CZEGO STUDENCI OCZEKUJĄ OD RYNKU PRACY?

Rynek pracy oczami studentów

We wrześniu tego roku portal Praca.pl przeprowadził badanie wśród studentów, mające na celu sprawdzenie ich opinii na temat rynku pracy*. Zaledwie 13% ankietowanych oceniło rynek pracy jako otwarty na młodych.
Ponad połowa ankietowanych uważa, że sytuacja na rynku pracy z punktu widzenia młodych ludzi jest niezbyt dobra. Ich zdaniem możliwości są, ale tylko dla wybranych. Potrzebna jest siła przebicia i znajomości. 36% ankietowanych studentów źle ocenia rynek pracy. Według nich pracodawcy wymagają dużego doświadczenia i młodzi ludzie nie mają szans na satysfakcjonującą pracę.

Z raportu Hays Global Skills Index wynika, że problem leży w niedopasowaniu kompetencji. Programy studiów nie są dostosowane do aktualnego popytu, absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną, brak im natomiast wiedzy praktycznej i doświadczenia. Pracodawcy z kolei niechętnie inwestują w młodych. Szukając kandydata idealnego, wolą zatrudnić kogoś z doświadczeniem. Receptą na wyrównanie podaży i popytu kompetencji jest współpraca edukacji i biznesu. Eksperci Hays Poland przewidują, że liderzy biznesu będą coraz chętniej uczestniczyć w kształceniu przyszłych kadr. Ważne jest również podejście samych studentów – trafny wybór kierunku kształcenia, duża aktywność podczas studiów i szybkie wejście na ścieżkę kariery zawodowej. Na szczęście aż ponad 93% studentów biorących udział w badaniu portalu Praca.pl uważa, że karierę najlepiej rozpocząć jeszcze na studiach. Ponad 55% jest za tym, żeby odbyło się to już na pierwszym lub drugim roku.

Praktyki i staże. Czy warto?

Blisko 60% ankietowanych studentów odbyło w ostatnim czasie praktyki. Większość, bo prawie 38%, nie wyniosło z nich zbyt dużo, ale nie uznaje tego czasu za całkowicie stracony. 14% badanych twierdzi, że dzięki temu doświadczeniu ma teraz wymarzoną pracę i dużo się nauczyło. Jedynie 12% oceniło swoje praktyki jako bezwartościowe. Co trzeci badany dzięki praktykom rozwinął kompetencje i zdobył cenne doświadczenie.
Według ponad połowy ankietowanych najważniejsze podczas praktyk jest zdobycie doświadczenia i wiedzy. Studenci doceniają też ambitne zadania oraz możliwość pracy z doświadczonymi ekspertami. Mniej ważne jest dla nich poznawanie nowych osób i budowa sieci kontaktów biznesowych.

Jak zaplanować edukację?

Prawie 50% ankietowanych nie planuje podjęcia żadnych dodatkowych studiów. Blisko 35% rozważa studia podyplomowe, 17% studia doktoranckie, a jedynie co dziesiąty student myśli o studiach MBA.
Ciągłe podnoszenie kwalifikacji jest dobrze postrzegane przez pracodawców. Warto więc rozważyć uzupełnienie edukacji. Kandydat, który się na to decyduje, jest postrzegany jako osoba, której zależy na ciągłym rozwoju i która jest specjalistą w swoim fachu. Dodatkowa inwestycja w studia może zaprocentować awansem, nową propozycją pracy bądź spełnieniem zawodowych celów i pragnień.

Co sprawi, że rynek pracy będzie bardziej przyjazny dla studentów? Z obserwacji ekspertów portalu Praca.pl wynika, że kluczowe czynniki to współpraca biznesu i edukacji, wartościowe i pozwalające zdobyć doświadczenie praktyki oraz chęci i motywacja samych studentów.

*Badanie przeprowadzone we wrześniu 2016 roku, na próbie 511 respondentów.

Career, student, school.
Career, student, school.

Artykuł pochodzi ze strony

http://www.praca.pl

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox