Negocjacje wynagrodzenia – jak zwiększyć swoje szanse na wyższą pensję

Dużym problemem zarówno kandydatów dopiero przyjętych do nowej pracy, jak i stałych pracowników jest negocjowanie wynagrodzenia. Zdarza się, że kandydatom i pracownikom zależy na pracy tak bardzo, że godzą się na zaproponowane niskie stawki. Jednocześnie sytuacja ta sprawia, że czują się niedoceniani. Choć mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, badania pokazują, że osoby otrzymujące podwyżkę są bardziej zadowolone ze swojej pracy. Co zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na atrakcyjne wynagrodzenie?

Negocjacje wynagrodzenia – podstawowe informacje

Każdy pracownik powinien zdawać sobie sprawę, że warto przynajmniej spróbować negocjować swoje wynagrodzenie. Wśród osób, które nie ubiegają się o podwyżkę, prawie nikt jej nie otrzymuje. Natomiast spośród pracowników, którzy proszą pracodawcę o wyższe wynagrodzenie, podwyżkę otrzymuje średnio ponad połowa.

Nie należy obawiać się negocjacji, gdyż nie są one czymś niewłaściwym. Pracownik, który ubiega się o wyższe wynagrodzenie pokazuje pracodawcy, że zna swoją wartość. Nie zawsze nasze starania zakończą się podniesieniem pensji, ale w wielu wypadkach można liczyć przynajmniej na dodatkowe benefity.

Negocjowanie wynagrodzenia – wybierz najlepszy czas

Pracownik pragnący wynegocjować lepsze warunki płacowe powinien zrobić to w odpowiednim czasie. Zdecydowanie dobrym momentem na ubieganie się o lepsze wynagrodzenie jest chwila, gdy pracodawca decyduje się na przyjęcie nas do pracy. Nowy pracownik nie ma nic do stracenia. Z pewnością nie straci posady tylko dlatego, że poprosi o wyższe wynagrodzenie. 

Innym dobrym momentem, żeby poprosić o podwyżkę jest sukces firmy. Jeżeli wiemy, że przedsiębiorstwo, w którym pracujemy jest obecnie w doskonałej sytuacji finansowej, widzimy, że inwestuje w nowych pracowników i sprzęty – nie zaszkodzi poprosić o wyższe wynagrodzenie.

Kolejną chwilą dobrą na negocjacje wynagrodzenia jest planowanie budżetu na kolejny rok. Jest to czas, kiedy w wielu firmach przyznaje się podwyżki pracownikom. O podwyżkę możemy poprosić przy ocenie rocznej – oczywiście pod warunkiem, że nasza praca została dobrze oceniona. Pozytywna ocena to ważny argument, który pozwala negocjować wynagrodzenie.

Pracownik może spróbować ubiegać się o wyższe wynagrodzenie widząc, że branża w której pracuje bardzo dynamicznie się rozwija. Negocjować wynagrodzenie możemy również wtedy, gdy wiemy, że osoby o podobnych kompetencjach i doświadczeniu zarabiają znacznie więcej niż my.

Kolejny dobry moment na negocjacje to otrzymanie konkurencyjnej oferty pracy ze znacznie wyższym wynagrodzeniem. Możemy porozmawiać o podwyżce również wtedy, gdy wiemy, że pracodawca chce przedłużyć z nami umowę.

Niezwykle ważne jest, żeby sprawdzić jaką maksymalną kwotę pracodawca jest nam w stanie zaoferować. Informacje o stawkach oferowanych w naszej branży możemy znaleźć w internecie. Z oczywistych przyczyn nie możemy poprosić o kwotę znacznie wyższą. Podczas negocjacji dobrze jest poprosić o kwotę maksymalnie 10-15% wyższą.

Pamiętajmy jednak, że nie ma sensu negocjowanie wyższego wynagrodzenia, gdy planujemy urlop macierzyński lub przechodzimy na dłuższe zwolnienie lekarskie. Żaden pracodawca nie zaproponuje wyższej pensji pracownikowi, który przez długi czas będzie w pracy nieobecny.

Jak się przygotować do rozmowy o podwyżkę?

Pracownik, któremu zależy na otrzymaniu wyższej pensji powinien dobrze przygotować się do rozmowy z pracodawcą. Zastanówmy się jaka podwyżka byłaby dla nas satysfakcjonująca. Zazwyczaj akceptowalne kwoty to od 10 do 15% naszego wynagrodzenia.

Konieczne jest wcześniejsze wynotowanie wszystkich argumentów przemawiających za tym, że powinniśmy otrzymać podwyżkę (na przykład ostatnie sukcesy zawodowe).

O pieniądzach powinno się rozmawiać otwarcie. Jeżeli mamy z tym problem, przećwiczmy rozmowę o podwyżce w domu. Poprośmy bliską osobę, żeby objęła rolę naszego szefa.

Ważnymi argumentami przemawiającymi za lepszym wynagrodzeniem jest wielkość miasta i firmy, w której jesteśmy zatrudnieni (pracownicy dużych firm w wielkich miastach zazwyczaj zarabiają więcej), wysokość zarobków na podobnych stanowiskach. Negocjując kwotę wynagrodzenia warto jest uwzględnić rodzaj umowy, w oparciu o którą jesteśmy zatrudnieni.

Ważne zasady, którymi należy kierować się podczas negocjacji

Przede wszystkim podczas rozmowy o podwyżkę musimy być świadomi celu jaki chcemy osiągnąć, a także korzyści, które możemy zaoferować pracodawcy. Specjaliści od negocjacji zalecają, żeby podczas rozmowy skupić się na problemie, a nie na partnerze (w ten sposób mamy większe szanse na sukces nawet gdy pracodawca za nami nie przepada).

Prosząc o podwyżkę należy odwoływać się do obiektywnych kryteriów. Nie mówmy, że czujemy iż powinniśmy zarabiać więcej. Lepiej jest bardzo rzeczowo uzasadnić swoje roszczenia. Powiedzieć o doskonałych wynikach firmy, rozwoju branży. 

Warto zastanowić się także nad alternatywnymi rozwiązaniami. Jeżeli pracodawca nie będzie w danym momencie gotowy na podniesienie naszego wynagrodzenia, być może zadowolą nas dodatkowe benefity, takie jak na przykład ubezpieczenie, pakiet sportowy, itp.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox