Outplacement – charakterystyka, korzyści dla pracowników

Utrata pracy zawsze wiąże się z dużym stresem. W Polsce sytuacja jest jeszcze poważniejsza, gdyż poszukiwania nowego zatrudnienia mogą trwać nawet do kilkunastu miesięcy. Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest tak zwany outplacement, czyli program, dzięki któremu zwolnieni pracownicy mogą łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Co warto o nim wiedzieć?

Outplacement – co to takiego?

Outplacement to program, którego zadaniem jest poprawa sytuacji zwolnionych pracowników (a więc pomoc w znalezieniu nowej pracy lub założeniu własnej działalności gospodarczej). Współcześnie jest on często stosowany szczególnie w przypadku zwolnień masowych. Wyróżniamy outplacement grupowy i indywidualny, a także outplacement zewnętrzny (wsparciem pracowników zajmuje się zewnętrzna firma) lub wewnętrzny (gdzie pomoc udzielana jest przez pracowników własnej firmy). Na outplacement składa się wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, pomoc w rozwijaniu umiejętności potrzebnych na rynku pracy, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej lub pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy. Outplacement staje się w Polsce coraz bardziej popularny – z rozwiązania tego korzysta nawet 40% przedsiębiorstw, które zatrudniają pracowników.

Outplacement – korzyści dla pracowników

Outplacement jest to program, który przynosi wiele korzyści pracownikom. Zdecydowanie największym jego atutem jest możliwość szybszego znalezienia pracy po zwolnieniu. Ma o pozytywny wpływ na psychikę pracownika, gdyż zdaje on sobie sprawę, że zwolnienie było spowodowane zewnętrzną, niezależną od niego sytuacją. Jest to ważne, gdyż ogromna większość zwolnionych osób obwinia za zaistniałą sytuację siebie (co może przyczyniać się nawet do poważnych problemów psychicznych).

Pracownicy firm, w których stosowany jest outplacement mają większe poczucie bezpieczeństwa. Są świadomi, że nawet w przypadku zwolnienia będą mogli liczyć na wsparcie, że nie zostaną pozostawieni sami sobie.

Outplacement – jakie korzyści daje pracodawcom?

Firmy, które korzystają z outplacementu również czerpią korzyści z tego rozwiązania. Przede wszystkim cieszą się większym zainteresowaniem pracowników i łatwiej jest im znaleźć najlepszych specjalistów w swoich branżach. Co ciekawe stosowanie outplacementu sprawia, że zwolnieni pracownicy nie czują się niesprawiedliwie potraktowani – w efekcie liczba pozwów sądowych zmniejsza się nawet o połowę.

Zatrudnianie pracowników, którzy mają poczucie bezpieczeństwa pozwala firmie czerpać większe zyski z ich pracy. Firma wspierająca zwalnianych pracowników może liczyć na ich lojalność (dzięki czemu zmniejsza się ryzyko przekazywania konkurencji tajemnic firmowych, czy ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić przedsiębiorstwu).

Dbanie o pracowników jest równoznaczne z tworzeniem pozytywnego wizerunku firmy.

Outplacement grupowy – charakterystyka

Outplacement grupowy jak już sama nazwa wskazuje skierowany jest do większych grup pracowników. Stosuje się go najczęściej, gdy firma zmuszona jest do masowych zwolnień. Pracownicy uczęszczają na warsztaty z konsultantami zawodowymi. W razie potrzeby mogą liczyć również na wsparcie indywidualne. Podczas spotkań z konsultantami pracownicy uczą się określania swoich celów zawodowych, a także oceniania własnych predyspozycji. Uczą się tworzenia profesjonalnych CV i listów motywacyjnych, dowiadują się jakie są najskuteczniejsze sposoby poszukiwania pracy. Podczas warsztatów otrzymują wsparcie w budowaniu wizerunku profesjonalnego pracownika, czy przygotowaniach do rozmowy kwalifikacyjnej.

Czym charakteryzuje się outplacement indywidualny?

Outplacement indywidualny dedykowany jest pracownikom zajmującym stanowiska menadżerskie, a także kluczowym pracownikom przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do outplacementu grupowego każdy pracownik otrzymuje własnego konsultanta, który pomaga mu w określeniu potrzeb, a także przygotowaniu do znalezienia satysfakcjonującej pracy.

Zakres wsparcia, na które może liczyć pracownik uzależniony jest od budżetu pracodawcy.

Podczas spotkań z konsultantem pracownik uczy się rozpoznawać swoje słabe i mocne strony. Precyzuje również swoje cele zawodowe (zarówno te krótko, jak i długofalowe). Doświadczony konsultant pomaga w stworzeniu profesjonalnego CV i napisaniu listu motywacyjnego, który zrobi wrażenie na potencjalnym pracodawcy.

Wsparcie bardzo często obejmuje stworzenie strategii poszukiwania pracy, a także wspólne tworzenie bazy pracodawców. Pracownicy otrzymują porady dotyczące kreowania wizerunku z mediach społecznościowych, a także budowaniu networkingu. Jeżeli jest taka potrzeba pracownik może liczyć na konsultacje psychologiczne, czy pomoc w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych (również tych przeprowadzanych w językach obcych).

Przedsiębiorstwo, które zatrudnia pracowników musi liczyć się z koniecznością zwolnień. W trosce o dobro zwalnianych osób, a także wizerunek solidnego pracodawcy warto jest rozważyć wprowadzenia outplacementu. Rozwiązanie to przyniesie wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i samej firmie.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox