Praca dla niepełnosprawnych – co warto o niej wiedzieć?

Osoby niepełnosprawne mają utrudnioną sytuację na rynku pracy, co nie oznacza, że nie mają szans na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia. Jak z prawnego punktu widzenia wygląda praca osoby niepełnosprawnej? Czy o niepełnosprawności należy informować pracodawcę? Gdzie szukać ofert pracy dla niepełnosprawnych? Czy osoba niepełnosprawna może liczyć na specjalne przywileje pracownicze?

Praca niepełnosprawnych – najważniejsze informacje

Ludzie niepełnosprawni mogą podejmować działalność zarobkową pod warunkiem, że lekarz medycyny pracy stwierdzi, że w ich przypadku nie ma żadnych przeciwwskazań do określonej aktywności zawodowej. Działalność zawodową mogą podejmować nawet osoby, u których stwierdzono całkowitą lub częściową niezdolność do pracy (pod warunkiem, że czują się oni na siłach pracować).

Pracownik niepełnosprawny nie musi informować swojego pracodawcy o niepełnosprawności. Konieczne jest jednak poinformowanie o tym fakcie lekarza medycyny pracy. Jest to konieczne, gdyż pewne rodzaje niepełnosprawności uniemożliwiają pracę na niektórych stanowiskach.

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pewne przywileje, które są uzależnione od stopnia niepełnosprawności. Pracownik niepełnosprawny może pracować maksymalnie 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. W jego przypadku niemożliwe są nadgodziny. Jeżeli poziom niepełnosprawności jest umiarkowany lub znaczny, lekarz może zdecydować o skróceniu czasu pracy takiej osoby.

Pracownicy z niepełnosprawnością niezależnie od tego w jakim wymiarze czasowym pracują, mają prawo ubiegać się o dodatkową przerwę, która wliczana jest do czasu pracy. Co więcej przysługuje im dodatkowy urlop wypoczynkowy (mogą liczyć na 10 dni dodatkowego płatnego urlopu w ciągu roku).

Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowych 21 dni wolnych, które mogą przeznaczyć na zabiegi usprawniające, rehabilitację i leczenie. Wszystkie dodatkowe dni wolne są płatne.

Pracownik niepełnosprawny nie może pracować w nocy. Wyjątkiem są tu osoby posiadające orzeczenie lekarskie pozwalające na pracę w godzinach od 21 do 7.

Zatrudnienie niepełnosprawnego – korzyści dla pracodawcy

W Polsce stopnień zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników jest niski, co wiąże się przede wszystkim z negatywnymi stereotypami dotyczącymi tych ludzi. Często zdarza się, że pracodawca woli zatrudnić osobę zdrową z niższymi kwalifikacjami niż człowieka niepełnosprawnego, który znacznie lepiej nadaje się do danej pracy.

 

Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych może przynieść im wiele korzyści i wbrew pozorom nie będzie dużym obciążeniem. Są sytuacje, gdy pracodawca może liczyć na dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika. Ma to miejsce w przypadku zakładów pracy chronionej, a także w przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 25 osób. Na dofinansowanie mogą ponadto liczyć przedsiębiorcy, którzy zatrudniają ponad 25 pracowników, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić 6% wszystkich zatrudnionych.

Prowadzący zakłady pracy chronionej mogą otrzymywać każdego miesiąca dofinansowanie w wysokości 130% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jeżeli pracownicy posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopni niepełnosprawności – dofinansowanie wynosi 110%. Przy lekkim stopniu niepełnosprawności jest to kwota 50% najniższego wynagrodzenia. Dodatkowo powyższe kwoty ulegają zwiększeniu o 75% najniższego miesięcznego wynagrodzenia, kiedy zatrudniamy pracowników z niepełnosprawnością umysłową, epilepsją, chorobą psychiczną lub osoby niewidome.

Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych mogą ubiegać się o refundację składek ZUS, czy ulgi we wpłatach na PFRON.

Przedsiębiorca, który podpisze umowę ze starostą i zatrudni niepełnosprawnego pracownika (który szuka pracy lub jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna) na okres co najmniej 12 miesięcy może liczyć na refundację składek na ubezpieczenie tej osoby, a także zwrot 60% jej wynagrodzenia. Dodatkowo można ubiegać się o zwrot kosztów wsparcia udzielonego osobie niepełnosprawnej (maksymalnie 20 godzin w miesiącu).

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się zatrudnić osobę niepełnosprawną na okres co najmniej 36 miesięcy może otrzymać zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb takiego pracownika.

Niepełnosprawność a poszukiwania pracy

Pracy dla niepełnosprawnych można szukać w wielu miejscach. Największą popularnością cieszą się portale pracy dedykowane ludziom z niepełnosprawnościami, jednak warto poszukać ciekawych ofert również w mediach społecznościowych. Zdecydowanie warto udać się do najbliższego urzędu pracy i sprawdzić co instytucja ta ma nam do zaoferowania.

Warto mieć świadomość, że osoba niepełnosprawna nie musi szukać jedynie pracy dedykowanej ludziom z niepełnosprawnościami. Jeżeli niepełnosprawny kandydat czuje, że sprawdzi się także w innych pracach, powinien się o nie starać.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox