Architekt – co trzeba wiedzieć o tym zawodzie?

Zawód architekta cieszy się w Polsce dużą popularnością. Jest również zaliczany do bardziej prestiżowych zawodów. Czym dokładnie zajmuje się architekt? Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby rozpocząć pracę w tym zawodzie? Jakie predyspozycje powinni posiadać kandydaci na architektów?

Architekt – kto to taki?

Architektem nazywamy pracownika, który zajmuje się projektowaniem budynków i przylegających do nich terenów, a następnie nadzoruje procesy budowlane. Architekci zajmują się czasem także rozbudową i modernizacją już istniejących obiektów. Niektórzy prowadzą prace badawcze. Zleceniodawcami architekta mogą być firmy, instytucje państwowe, osoby prywatne. Absolwenci architektury mogą liczyć na zatrudnienie w biurach projektowych, instytucjach publicznych (na przykład w placówkach oświatowych). Część z nich decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Charakterystyczną cechą pracy architekta jest fakt, że odbywa się ona (w zależności od etapu prac) w pomieszczeniach zamkniętych, a także w terenie. Architekt zazwyczaj pracuje samodzielnie, choć zdarzają się projekty, które wymagają pracy zespołowej. Czas pracy architekta jest uzależniony od miejsca zatrudnienia. Jeżeli pracuje on w instytucji państwowej, będzie wykonywał swoje obowiązki przez 8 godzin 5 razy dziennie. Architekci posiadający własne działalności gospodarcze pracują zazwyczaj znacznie dłużej.

Jak zostać architektem?

Żeby rozpocząć pracę w zawodzie architekta należy ukończyć studia inżynierskie i magisterskie na kierunku architektura (architektów kształcą między innymi politechniki, uniwersytety i uczelnie artystyczne). Absolwent architektury, któremu zależy na samodzielnej pracy powinien postarać się również o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Każdy student architektury zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej.

Nawet jeżeli studia architektoniczne nie dają w tym zakresie odpowiedniego przygotowania – kandydaci na architektów powinni zdobyć co najmniej podstawową wiedzę z psychologii, socjologii, urbanistyki i prawa budowlanego.

Koniecznym warunkiem, który trzeba spełnić, żeby wykonywać zawód architekta w Polsce jest przynależność do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby studiujące architekturę mogą zdecydować się na wybór specjalizacji. Do wyboru mają między innymi: architekturę miejsca zamieszkania, architekturę idei, dziedzictwo architektoniczne, architekturę informacyjną, architekturę technologii i struktury, architekturę wnętrz, architekturę krajobrazu.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na architekta?

Do wykonywania zawodu architekta trzeba posiadać predyspozycje. Niezbędna w tym zawodzie jest wyobraźnia przestrzenna, umiejętności techniczne, a także kompetencje interpersonalne, które pozwolą na dobry kontakt z klientami.

Dobry architekt powinien mieć zdolności twórcze, uzdolnienia praktyczne, umiejętność niekonwencjonalnego myślenia. Bardzo ważne cechy w tym zawodzie to dokładność i precyzja, otwartość na potrzeby klienta, pozytywne nastawienie do ludzi, umiejętność negocjacji, umiejętność rzeczowego argumentowania, odpowiedzialność. Kandydat na architekta musi być osobą samodzielną, a z drugiej strony potrafić pracować w grupie. Przydadzą się mu również umiejętności kierownicze i umiejętności organizatorskie.

Jeżeli chodzi o wymagania fizyczne – architekt powinien mieć dobry wzrok (ważne jest między innymi rozróżnianie barw i dobre widzenie głębi).

Jakie są przeciwwskazania do wykonywania tej pracy?

Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy architekta są dysfunkcje kończyn górnych, a także zaburzenia wzroku (na przykład nieumiejętność odróżniania barw).

Architekt – ile zarabia ten specjalista?

Zarobki architektów w Polsce należą do dobrych. Większość specjalistów może liczyć na wynagrodzenie przekraczające średnią krajową i znacznie wyższe. Wpływ na wysokość wynagrodzenia architekta ma jego doświadczenie, umiejętności i miejsce zatrudnienia. Najwięcej zarabiają architekci z dużych miast, którzy prowadzą własne działalności gospodarcze.

Należy podkreślić, że architekci zatrudnieni w takich krajach jak Niemcy czy Stany Zjednoczone mogą liczyć na kilkukrotnie wyższe wynagrodzenie.

Jak szukać pracy?

Najprostszą (co nie znaczy, że najbardziej skuteczną) metodą szukania pracy w zawodzie architekta jest odpowiadanie na ogłoszenia zamieszczone na popularnych portalach pracy. Korzystając z takich miejsc musimy liczyć się z ogromną konkurencją (która jest szczególnie dużym zagrożeniem dla osób znajdujących się dopiero na początku swojej drogi zawodowej). Znacznie większe szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną mamy wówczas, gdy odezwiemy się bezpośrednio do firm, które mogą potrzebować usług architektów. Warto to zrobić nawet wówczas, gdy przedsiębiorstwa te nie prowadzą w danym momencie rekrutacji.

Specjaliści od rekrutacji radzą, żeby dla każdego stanowiska pracy przygotować jedno CV (wówczas mamy większe szanse przedstawienia siebie jako kandydatów idealnych).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox