Stanowisko kierownicze – czy każdy może zostać liderem, jakie są najważniejsze cechy kierownika

Trudno znaleźć pracownika, który nie chciałby pełnić funkcji kierowniczej. Chcemy być liderami, gdyż daje to władzę i prestiż. Jednocześnie nie zawsze zadajemy sobie pytanie, czy nasza osobowość pozwala na zarządzanie innymi ludźmi. Jakie cechy trzeba posiadać, żeby sprawdzić się na stanowisku kierowniczym? Kto zupełnie się w tej roli nie sprawdzi?

Jakie są oczekiwania wobec osób na stanowiskach kierowniczych?

Osoby, które chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze, muszą zdawać sobie sprawę, że wiążą się z nim nie tylko profity, ale również wielka odpowiedzialność. Pracownik zajmujący stanowisko kierownicze musi rozumieć strategię zarządzania w swojej firmie. Musi zdawać sobie sprawę, że będzie odpowiedzialny nie tylko za wyniki swojej pracy, ale i pracy podległych mu osób. Oczekuje się od niego podejmowania takich decyzji, które zwiększą efektywność pracowników.

Niezbędną umiejętnością, którą musi posiadać osoba zarządzająca zespołem jest zdolność samodzielnego podejmowania decyzji. Dobry kierownik podejmuje takie decyzje, które są najkorzystniejsze dla firmy i zatrudnionych w niej osób. Proces decyzyjny często odbywa się w stresujących warunkach i pod presją czasu. Kierownik musi opanować emocje i podejmować decyzje opierając się na logicznych przesłankach. Musi zdawać sobie sprawę, że brak decyzji również jest decyzją.

Osoba na stanowisku kierowniczym powinna posiadać wiedzę umożliwiającą jej sprawne delegowanie zadań. Musi ona znać osoby pracujące w firmie, wiedzieć kogo na co stać, przypisać odpowiednie zadania najwłaściwszym osobom. Oczekuje się od niej takiego zarządzania, żeby pracownicy zatrudnieni w firmie mieli poczucie, że ich czas i kompetencje są właściwie wykorzystane. Ważną kompetencją kierownika jest koordynowanie, a także kontrolowanie pracy ludzi, którzy mu podlegają.

Trudno wyobrazić sobie osobę na stanowisku kierowniczym, która nie posiada wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. Komunikatywność jest niezbędna, żeby wyrazić swoje oczekiwania wobec pracowników. Kierownik musi być przygotowany na pracę z różnymi osobami, nawet sprawiającymi wiele problemów w komunikacji.

Kierownik powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do zaplanowania kariery swoich podwładnych. Do jego zadań należy motywowanie pracowników do pracy. Musi od sprawić, żeby podwładni czuli się zauważani i doceniani.

Praca grupowa niemal zawsze wiąże się z mniejszymi lub większymi konfliktami. Od przełożonego oczekuje się, że będzie potrafił je rozwiązywać (w taki sposób, żeby żadna ze stron nie czuła się poszkodowana).

Czy każdy nadaje się na stanowisko kierownicze?

Stanowiska kierownicze nie są odpowiednie dla każdego. Wprawdzie istnieją kursy i szkolenia, które pozwalają nabyć wiele kompetencji potrzebnych na menedżerskim stanowisku, jednak nie wszyscy jesteśmy gotowi ponieść koszty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Często zdarza się, że zależy nam na wyższych zarobkach, władzy i prestiżu, jednak zupełnie nie jesteśmy w stanie zaakceptować pracę pod presją czasu, czy w ciągłym stresie.

Jako kierownicy i menedżerowie jesteśmy cały czas oceniani. Każde nasze potknięcie zostanie zauważone. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że jako kierownicy musimy mieć wielką samodyscyplinę (powinniśmy być pod tym względem przykładem dla pracowników). Nikt nie będzie brał pod uwagę naszych wymówek o złym samopoczuciu. Kierownik musi być przez cały czas do dyspozycji swoich podwładnych. Nie każdy jest w stanie wytrzymać taką presję.

Musimy zdawać sobie sprawę, że na sukces kierownika składa się między innymi charyzma, którą posiadają jedynie nieliczni. Bez niej osoby pracujące z nami nie będą w stanie zaufać nam w stu procentach, co obniży efektywność naszej pracy.

Nie mamy szansy na odniesienie sukcesu na kierowniczym stanowisku, jeżeli nie jesteśmy osobami pewnymi siebie. Osoba pewna siebie dobrze czuje się w swojej skórze, co jest widoczne dla innych. Pewny siebie menedżer jest w stanie podjąć ryzyko i działać pomimo niepewności, co stwarza duże szanse na odniesienie sukcesu. Inna osoba na jego miejscu nie wytrzymałaby tak ogromnego napięcia.

Nie starajmy się o stanowisko kierownicze jeżeli jesteśmy osobami, które w swoich działaniach kierują się przede wszystkim emocjami. Na stanowisku lidera taka strategia zupełnie się nie sprawdzi. Dobry kierownik kieruje się głównie logiką i intelektem (jest przy tym osobą empatyczną – jest w stanie wsłuchać się w potrzeby swoich pracowników).

Nawet osoby będące introwertykami mogą sprawdzić się na stanowiskach kierowniczych. Cechy, których nie posiadają można zazwyczaj wytrenować, nad słabościami natomiast można pracować. Jeżeli myślimy o podjęciu pracy w charakterze lidera wypiszmy swoje cechy, które będą pomocne, a także cechy, które przeszkodzą nam w kierowaniu innymi ludźmi. Zastanówmy się również, czy nasza motywacja jest na tyle duża, żeby podjąć pracę, która wymaga działania pod presją czasu i pomimo stresu.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox