Analityk kredytowy – obowiązki, wymagania, wynagrodzenie

Analityk kredytowy jest to specjalista, który zawodowo zajmuje się analizą kredytową i badaniem zdolności kredytowej osób lub firm ubiegających się o kredyt. Analitycy kredytowi mogą liczyć na zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach finansowych i nie tylko. Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków analityka kredytowego? Jakie wymagania należy spełnić, żeby znaleźć atrakcyjną pracę w tym zawodzie?

Analityk kredytowy – charakterystyka stanowiska

Analityk kredytowy (znany także jako credit analyst, inspektor kredytowy, specjalista do spraw ryzyka kredytowego, specjalista do spraw kredytów) to pracownik odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków kredytowych od firm i osób prywatnych. Specjalista ten weryfikuje dokumenty finansowe i prawne, które są dołączone do wniosku kredytowego. Do szczegółowych obowiązków specjalisty do spraw kredytów zaliczamy szacowanie ryzyka finansowego, które jest związane z udzieleniem klientowi gwarancji finansowej, ocenianie sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, opiniowanie warunków udzielenia kredytu, ocenianie jakości proponowanych zabezpieczeń finansowych, monitorowania ryzyka kredytowego klienta podczas trwania umowy, śledzenie bieżącej sytuacji prawnej i ekonomicznej na rynku, archiwizowanie dokumentacji finansowej i wniosków kredytowych zgodnie z zasadami panującymi w danej instytucji i przepisami prawa.

Osoba zatrudniona na stanowisku analityka kredytowego ma możliwości awansu. W miarę zdobywania doświadczenia zawodowego pracownik może awansować na starszego analityka i eksperta. Inną możliwością jest awans na kierownika działu, a następnie dyrektora działu.

Jak zostać analitykiem kredytowym?

Żeby móc rozpocząć karierę zawodową na stanowisku analityka kredytowego należy posiadać co najmniej wykształcenie wyższe I stopnia. Kierunki studiów, które są szczególnie przydatne w tym zawodzie to ekonomia, finanse i rachunkowość czy ekonometria.

Pracodawcy cenią kandydatów, którzy posiadają certyfikaty potwierdzające udział w branżowych kursach i szkoleniach.

Bardzo ważna jest ponadto znajomość języków obcych. Analityk kredytowy powinien posługiwać się biegle przynajmniej językiem angielskim (inne języki są mile widziane). Warto jest posiadać certyfikat potwierdzający znajomość języka na konkretnym poziomie.

Jak wygląda środowisko pracy analityka kredytowego?

Praca analityka kredytowego odbywa się przede wszystkim w biurze. Pracownicy wykonują swoje obowiązki zawodowe w ciągu dnia (pracują w systemie jednozmianowym). Analitycy kredytowi mają wolne weekendy i święta. Ich praca jest samodzielna, jednak wiąże się z intensywnymi kontaktami z ludźmi (przez co może być czasem stresująca).

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na stanowisko analityka kredytowego?

Od kandydatów na stanowisko analityka kredytowego wymaga się umiejętności logicznego myślenia. W zawodzie tym niezbędne są umiejętności matematyczne, bardzo dobra organizacja pracy, cierpliwość, zdolność dłuższej koncentracji i nastawienie na rozwiązywanie problemów. Analityk kredytowy musi biegle obsługiwać komputer i inne popularne urządzenia biurowe.

Ze względu na częste kontakty z klientami analityk finansowy musi wyróżniać się kulturą osobistą i wysoko rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi. Ważne jest, żeby był on osobą odporną na stres, posiadającą umiejętności negocjacyjne.

Analityk kredytowy – ile zarabia ten specjalista?

Statystyki pokazują, że przeciętne zarobki analityków kredytowych w Polsce przekraczają średnią krajową. Trzeba pamiętać, że końcowe wynagrodzenie jest uzależnione od kilku czynników. Znaczenie ma doświadczenie zawodowe, umiejętności, wykształcenie, ilość języków obcych, którymi posługuje się pracownik. W wielu firmach wynagrodzenie uzależnione jest od efektów pracy, wielkości i kapitału przedsiębiorstwa zatrudniającego analityka, regionu zatrudnienia (współcześnie najwięcej zarabiają osoby pracujące na terenie województwa mazowieckiego, a zwłaszcza w Warszawie).

Analityk kredytowy – jak zwiększyć szanse na zatrudnienie w zawodzie?

Osoba posiadająca kompetencje do wykonywania zawodu analityka kredytowego może szukać pracy w wielu miejscach. Analityków poszukują banki (znajdą oni pracę w departamentach rozpatrujących wnioski kredytowe), Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, departamenty do zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, agencje ratingowe, firmy faktoringowe, fundusze poręczeń kredytowych, firmy audytorskie, firmy leasingowe.

Istnieje wiele metod poszukiwania pracy. Zdecydowanie najprościej jest odpowiadać na oferty zamieszczone na popularnych portalach ogłoszeniowych. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że tą drogę wybiera największa ilość kandydatów, dlatego będziemy mieć do czynienia z dużą konkurencją. Innym pomysłem jest wytypowanie firm szukających analityków kredytowych, w których chcielibyśmy pracować i wysłanie im swoich dokumentów nawet wtedy, gdy nie mają one otwartej rekrutacji. Jest duże prawdopodobieństwo, że odezwą się one do nas kiedy tylko będą potrzebowały nowych pracowników.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox