Nieobecność pracowników – jak radzić sobie z tym problemem

Z nieobecnością pracowników w pracy zmagają się przedsiębiorcy z różnych branż. Przyczyn nieobecności może być wiele. Często są to przeziębienia, urazy, konieczność opieki nad członkami rodziny. W niektórych firmach zdarza się również, że pracownicy idą na zwolnienie z powodu itp. stresu, czy niezadowolenia z pracy. Jak sobie radzić z nieobecnością pracowników w firmie?

Jasne zasady to podstawa

Jeżeli zależy nam na zmniejszeniu nieusprawiedliwionych nieobecności pracowników, powinniśmy wprowadzić jasne zasady, które będą obowiązywały wszystkich zatrudnionych w naszej firmie. Pracownicy muszą zostać poinformowani o konsekwencjach ewentualnych nieobecności. W przypadku choroby lub innej ważnej sytuacji, która uniemożliwia przyjście do pracy należy wprowadzić jasną procedurę – pracownik musi wiedzieć do kogo zgłosić się w takim momencie. Powinien też otrzymać informacje o dokumentach, które uprawniają do nieobecności (na przykład zwolnienie lekarskie).

Dla usprawnienia pracy istotne jest poinformowanie pracownika o tym co powinien zrobić, kiedy wróci ze zwolnienia. Przykładowo może być to konieczność zgłoszenia się do przełożonego w celu wyznaczenia bieżących obowiązków. Jasne zasady postępowania sprawiają, że oszczędzamy wiele czasu. Dodatkowo w takich warunkach nasi pracownicy czują się zdecydowanie bezpieczniej niż w sytuacji ciągłej niepewności.

Niezbędna ewidencja obecności i nieobecnością

Przedsiębiorcy pragnący zniwelować negatywne skutki nieobecności pracowników powinni kontrolować obecność swoich podwładnych w pracy. Do tego celu najlepiej sprawdzi się oprogramowanie komputerowe, które pozwoli nam w każdej chwili sprawdzić, czy pracownikowi ubiegającemu się o zwolnienie przysługuje jeszcze w tym roku urlop. Dzięki ewidencji obecności i nieobecności będziemy w stanie szybko sprawdzić, którzy pracownicy pracują przez dłuższy czas bez dnia wolnego i zaproponować im odpoczynek.

Przyjazna atmosfera w pracy pomoże rozwiązać wiele problemów

Przełożeni muszą szczególnie dbać o przyjazną atmosferę w miejscu pracy. Pamiętajmy, że dla osoby, która w pracy dobrze się czuje, urlop będzie ostatecznością. Praca z pewnością będzie przynosiła więcej satysfakcji, gdy będziemy doceniali naszych pracowników. Przełożony powinien zauważać nawet drobne sukcesy. Ważne jest, żeby chwalić pracownika za dobrze wykonaną pracę (najlepiej przy innych osobach zatrudnionych w firmie). Idealnie byłoby, gdyby za pochwałami szły także korzyści finansowe. 

W motywowaniu pracowników z pewnością pomogą jasne zasady awansu. W przypadku, gdy pracownik wie, że wykonanie danej pracy w terminie umożliwi mu otrzymanie wyższego stanowiska lub podniesie jego pensję – z dużym prawdopodobieństwem będzie się bardziej starał.

Rozmawiajmy z pracownikami

Szczera rozmowa pomaga rozwiązać wiele problemów. Gdy widzimy, że pracownik regularnie korzysta z urlopu, warto zapytać dlaczego tak się dzieje. Zapytajmy, czy osoba ta nie potrzebuje naszej pomocy. Być może rozwiązaniem w jej sytuacji będą elastyczne godziny pracy, czy okresowa praca zdalna (jeżeli charakter stanowiska na to pozwala).

Choć nie możemy rozwiązać osobistych problemów pracowników, na wiele sytuacji mamy wpływ. Często zdarza się, że przyczyną niezadowolenia z pracy jest złe zarządzanie zespołem, a nawet mobbing. Być może pracownicy są nadmiernie przeciążeni pracą.

Walka ze stresem w miejscu pracy

Wielu pracowników doświadcza silnego stresu w pracy. O ile krótkotrwały stres pozytywnie wpływa na naszą motywację, o tyle w dłuższym czasie może mieć destrukcyjny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Pracownicy, którzy doświadczają bardzo silnego stresu w pracy mogą otrzymać nawet kilkumiesięczne zwolnienie lekarskie, co nie jest korzystne dla pracodawcy. Jeżeli chce on uniknąć takich sytuacji, powinien zrobić wszystko, żeby zminimalizować problem stresu w swojej firmie.

Pomoce może okazać się zatrudnienie psychologów, którzy zbadają poziom stresu i zadowolenia z pracy wśród pracowników, a także zaproponują rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji.

Jak jeszcze możemy poprawić jakość pracy w naszej firmie?

Warto zdawać sobie sprawę, że osoby zatrudnione w naszej firmie potrzebują czegoś więcej niż tylko atrakcyjnego wynagrodzenia przelewanego regularnie na ich konto. Ogromne znaczenie ma atmosfera w pracy, możliwości rozwoju, komfortowy dojazd do pracy. Świetnym pomysłem może okazać się zapewnienie pracownikom dobrej jakości posiłków, aktywności fizycznej, kursów i szkoleń umożliwiających rozwój, wyjazdów integracyjnych, a nawet możliwości półgodzinnej drzemki w pracy.

Nieobecność pracowników to duży problem dla przedsiębiorcy. Jeżeli absencja nie dotyczy jedynie poszczególnych osób, a większej grupy pracowników – jest to sygnał, że nasza firma ma poważne problemy. Pierwszą kwestią, którą należy się wówczas zająć jest przyjrzenie się pracy osób zarządzających zespołem. Pomocne może się okazać badanie opinii pracowników (może być ono anonimowe). Dzięki poznaniu opinii pracowników dowiemy się w jakich obszarach działalności firmy konieczne są zmiany.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox