koszty zatrudnienia pracownika są przewidywalne – w modelu tym przedsiębiorca płaci jedynie za czas, w którym pracownik praktycznie pracuje. W przypadku choroby lub urlopu agencja zobowiązana jest przysłać innego pracownika.

Korzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy daje pracodawcy dużą elastyczność – może on z łatwością dostosować ilość personelu do bieżących zadań przedsiębiorstwa. Po wykonaniu prac sezonowych nie ma on problemów z zagospodarowaniem pracowników (pracownicy tymczasowi po prostu przestają u niego pracować). Pomoc agencji pracy jest trudna do przecenienia w okresie urlopowym, a także wówczas, gdy duża część pracowników firmy przebywa na urlopie chorobowym.

Niewątpliwym udogodnieniem jest fakt, że wszystkimi sprawami administracyjnymi związanymi z pracą pracowników tymczasowych zajmuje się agencja. Współpraca z agencją zwalnia firmę z konieczności prowadzenia procesów rekrutacyjnych, które są bardzo kosztowne i trudne. Jeżeli firmie nie odpowiada dana osoba, może zgłosić agencji chęć zatrudnienia innego pracownika. Agencje pracy tymczasowej są niezastąpione w poszukiwaniu pracowników z zagranicy (dysponują personelem mówiącym w obcych językach, zajmują się również legalizacją pobytu cudzoziemców w kraju).

Współpraca z najlepszymi agencjami pracy tymczasowej umożliwia korzystanie z ogromnej bazy kandydatów. Często są to osoby kompetentne i bardzo zmotywowane do pracy.

Możliwość podjęcia współpracy z pracownikiem tymczasowym pozwala ocenić jego kompetencje bez podejmowania zobowiązań. Jeżeli pracodawca po pewnym czasie dojdzie do wniosku, że chce zatrudnić taką osobę na stałe, może zaoferować jej umowę o pracę. Jeśli nie – nie ma wobec takiego pracownika żadnych zobowiązań.

Dzięki współpracy z profesjonalną agencją pośrednictwa pracy możemy oszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. W praktyce często okazuje się, że koszty zatrudniania pracowników tymczasowych są niższe od kosztów zatrudniania osób na stałe (nie trzeba płacić za ich nieobecności). Również czas znalezienia pracownika tymczasowego jest krótszy niż poszukiwania specjalisty na stałe.

Problemem w przypadku pracowników tymczasowych może być konieczność przyuczenia do wykonywania konkretnych obowiązków. Osoba przychodząca do firmy pierwszy raz potrzebuje czasu, żeby się wszystkiego nauczyć. Jeśli pracownicy często się zmieniają, ich praca nie jest zbyt efektywna.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox