post

CZEGO STUDENCI OCZEKUJĄ OD RYNKU PRACY?

Rynek pracy oczami studentów

We wrześniu tego roku portal Praca.pl przeprowadził badanie wśród studentów, mające na celu sprawdzenie ich opinii na temat rynku pracy*. Zaledwie 13% ankietowanych oceniło rynek pracy jako otwarty na młodych.
Ponad połowa ankietowanych uważa, że sytuacja na rynku pracy z punktu widzenia młodych ludzi jest niezbyt dobra. Ich zdaniem możliwości są, ale tylko dla wybranych. Potrzebna jest siła przebicia i znajomości. 36% ankietowanych studentów źle ocenia rynek pracy. Według nich pracodawcy wymagają dużego doświadczenia i młodzi ludzie nie mają szans na satysfakcjonującą pracę.

Z raportu Hays Global Skills Index wynika, że problem leży w niedopasowaniu kompetencji. Programy studiów nie są dostosowane do aktualnego popytu, absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną, brak im natomiast wiedzy praktycznej i doświadczenia. Pracodawcy z kolei niechętnie inwestują w młodych. Szukając kandydata idealnego, wolą zatrudnić kogoś z doświadczeniem. Receptą na wyrównanie podaży i popytu kompetencji jest współpraca edukacji i biznesu. Eksperci Hays Poland przewidują, że liderzy biznesu będą coraz chętniej uczestniczyć w kształceniu przyszłych kadr. Ważne jest również podejście samych studentów – trafny wybór kierunku kształcenia, duża aktywność podczas studiów i szybkie wejście na ścieżkę kariery zawodowej. Na szczęście aż ponad 93% studentów biorących udział w badaniu portalu Praca.pl uważa, że karierę najlepiej rozpocząć jeszcze na studiach. Ponad 55% jest za tym, żeby odbyło się to już na pierwszym lub drugim roku.

Praktyki i staże. Czy warto?

Blisko 60% ankietowanych studentów odbyło w ostatnim czasie praktyki. Większość, bo prawie 38%, nie wyniosło z nich zbyt dużo, ale nie uznaje tego czasu za całkowicie stracony. 14% badanych twierdzi, że dzięki temu doświadczeniu ma teraz wymarzoną pracę i dużo się nauczyło. Jedynie 12% oceniło swoje praktyki jako bezwartościowe. Co trzeci badany dzięki praktykom rozwinął kompetencje i zdobył cenne doświadczenie.
Według ponad połowy ankietowanych najważniejsze podczas praktyk jest zdobycie doświadczenia i wiedzy. Studenci doceniają też ambitne zadania oraz możliwość pracy z doświadczonymi ekspertami. Mniej ważne jest dla nich poznawanie nowych osób i budowa sieci kontaktów biznesowych.

Jak zaplanować edukację?

Prawie 50% ankietowanych nie planuje podjęcia żadnych dodatkowych studiów. Blisko 35% rozważa studia podyplomowe, 17% studia doktoranckie, a jedynie co dziesiąty student myśli o studiach MBA.
Ciągłe podnoszenie kwalifikacji jest dobrze postrzegane przez pracodawców. Warto więc rozważyć uzupełnienie edukacji. Kandydat, który się na to decyduje, jest postrzegany jako osoba, której zależy na ciągłym rozwoju i która jest specjalistą w swoim fachu. Dodatkowa inwestycja w studia może zaprocentować awansem, nową propozycją pracy bądź spełnieniem zawodowych celów i pragnień.

Co sprawi, że rynek pracy będzie bardziej przyjazny dla studentów? Z obserwacji ekspertów portalu Praca.pl wynika, że kluczowe czynniki to współpraca biznesu i edukacji, wartościowe i pozwalające zdobyć doświadczenie praktyki oraz chęci i motywacja samych studentów.

*Badanie przeprowadzone we wrześniu 2016 roku, na próbie 511 respondentów.

Career, student, school.

Career, student, school.

Artykuł pochodzi ze strony

http://www.praca.pl

About Mariusz

Opis

Speak Your Mind

*

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak wspierać rozwój specjalistów IT? Zatrudnij mentora

Firmy działające w branży IT coraz częściej zatrudniają osoby, które wskazują pracownikom kierunki rozwoju zawodowego, a także przekazują im zdobytą...

Zamknij