Kompetencje miękkie i twarde – czym są, jak o nich pisać w CV?

Jeszcze do niedawna postrzegano kompetencje miękkie jako mniej wartościowe od kompetencji twardych i pomijano je w CV. Obecnie sytuacja radykalnie się zmieniła. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zauważyli, że kompetencje miękkie są bardzo przydatne w życiu zawodowym. W wielu branżach wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne są równie ważne, i ile nie ważniejsze niż bezwzrokowe pisanie na klawiaturze.

Umiejętności twarde i miękkie – podstawowe informacje

Przygotowując CV znacznie łatwiej jest nam pisać o umiejętnościach twardych (dzieje się tak dlatego, że łatwiej jest je zdefiniować). Zaliczamy do nich między innymi poziom znajomości języka obcego, umiejętność obsługi konkretnego oprogramowania, praktyczną znajomość social mediów, posiadanie prawa jazdy, zdolność szybkiego pisania na klawiaturze, znajomość rysunku technicznego. Umiejętności twardych uczymy się w szkole, na studiach, w pracy, na różnego rodzaju kursach, a także samodzielnie. Ich znajomość jest niekiedy potwierdzona certyfikatami. W niektórych branżach są one niezbędne do podjęcia pracy. Przykładowo nie zaczniemy kariery zawodowej jako tłumacz, jeżeli nie znamy języka obcego. W takiej sytuacji nic nam nie da sama umiejętność rozwiązywania konfliktów i empatia.

Nieco więcej problemów stwarzają umiejętności miękkie. Zdarza się, że nie zdajemy sobie sprawy z posiadania konkretnych umiejętności. Czasem dowiadujemy się o nich od innych ludzi. Do umiejętności miękkich zaliczamy na przykład zdolność do pracy w stresujących warunkach, cierpliwość, empatia, umiejętność rozwiązywania problemów, zarządzanie czasem. Czytając o naszych umiejętnościach miękkich pracodawca dowiaduje się w jaki sposób zachowujemy się na co dzień, a także w wyjątkowych sytuacjach. Pewnym problemem związanym z kompetencjami miękkimi jest fakt, że często podczas rozmowy kwalifikacyjnej trudno jest je zweryfikować. Kandydat może napisać o sobie, że jest osobą cierpliwą i empatyczną, jednak dopiero czas pokaże, czy jest tak w rzeczywistości.

Dlaczego kompetencje miękkie są tak ważne?

Obecnie miękkie kompetencje zyskują na znaczeniu. W wielu wypadkach zdecydowanie łatwiej jest nauczyć pracownika kompetencji twardych niż miękkich. Jeżeli łatwo nawiązujemy i utrzymujemy kontakty, a taka umiejętność bardzo liczy się w naszej pracy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pracodawca zdecyduje się wysłać nas na szkolenie związane z oprogramowaniem wykorzystywanym w jego firmie. Zacznie mniejsze szanse przyjęcia na to samo stanowisko ma osoba posiadająca niezbędne kompetencje twarde, ale mająca problemy z nawiązywaniem dobrych relacji z ludźmi.

Do pożądanych przez pracodawców kompetencji miękkich zaliczamy między innymi zdolność do pracy pod presją czasu, zwiększoną odporność na stres, umiejętność zawierania kompromisów, zdolność do tworzenia przyjaznej atmosfery w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów, pozytywne nastawienie do ludzi, życzliwość, zdolności negocjacyjne, kreatywność, zdolności przywódcze, asertywność, wysoka kultura osobista, chęć do samorozwoju. Idealny pracownik umie delegować zadania, a następnie skutecznie egzekwować ich realizację, sprawnie organizować pracę swoją i innych, szybko odnajdować się w nowym środowisku pracy, przyjmować konstruktywną krytykę. Często oczekuje się od niego zdolności do logicznego i analitycznego myślenia, uczciwości, pozytywnego nastawienia, skupienia na celu i realizacji zadań.

Poszczególni pracodawcy mogą mieć różne preferencje co do umiejętności miękkich. Jest to uzależnione między innymi od stanowiska, które obejmuje pracownik.

Warto podkreślić, że w niedalekiej przyszłości wraz z rozwojem sztucznej inteligencji kompetencje twarde jeszcze bardziej stracą na znaczeniu, a umiejętności miękkie staną się kluczowe.

Jak pisać o kompetencjach miękkich i twardych w CV?

W CV należy napisać zarówno o swoich kompetencjach twardych, jak i miękkich. Pamiętajmy przy tym, że miękkie umiejętności są nie mniej ważne i warto opisać je na pierwszej stronie CV. Kompetencje miękkie są szalenie ważne w CV osób, które nie mają jeszcze zawodowego doświadczenia. Specjaliści zalecają, żeby dostosować kompetencje miękkie do konkretnej pracy. Przykładowo, gdy ubiegamy się o stanowisko sprzedawcy, możemy zaznaczyć, że łatwo nawiązujemy, a także utrzymujemy relacje z nowo poznanymi osobami.

Czy umiejętności miękkich można się nauczyć?

Nie wszystkich umiejętności miękkich można się nauczyć, jednak w wielu przypadkach jest to możliwe. W tej chwili na rynku pojawia się coraz więcej szkoleń związanych z umiejętnościami miękkimi. Dzięki nim możemy opanować sztukę autoprezentacji, nauczyć się negocjacji, rozwiązywania konfliktów, czy lepszego zarządzania czasem. Z profesjonalnych kursów warto skorzystać, gdyż odbywają się one często pod okiem doświadczonych trenerów i psychologów. Wiele z nich organizowanych jest w większej grupie osób, co sprawia, że możemy liczyć na feedback uczestników.

Jeżeli nie możemy pozwolić sobie na płatne kursy i szkolenia, w internecie znajdziemy wiele materiałów, które pomogą nam ćwiczyć kompetencje miękkie w domu.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox