Nowy system rejestrowania zwolnień lekarskich.

Od 2015 roku nastąpią duże zmiany w systemie zwolnień lekarskich. Nowe rozwiązanie ma sprzyjać kontroli prawdziwości wystawianych zaświadczeń oraz zapobiegać fałszerstwom.
W trakcie wizyty lekarz będzie mógł bezpośrednio wysłać dane do systemu ZUS. Wśród przesłanych informacji będzie kod choroby, stan pacjenta oraz czas potrzebny na wyleczenie. Będzie wciąż możliwe przygotowanie tradycyjnego papierowego zwolnienia podpisanego oraz opatrzonego pieczątką.
Dotychczasowe papierowe wersje zwolnień zostaną zastąpione elektronicznym systemem, który pozwoli lepiej kontrolować prawdziwość choroby osoby przebywającej na zwolnieniu. Początkowo nowy system będzie funkcjonował równolegle ze starym, kartkowym, ale od 2015 r. każda firma zatrudniająca więcej niż 5 osób będzie musiała mieć dostęp do systemu rejestrującego zwolnienia.
Zmiany w sposobie informowania o zwolnieniach lekarskich mają zgodnie z założeniami Ministerstwa Pracy usprawnić pracę lekarzy, którzy już nie będą musieli dostarczać papierowych zaświadczeń do ZUS ,ale również pozwolą na bieżąco informować pracodawców o sytuacji zdrowotnej pracowników. Informacja o zwolnieniu będzie umieszczana w systemie już w trakcie wizyty u lekarza. W ten sposób pracodawca bardzo szybko zostanie poinformowany o absencji pracownika oraz o jego przewidywanym czasie powrotu do swoich obowiązków.
Zmiany w sposobie rejestrowania zwolnień lekarskich mają zlikwidować proceder wystawiania fałszywych zwolnień lekarskich oraz niezgodnego z prawem pobierania zasiłków chorobowych.

Praca.pl

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox