Języki obce – jak o nich pisać w CV?

Znajomość języków obcych jest ceniona przez wielu pracodawców, dlatego nie możemy o niej nie napisać w naszym CV.  W jaki sposób opisać poziom opanowania języka obcego? W którym miejscu w CV wstawić informację o znajomości języków? Czy i w jaki sposób pracodawca zweryfikuje nasze kompetencje?

Znajomość języków obcych a kariera zawodowa

Współcześnie znajomość języków obcych jest nam potrzebna niezależnie od tego w jakiej branży jesteśmy zatrudnieni. Perfekcyjna znajomość dwóch języków obcych umożliwia nam podjęcie pracy w branży, w której nie mamy wykształcenia kierunkowego. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że wyszkolenie pracownika-poligloty zajmie mniej czasu niż nauczenie się języka obcego przez osobę posiadającą dyplom, ale nie posiadającej kompetencji językowych.

Dzięki znajomości języków obcych nie jesteśmy ograniczeni jedynie do ofert naszego kraju. Możemy otrzymać (często lepiej płatną) posadę za granicą.

Większe szanse na atrakcyjne warunki zatrudnienia mają nie tylko osoby znające język obcy perfekcyjnie. W wielu branżach zupełnie wystarczająca znajomość języka na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.

Znajomość języków obcych jest niezbędna, gdy chcemy podjąć pracę w turystyce, sektorze IT, a także sektorze usług nowoczesnych.

Największe szanse na dobrą posadę i konkurencyjne zarobki mają osoby znające języki krajów o wyższej jakości życia.

Gdzie w CV pisać o znajomości języków obcych?

Informacja o znajomości języków obcych powinna być wyeksponowana, gdyż stanowi jeden z najważniejszych atutów kandydata. W CV musi znaleźć się na pierwszej stronie. W przypadku, gdy znajomość języków ma kluczowe znaczenie w pracy, o jaką się ubiegamy, zarezerwujmy dla nich miejsce za wykształceniem. Innym pomysłem jest umieszczenie sekcji „znajomość języków” w kolumnie bocznej, pod naszymi danymi osobowymi.

Jeżeli mieliśmy okazję pracować w języku obcym – jest to bardzo ważna informacja dla pracodawcy. Warto ją zaakcentować.

Jak pisać o stopniu znajomości języka obcego?

O swoim poziomie językowym możemy pisać na wiele sposobów. Możemy na przykład zaznaczyć, że znamy język na poziomie podstawowym, średnio-zaawansowanym i biegłym. Taki opis jest zrozumiały dla wszystkich pracodawców. Jednocześnie posiada sporą wadę – jest on bardzo subiektywny, gdyż praktyka pokazuje, że średnio-zaawansowany może dla każdej osoby oznaczać coś innego.

Zdecydowanie precyzyjniej będzie wykorzystać poziomy biegłości zaproponowane przez Radę Europy. Zgodnie z jej wytycznymi:

A1 (czyli poziom początkujący) – taki stopień opanowania języka pozwala nam posługiwać się podstawowymi zwrotami, przedstawiać siebie i inne osoby, w prosty sposób opowiedzieć o swoim życiu prywatnym, a także poprowadzić nieskomplikowaną rozmowę.

A2 (czyli poziom niższy średnio zaawansowany) – oznacza on, że potrafimy opowiedzieć o swoim otoczeniu, jak również porozumieć się w prostych sytuacjach komunikacyjnych –  wskazywanie drogi, robienie zakupów, podróżowanie komunikacją miejską,  itp.

B1 (poziom średnio zaawansowany) – osoba, która osiągnęła ten poziom jest w stanie opisywać swoje plany i doświadczenia, rozumie też sens wypowiedzi dotyczących czasu wolnego, szkoły, pracy, itd.

B2 (czyli poziom wyższy średnio zaawansowany) – człowiek, który opanował język obcy na poziomie B2 potrafi rozmawiać na konkretne, ale i abstrakcyjne tematy. Bez problemu może jasno się komunikować i wyrażać swoje zdanie na większość tematów.

C1 (jest to poziom zaawansowany) – gdy osiągniemy biegłość językową na poziomie C1, będziemy mogli zrozumieć długie i trudne teksty. Rozmowa i używanie różnorodnych konstrukcji zdaniowych stają się dla nas naturalne.

C2 (to najwyższy – poziom profesjonalny) – osoba, która zna język obcy na poziomie C2 bez problemu rozumie to, co usłyszy i przeczyta, dodatkowo spontanicznie i precyzyjnie wyraża swoje zdanie na każdy temat.

Wadą poziomów językowych ustalonych przez Radę Europy może być to, że nie każdy pracodawca będzie wiedział co oznaczają poszczególne symbole.

Jeżeli posiadamy certyfikaty znajomości języka, koniecznie podkreślmy to w naszym CV. W przypadku certyfikatów wadą może być to, że nie wiadomo, kiedy zostały one wydane. Może się zdarzyć, że osoba, która zdała egzamin językowy zakończony wydaniem certyfikatu piętnaście lat temu i od tamtego czasu nie posługiwała się danym językiem. Jej poziom w chwili obecnej prawdopodobnie jest znacznie niższy. Nie wszystkie certyfikaty są też znane pracodawcom.

Część kandydatów decyduje się przedstawić swoją znajomość języków przy pomocy paska postępu, co również jest rozwiązaniem mocno subiektywnym.

Języki obce w CV – jakich błędów nie popełniać?

Jednym z największych błędów, które popełniają kandydaci starający się o pracę jest kłamstwo. Wiemy, że języki obce są bardzo pożądane przez pracodawców, dlatego też zdarza się nam koloryzować swoje umiejętności. Pisząc nieprawdę musimy zdawać sobie sprawę, że nasze kompetencje językowe mogą zostać zweryfikowane podczas rozmowy o pracę. Dość często zdarza się, że rekruter w pewnym momencie rozmowy przechodzi na język obcy. Gdy nie będziemy w stanie kompetentnie odpowiedzieć na jego pytanie, jest niemal pewne, że stracimy szanse na zatrudnienie.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox