Human resources – najważniejsze informacje

Human resources, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi to szerokie pojęcie, które najczęściej używane jest w kontekście pracy działu personalnego przedsiębiorstwa. Jakie są obowiązki działu HR? Czym jest twardy, a czym miękki HR?

Jakie są obowiązki pracowników działu HR?

Najważniejszym zadaniem działu HR jest poprawienie jakości funkcjonowania firmy. Jest on pomostem pomiędzy pracownikami a zarządem firmy. Specjaliści zatrudnieni w HR zajmują się rekrutacją pracowników. Do ich obowiązków należy wystawianie ogłoszeń o pracę, a następnie selekcjonowanie nadesłanych przez kandydatów dokumentów. To oni zajmują się prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych. Od specjalistów działu HR oczekuje się informowania zatrudnionych osób o przysługujących im prawach, obsługi kadrowo-płacowej pracowników. 

Bardzo ważnym zadaniem działu HR jest identyfikowanie działań mobbingowych, a następnie robienie wszystkiego, żeby im przeciwdziałać. Dział HR odpowiada również za motywowanie pracowników, nadzorowanie pakietu benefitów pracowniczych, organizowanie kursów i szkoleń, dbanie o dobrą komunikację z osobami zatrudnionymi w firmie, zapewnianie wszystkim przyjaznej atmosfery pracy.

Czym jest twardy HR?

Twardy HR jest to pojęcie związane z kwestiami administracyjnymi, prawnymi i kadrowymi. W ramach twardego HR odbywa się zawieranie umów z pracownikami przedsiębiorstwa, wyliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie i prowadzenie firmowej dokumentacji, rozliczanie zwolnień lekarskich osób zatrudnionych w firmie, naliczanie urlopów, obsługa systemu kadrowo-płacowego, sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia pracownika. Twardy HR to również zgłoszenia do urzędu skarbowego, ZUS, PFRON, czy GUS.

Czym jest miękki HR?

Mianem miękkiego HR określamy działania związane z rekrutacją, a także organizowaniem życia w przedsiębiorstwie. Do miękkiego HR zaliczamy szukanie i rekrutowanie najlepszych kandydatów (zamieszczanie ofert pracy, przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych), tworzenie rozwiązań, które zwiększą efektywność pracy w firmie, monitorowanie poziomu zadowolenia pracowników w pracy,  prowadzenie okresowej ewaluacji pracy osób zatrudnionych w firmie, podejmowanie działań zwiększających potencjał pracowników, rozwiązywanie pojawiających się konfliktów, kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku pracy.

Jak znaleźć pracę w HR?

Osoby myślące o ubieganiu się o pracę w HR powinny zdawać sobie sprawę, że może być ona bardzo zróżnicowana. W dziale HR możemy pracować jako: Dyrektor ds. personalnych, Kierownik ds. personalnych, HR business partner, Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, Kierownik działu kadr i płac, Kierownik ds. rekrutacji, Specjalista ds. personalnych, Koordynator ds. personalnych, Asystent ds. personalnych, Specjalista ds. rekrutacji, Doradca zawodowy. Specjalista ds. szkoleń, czy też Specjalista ds. kadr i płac.

Niezależnie od tego o jakie stanowisko się ubiegamy musimy posiadać wykształcenie wyższe. Największe szanse na zatrudnienie w HR mają absolwenci takich kierunków jak psychologia i socjologia (a także pokrewnych).

Pracownik HR musi biegle posługiwać się językami obcymi (w branży tej język angielski to podstawa). Języki obce są niezbędne do komunikacji z pracownikami obcojęzycznymi. Dodatkowo umożliwiają rekruterowi ocenę kompetencji językowych kandydatów starających się o zatrudnienie.

Osoba starająca się o zatrudnienie w HR musi wykazywać doskonałą znajomość prawa, a także zagadnień kadrowo-płacowych.

Kompetencje miękkie niezbędne w HR

Kandydat starający się o pracę w HR powinien posiadać określone kompetencje miękkie. Są one tak samo ważne jak znajomość języków obcych, czy umiejętność obsługi komputera. Osoba zatrudniona w dziale HR musi być komunikatywna, charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, samodyscypliną, doskonałą organizacją pracy. Jako, że pracownik ma stały kontakt z ludźmi (którzy są różni) musi wykazywać się zwiększoną odpornością na stres i asertywność. W dziale w HR bardzo przydaje się kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

Zalety i wady pracy w HR

Praca w HR może mieć tyle samo zalet co wad. To czy będzie nam odpowiadała zależy przede wszystkim od naszego usposobienia. Osoby zadowolone z tej pracy podkreślają, że daje im ona możliwość kontaktu z ludźmi i zawierania wielu interesujących znajomości. Zaletą tej pracy są dość atrakcyjne zarobki, benefity pracownicze i możliwości rozwoju.

Przeciwnicy pracy w HR przekonują, że nie jest to praca na lata. W niedalekiej przyszłości sztuczna inteligencja w dużej mierze zastąpi pracę ludzi i będzie w tym o wiele bardziej skuteczna (wykona swoje zadanie znacznie szybciej i bardziej precyzyjnie). Wadą pracy w HR jest codzienny kontakt z wieloma osobami, w tym również ludźmi, którzy z różnych względów nam nie odpowiadają. Z pewnością nie sprawdzą się w niej osoby preferujący pracę indywidualną, potrzebujący ciszy i spokoju. Osoby zatrudnione w dziale HR są narażone na stres. Mogą odczuwać silną presję, żeby sprostać niekiedy wygórowanym oczekiwaniom kierownictwa, co może dość szybko skończyć się wypaleniem zawodowym.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox