Arteterapeuta – co to za zawód, jak zostać arteterapeutą

Arteterapeutów możemy spotkać między innymi w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gabinetach terapeutycznych czy instytucjach kulturalno-oświatowych. Zajmują się oni prowadzeniem terapii poprzez wykorzystanie różnych technik artystycznych. Jakie są szczegółowe obowiązki arteterapeuty? Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc zajmować się leczeniem poprzez sztukę?

Arteterapeuta – podstawowe informacje

Zadaniem arteterapeuty jest pomoc pacjentom z problemami natury fizycznej, umysłowej i emocjonalnej. Metoda działania tego specjalisty jest nowatorska, gdyż do terapii wykorzystuje on szeroko rozumianą sztukę. Do zadań arteterapeuty zaliczamy stawianie diagnozy pacjentowi zmagającemu się z nerwicami i zaburzeniami emocjonalnymi. Żeby wybrać odpowiednią terapię arteterapeuta musi przeanalizować diagnozy innych specjalistów – między innymi psychiatry, logopedy, nauczyciela, psychoterapeuty, pedagoga. Ważnym etapem jego pracy jest opracowanie planu zajęć z arteterapii, a także zasad współpracy z pacjentem i ewentualnie jego opiekunami (gdy terapia prowadzona jest z dziećmi i młodzieżą).

Od arteterapeutów wymaga się stosowania różnych technik. Mogą być to na przykład sztuki wizualne, fotografoterapia, filmoterapia, sztuki teatralne. Są oni przygotowani do wykorzystywania technik muzykoterapeutycznych, plastycznych, choreoterapeutycznych, aromateraupeutycznych, bajkoterapeutycznych. Kolejnym etapem pracy jest opracowywanie, a następnie weryfikacja narzędzia badawczego do diagnozy arteterapeutycznej. Przez cały czas współpracy arteterapeuta uważnie obserwuje swojego podopiecznego i reaguje na jego potrzeby.

Arteterapeuci oferują porady z zakresu arteterapii dla pacjentów i ich rodzin, zajmują się też edukacją arteterapeutyczną. Są oni zobowiązani do prowadzenia dokumentacji na potrzeby placówki, w której pracują, a także innych specjalistów opiekujących się danym pacjentem.

Jak zostać arteterapeutą?

Żeby móc pracować w zawodzie artereraupety należy posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Największe szanse na zatrudnienie mają jednak osoby z wykształceniem wyższym (zwłaszcza absolwenci pedagogiki, psychologii, muzyki, bibliotekoznawstwa, sztuk plastycznych). Idealnie gdyby kandydat ukończył studia podyplomowe związane z arteterapią. Pracodawcy zwracają uwagę na certyfikaty, które potwierdzają posiadanie kompetencji przydatnych do wykonywania powierzonych zadań. Mile widziane będzie świadectwo ukończenia szkoły muzycznej lub kursów plastycznych.

Od arteterapeutów wymaga się także znajomości języków obcych (język angielski jest w tej branży podstawą), gdyż zdarza się, że ich pacjentami są osoby z zagranicy.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na arteterapeutę?

Osoba pragnąca pracować w zawodzie arteterapeuty musi posiadać uzdolnienia artystyczne, być kreatywna i twórcza. Jako, że pracuje ona z ludźmi, konieczne są wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne i wysoka kultura osobista. Arteterapeuta musi być człowiekiem empatycznym, cierpliwym, odpowiedzialnym, dokładnym, zorganizowanym, nastawionym na realizację celów, nie bojącym się podejmowania działań niekonwencjonalnych. Ważne jest, żeby potrafił obiektywnie ocenić swoje możliwości. Dobry specjalista w pewnych sytuacjach musi stwierdzić, że nie jest w stanie samodzielnie pomóc danemu pacjentowi. Wówczas konieczne jest skierowanie takiej osoby do psychologa, psychiatry, logopedy, itp.

Arteterapeuta – rozwój zawodowy

Arteterapeuta może, a wręcz powinien stale podnosić swoje kompetencje zawodowe. Może on brać udział w branżowych kursach, szkoleniach, konferencjach czy warsztatach. Część specjalistów decyduje się na rozpoczęcie pracy jako wykładowca na uczelni wyższej. Wielu arteterapeutów prowadzi własne blogi, publikuje artykuły w pismach branżowych. Innym sposobem na zwiększenie zawodowych możliwości jest założenie własnej działalności gospodarczej. Na taki krok decydują się pracownicy doświadczeni, mogący liczyć na stałych klientów.

Współcześnie osoby mające kwalifikacje do wykonywania zawodu arteterapeuty mogą szukać zatrudnienia w gabinetach terapeutycznych, ośrodkach zdrowia, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach, domach seniora, szpitalach, więzieniach, placówkach kulturalno-oświatowych.

Zainteresowanie terapią poprzez sztukę cały czas rośnie, dlatego można się spodziewać, że w przyszłości pojawi się jeszcze więcej atrakcyjnych ofert pracy dla arteterapeutów.

Ile zarabiają arteterapeuci?

Zarobki arteterapeutów są zróżnicowane. Wielu pracowników zarabia powyżej średniej krajowej. Wysokość zarobków zależy w tym przypadku od rodzaju pracodawcy, wykształcenia, doświadczenia, umiejętności, stosowanych metod, a nawet wielkości miejscowości, w której znajduje się firma lub inna instytucja zatrudniająca tego specjalistę. Zazwyczaj specjaliści oferujący swoje usługi w dużych miastach mogą liczyć na wyższe zarobki niż arteterapeuci pracujący w małych miastach czy na wsiach. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na benefity pozapłacowe.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox