Assessment Center – Jakich błędów unikać?

Assessment Center – Centrum Oceny to wieloetapowe centrum oceny kandydata przez osoby z branży HR.Proces ten pozwala na zebranie odpowiednich informacji o kandydacie,jego kompetencjach i umiejętnościach. Ocena odbywa się w grupie z innymi.Łatwo można popełnić błędy,które zdyskwalifikują takiego kandydata.Do takich błędów należą:

1. Brak kontaktu z innymi osobami w grupie i unikanie współpracy.

2. Zbyt duży luz i poruszanie spraw innych niż zawodowe.

3. Brak zaangażowania i odpuszczanie pod koniec.

4. Unikanie Prezentacji i wystąpień.

5. Przerywanie innym i lekceważenie wypowiedzi osób z grupy.

6. Brak naturalności i bycia sobą.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox