Sekrety geniuszu: co wyróżnia ludzi genialnych?

Nie ma chyba człowieka, który nie chciałby być geniuszem. Co ciekawe geniusz nie zawsze wiąże się z bardzo wysokim ilorazem inteligencji (choć oczywiście u geniuszy jest on nieco wyższy niż przeciętny). Tym co łączy osoby genialne jest określony sposób myślenia. 

Co decyduje o tym, że uważamy kogoś za geniusza?

Część osób wyobraża sobie, że bycie geniuszem to dar, który posiadają jedynie nieliczni. Wydaje się nam, że wiąże się to z bardzo wysokim ilorazem inteligencji, z którym człowiek się po prostu rodzi. Praktyka pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Geniusz nie jest wcale kwestią szczęścia. Osoba, która osiąga najwyższe wyniki w testach na inteligencję wcale nie musi być genialna. Zdarza się, że wiedzie zupełnie zwyczajne życie pozbawione spektakularnych sukcesów. Geniusz to człowiek, który myśli w określony, nieszablonowy sposób. Niestety współczesne szkoły często skutecznie zabijają w młodzieży wszelkie przejawy geniuszu. Ich zadaniem jest stworzenie człowieka przeciętnego, wypełniającego polecenia, który nie będzie wyróżniał się niczym szczególnym.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby rozwinął się geniusz?

Każdy geniusz jest osobą niebywale kreatywną. Przeciętny człowiek stając przed problemem stara się go rozwiązać korzystając ze zdobytych już doświadczeń. Geniusz natomiast zaczyna szukać zupełnie nowych rozwiązań. Kojarzy odległe i pozornie niezwiązane ze sobą fakty i koncepcje. Jest to możliwe dzięki rozbudowanej sieci połączeń neuronalnych. W proces myślenia geniusza zaangażowane są różne części mózgu.

Sama kreatywność nie wystarczy. Często potrzebna jest także ponadprzeciętna wytrwałość (żeby dokonać genialnych odkryć często trzeba ciężko pracować przez całe życie) i inteligencja. Taka osoba potrzebuje także szczęścia, żeby społeczeństwo doceniło jej geniusz (najlepiej jeszcze za jej życia). Do rozwoju geniuszu potrzebne jest odpowiednie środowisko społeczno-kulturalne. Żeby stać się geniuszem potrzebne jest wsparcie. Jego brak sprawia, że nawet najbardziej wybitne jednostki nie mają szans na wykorzystanie swojego potencjału. Przykładem mogą być kobiety, które jeszcze do niedawna nie miały prawa do kształcenia się, nie miały możliwości podejmowania pracy zawodowej, a wszelkie ich osiągnięcia były niezauważane. Jedynymi rolami, w jakimi mogły się spełniać były role żon i matek. Zabójcze dla geniuszu są również bieda, brak fizycznego bezpieczeństwa (spowodowany na przykład wojnami).

Jak szkoła zabija geniusz dzieci?

Warto zdawać sobie sprawę, że współczesna szkoła jest instytucją, która zabija geniusz wielu dzieci. W polskich szkołach uczymy się, że popełnianie błędów jest złe. Uczeń, który popełnia dużo błędów jest piętnowany przez nauczyciela jako gorszy. Tymczasem najwybitniejsi geniusze popełniali często dziesiątki tysięcy błędów i nie zrażali się niepowodzeniami.

W szkole uczymy się, że na każde pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Od uczniów wymagane jest bezwzględne posłuszeństwo wobec schematów (dobrym przykładem jest tu matura, którą można zdać tylko dokładnie wpasowując się w klucz odpowiedzi). Prawdziwi geniusze, którzy nie chcieli przyjąć określonego schematu myślenia często nie radzili sobie w szkole. Mało kto zdaje sobie sprawę, że Albert Einstein miał najgorszą średnią w swojej grupie na studiach.

Dzieci w polskich szkołach doskonale zdają sobie sprawę, że celem ich edukacji nie jest poznawanie świata i uczenie się nowych rzeczy, a po prostu zdobywanie pozytywnych ocen. Przeszkodą w drodze do geniuszu jest również wymaganie od uczniów podporządkowania się autorytetom. Dzieci, które nie zgadzają się z nauczycielami są karane niskimi ocenami i uwagami w dzienniczku. Młodzi ludzie otrzymują komunikat, że posiadają do czegoś talent lub go nie posiadają. Gdy usłyszą, że nie są utalentowani w przedmiotach ścisłych często w to wierzą, czego efektem jest zaniechanie nauki. Problemem współczesnej szkoły jest też dzielenie uczniów na humanistów, specjalistów od nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, przedmiotów artystycznych. Takie działania nijak się mają do geniuszu. Gdy przeczytamy biografie geniuszy, zauważymy, że bardzo często potrafili oni łączyć wiele dyscyplin.

Rozwijanie się geniuszu u dzieci jest bardzo utrudnione, gdyż lekcje w polskich szkołach są nudne, młodzi ludzie zmuszani są do przyswajania bezużytecznej wiedzy, co więcej wszyscy mierzeni są tą samą miarą. Rozwój może zostać zahamowany, gdyż system edukacji skupia się na naszych „brakach” zamiast pomagać w rozwijaniu mocnych stron.

Czy naprawdę chcesz być geniuszem?

Osoby, które marzą o wybitnych osiągnięciach często nie zdają sobie sprawy, że geniusze musieli zapłacić za nie wysoką cenę. W wielu wypadach nieszablonowe myślenie wiązało się z ostracyzmem społecznym. Tymczasem wielu z nas pragnie geniuszu, gdyż wydaje się nam, że zyskamy dzięki niemu prestiż, szacunek i duże pieniądze. Warto zdawać sobie sprawę, że życie geniusza może być bardzo ciężkie. Geniusz to zazwyczaj ciężka praca i całkowite poświęcenie siebie dla wyższych celów, na co prawdopodobnie nie jesteśmy gotowi.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox