Zatrudnianie dojrzałych pracowników – korzyści dla pracodawcy

Osoby w dojrzałym wieku, czyli takie, które ukończyły pięćdziesiąt lat mają duże trudności ze znalezieniem pracy w Polsce. Liczne stereotypy sprawiają, że pracodawcy nie wykorzystują potencjału osób dojrzałych, co jest prawdziwym marnotrawstwem. Jakie korzyści daje firmie dojrzały pracownik?

Dlaczego osobom powyżej 50 roku życia trudno jest znaleźć pracę?

Polska znajduje się na szczycie niechlubnej listy krajów o najniższym wskaźniku zatrudnienia osób po pięćdziesiątym roku życia. Niechęć do zatrudniania dojrzałych osób bierze się głównie ze stereotypów. Znaczna część pracodawców nie chce zatrudniać pięćdziesięciolatków, gdyż uważa, że ze względu na zły stan zdrowia będą oni częściej brali wolne. Pogląd taki nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Statystyki pokazują, że dojrzali pracownicy rzadziej decydują się na urlop chorobowy niż ich młodsi koledzy. Warto też zastanowić się dlaczego uważamy osoby w wieku pięćdziesięciu lat za niedołężnych starców. W wielu wypadkach są to ludzie o doskonałym zdrowiu i kondycji fizycznej. W przypadku kobiet średnia długość życia przekroczyła już 81 lat, co oznacza, że statystyczna pięćdziesięcioletnia kobieta ma przed sobą co najmniej ponad trzydzieści lat życia. Z całą pewnością nie powinna spędzić tego czasu przed telewizorem.

Kolejnym mitem, który należy obalić jest niższa produktywność dojrzałych osób. Liczne badania temu przeczą. Produktywność pracowników zwiększa się wraz z wiekiem. W wielu dziedzinach dojrzali pracownicy osiągają lepsze wyniki niż osoby młode.

Nie jest też prawdą, że pracownicy dojrzali są niechętni wszelkim zmianom i mają problemy z przystosowaniem się do nowych technologii. Odsetek pracowników negatywnie podchodzących do zmian jest taki sam dla każdej grupy wiekowej. Niechęć do zmian wynika nie z wieku, a inteligencji człowieka. Im niższy jest nasz iloraz inteligencji, tym trudniej jest się nam przystosować do nowych sytuacji.

Mitem zupełnie nie znajdującym potwierdzenia w rzeczywistości jest przekonanie, że zatrudnianie dojrzałych osób to finansowe obciążenie dla firmy. Jest zupełnie odwrotne. Nie dość, że przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą liczyć na różne ulgi, to osoby takie są bardzo lojalne wobec swojego pracodawcy i niechętnie zmieniają pracę. Nie można więc powiedzieć, że pieniądze poświęcone na ich szkolenia to pieniądze stracone. Pracodawcy powinni mieć świadomość, że pracownicy, którzy czerpią satysfakcję ze swojej pracy wcale nie marzą o przejściu na emeryturę (zwłaszcza, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego są często osobami młodymi i w pełni sprawnymi). Nie należy się więc obawiać ich szybkiego odchodzenia z firmy.

Nie jest prawdą, że przyjmowanie do pracy osób starszych wiąże się z odebraniem zatrudnienia młodszym. Aktywni dojrzali pracownicy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, z którego korzyści czerpią wszyscy – również młodzi pracownicy, którzy dopiero  wchodzą na rynek pracy.

Jakie korzyści odnosi pracodawca zatrudniający dojrzałych pracowników?

Zatrudnienie osób w wieku powyżej 50 lat wiąże się z wieloma korzyściami. Największymi zaletami takich pracowników jest wiedza i doświadczenie, którego często brakuje ludziom młodszym. Współpraca z osobami dojrzałymi daje wiele korzyści również pracownikom młodym, który mogą się od nich uczyć. Posiadanie w zespole osób w różnym przedziale wiekowym często wiąże się z lepszą atmosferą pracy.

Osoby dojrzałe czują potrzebę stabilnego zatrudnienia, dlatego (pod warunkiem, że pracodawca zapewni im dobre warunki pracy) mało prawdopodobne jest, że po kilku miesiącach rozmyślą się i zrezygnują z zatrudnienia. Z punktu widzenia pracodawcy taka sytuacja jest bardzo komfortowa, gdyż ponosi on wysokie koszty procesów rekrutacyjnych i szkoleń.

Współcześnie każda firma potrzebuje pracowników z wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. Osoby dojrzałe je posiadają, dlatego mogą stać się nieocenionym wsparciem dla całego zespołu.

Dla wielu pracodawców atutem zatrudniania dojrzałych pracowników będą korzyści finansowe. W tej chwili firmy mogą liczyć na refundację części wynagrodzenia, ulgi w opłacaniu składek (jest to możliwe nawet przez cztery lata). Jeżeli osoba w wieku 50+ przed rozpoczęciem pracy była zarejestrowana jako bezrobotna, firma przez pewien czas nie musi płacić składki na Fundusz Pracy (może być to odciążeniem dla małych przedsiębiorstw).

Przewagą pracowników starszych jest ich dyspozycyjność. Ludzie ci nie są obarczeni koniecznością opieki nad dziećmi, dlatego znacznie rzadziej biorą urlopy. Ich życie prywatne jest już ułożone i przewidywalne, dlatego rzadziej zmagają się z nieprzewidzianymi sytuacjami.

Osoby dojrzałe często odczuwają silną potrzebę realizowania się na gruncie zawodowym. Dotyczy to zwłaszcza dojrzałych kobiet, które dużą część swojego życia poświęciły rodzinie. Brak konieczności opieki nad bliskimi sprawia, że chcą wreszcie zająć się sobą. Osoby takie bardzo chętnie uczą się nowych rzeczy, są pełne pasji i entuzjazmu.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox