MARKA PRACODAWCY A SKUTECZNA REKRUTACJA.

Marka pracodawcy z punktu widzenia kandydata

Ponad 70% ankietowanych chętniej zaaplikuje na ofertę pracy firmy, która aktywnie zarządza marką pracodawcy, a blisko połowa ocenia, że firmy te bardziej dbają o swoich pracowników.
Według 48% respondentów firmy powinny komunikować markę pracodawcy głównie bezpośrednio w ofertach pracy. Co powinna zawierać oferta skrojona na miarę? Według ekspertów portalu Praca.pl kluczowe punkty to:
• Opis firmy jako miejsca pracy,
• Atrakcyjna szata graficzna,
• Konkretne wymagania wobec kandydatów,
• Informację o wynagrodzeniu (przynajmniej w formie widełek), szczególnie na stanowiskach deficytowych,
• Jasno sprecyzowane korzyści wynikające z podjęcia pracy – np. pakiet szkoleń,
• Nagrody i wyróżnienia istotne z punktu widzenia kandydata.
44% ankietowanych uważa, że marka pracodawcy powinna być również widoczna na stronie internetowej, w profesjonalnej zakładce poświęconej karierze. Tyle samo osób wskazało udział w wydarzeniach branżowych i targach pracy. Blisko 30% uważa, że firma profesjonalnie zarządzająca swoją marką powinna posiadać profil na portalu rekrutacyjnym – aż 2/3 badanych odwiedziło profil interesującego ich pracodawcy na portalu Praca.pl.
Co jest ważne przy wyborze pracodawcy?

66% kobiet i 55% mężczyzn przyznaje, że najważniejsza jest możliwość zatrudnienia na umowę o pracę, prawie tak samo ważna jest stabilna pozycja rynkowa pracodawcy. Dla Pań duże znaczenie ma również lokalizacja, aż 45% zwraca uwagę na ten aspekt przez wysłaniem aplikacji. Związane jest to rosnącymi ambicjami kobiet, które chcą pogodzić życie rodzinne z zawodowym. Odległość od miejsca zamieszkania ma znaczenie tylko dla 33% Panów. Z kolei dla co piątego mężczyzny ważne są elastyczne godziny pracy, dla kobiet natomiast nie ma to większego znaczenia.
Badanie pokazało, że kandydaci chętnie wysyłają dokumenty aplikacyjne do firmy, w której chcieliby pracować, mimo, że ta akurat nie posiada interesujących ich ofert pracy. Potwierdziło to 76% ankietowanych Pań i 68% Panów.
Dlaczego pracodawcy powinni dbać o dobrą reputację?

Poza oczywistymi korzyściami, warto również pamiętać o lojalności pracowników. 28% ankietowanych deklaruje, że nie przyjmie oferty pracy od firmy o złej reputacji. Ponad połowa ankietowanych przyznała, że przyjęłaby taką propozycję, ale tylko do momentu znalezienia lepszej pracy.
37% kandydatów biorących udział w ankiecie jest skłonnych przyjąć ofertę pracy z niższym wynagrodzeniem od firmy z silną marką pracodawcy.
Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. W wielu obszarach zawodowych coraz trudniej jest zapełnić wakaty. Firmy zaczynają doceniać rolę działań z zakresu employer brandingu, wpisując je w swoje strategie. Profesjonalna komunikacja marki pracodawcy jest ważnym czynnikiem sukcesu rekrutacji.

marka

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox