Analityk baz danych – co trzeba wiedzieć o tym zawodzie, kto może zostać analitykiem baz danych

Analityk baz danych jest specjalistą, do którego należy pozyskiwanie i prezentacja ważnych informacji z baz danych. Osoba posiadająca kompetencje do wykonywania zawodu analityka baz danych znajdzie zatrudnienie we wszystkich sektorach gospodarki. Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków analityków? Jak kształtują się zarobki w tym zawodzie?

Analityk baz danych – podstawowe informacje

Analityk baz danych (inne popularne nazwy tego zawodu to: analityk systemów przetwarzania danych, specjalista do spraw sprawozdawczości zewnętrznej, analityk do spraw raportów i analiz)  zajmuje się między innymi weryfikacją poprawności danych, które są zgromadzone w bazach. Posiada on umiejętności potrzebne do projektowania i wdrażania hurtowni danych. Inne obowiązki tego specjalisty to tworzenie i optymalizowanie zapytań do baz danych, opracowywanie procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych, zasilanie hurtowni danymi, integrowanie danych pochodzących z różnych źródeł, przygotowywanie cyklicznych raportów, zestawień i analiz zarządzanie procesami raportowania i przepływu danych.

Analitycy baz danych rozpoczynają swoją karierę najczęściej od stanowiska młodszego analityka. Zdobycie doświadczenia zawodowego pozwala im awansować na stanowisko starszego analityka. Kolejne doświadczenia i sukcesy w zawodzie umożliwiają awans na administratora baz danych, projektanta baz danych, architekta systemów teleinformatycznych wykorzystujących bazy danych.

Jak zostać analitykiem baz danych?

Żeby móc starać się o pracę na stanowisku analityka baz danych należy posiadać wykształcenie wyższe. Kierunki, które są szczególnie przydatne w tym zawodzie to informatyka, fizyka, ekonometria, matematyka.

Dla części pracodawców dużym atutem będą certyfikaty potwierdzające znajomość baz danych, analizy danych, doskonałej umiejętności obsługi komputera, zasad bezpiecznego przetwarzania danych.

Kandydat na analityka baz danych powinien posługiwać się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym (jest on niezbędny do czytania dokumentacji technicznej).

Analityk baz danych – w jakich warunkach pracuje?

Praca analityka baz danych odbywa się w pomieszczeniach. Jest to typowa praca biurowa. Specyfika tego zawodu pozwala przynajmniej częściowo pracować zdalnie. Analitycy pracujący na etacie wykonują swoje obowiązki zawodowe od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych. Praca ta wymaga konieczności dłuższej koncentracji na jednym zagadnieniu. Pracownik wykonuje swoje zadania sam, dlatego jest to zajęcie, które może przypaść do gustu introwertykom.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na analityka baz danych?

Na stanowisku analityka baz danych najlepiej sprawdzają się osoby, które posiadają umiejętność analitycznego myślenia, są cierpliwe, wnikliwe, są zdolne do koncentracji na jednym zagadnieniu. Idealny kandydat potrafi sprawnie obsługiwać komputer, posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i płynnego wyrażania swoich myśli zarówno w mowie, jak i w piśmie. Jest nastawiony na rozwiązywanie problemów i bardzo dobrze zorganizowany.

Analityk baz danych – wysokość wynagrodzenia

Zarobki analityków baz danych uważane są za bardzo dobre. Większość przedstawicieli tego zawodu zarabia powyżej średniej krajowej. Oczywiście tak jak i w innych zawodach wynagrodzenie analityka jest uzależnione od jego doświadczenia zawodowego, umiejętności, wykształcenia, szczegółowego zakresu obowiązków, branży, w której działa pracodawca. Znaczenie ma też region kraju, wielkość miejscowości, w której znajduje się firma zatrudniająca pracownika, sytuacja na lokalnym rynku pracy.

Analitycy baz danych, którzy pracują na podstawie umowy o pracę oprócz podstawowego wynagrodzenia otrzymują często różnego typu benefity pozapłacowe. Do świadczeń pozapłacowych można zaliczyć możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej, dodatkowe ubezpieczenia, karnety na zajęcia sportowe, itp.

Analityk baz danych – co zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy?

Analitycy baz danych są potrzebni w różnych sektorach gospodarki. Znajdą oni zatrudnienie w przemyśle, finansach i bankowości, ubezpieczeniach, handlu, sprzedaży, branży medycznej, telekomunikacji i zaawansowanych technologiach informatycznych.

Pierwszym krokiem do znalezienia atrakcyjnej pracy jest napisanie unikalnego CV i listu motywacyjnego. Zrezygnujmy z korzystania z gotowych szablonów, których w sieci jest mnóstwo – możemy być pewni, że użyje ich większość kandydatów, a my chcemy wyróżnić się spośród konkurencji. Nasze CV będzie bardziej przejrzyste, jeżeli umieścimy w nim krótkie podsumowanie zawodowe. Warto pamiętać, że dokumenty dla polskiego pracodawcy mogą znacząco różnić się od CV dla pracodawcy zagranicznego. Może to dotyczyć zakresu ujawnianych informacji, a także ilości stanowisk pracy, które opisujemy (w Polsce mamy zwyczaj pisać w CV o swoim doświadczeniu zawodowym z ostatnich 10 lat, natomiast w Niemczech wymaga się podawania wszystkich prac jakich kiedykolwiek się podejmowaliśmy).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox