Asystent do spraw statystyki – obowiązki, wynagrodzenie, wymagania stawiane kandydatom

Asystent do spraw statystyki to pracownik, który uczestniczy w realizacji badań statystycznych. Swoją pracę wykonuje zazwyczaj pod okiem doświadczonego statystyka. Jaki jest zakres obowiązków asystenta do spraw statystyki? Jakie wykształcenie jest potrzebne do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku? Ile zarabiają asystenci do spraw statystyki? Jakie cechy powinien posiadać idealny kandydat na asystenta?

Asystent do spraw statystyki – charakterystyka zawodu

Asystent do spraw statystyki (inne nazwy tego zawodu to: młodszy badacz, młodszy analityk danych, asystent do spraw analiz statystycznych, asystent do spraw badań ankietowych) to pracownik odpowiedzialny za wykonywanie badań statystycznych pod okiem doświadczonego specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych. Asystent wykonuje pracę o charakterze biurowym. Jego praca rozpoczyna się od opracowywania metodologii badania, identyfikacji badanej populacji i określania wielkości próby. Kolejnym etapem pracy jest identyfikowanie źródeł danych i budowanie narzędzia do gromadzenia danych (przykładowo może być to ankieta sprawozdanie lub formularz). Po etapie przygotowań czas na obserwację statystyczną. Pracownicy przystępują do ujednolicania i agregacji źródeł dla danych wtórnych, realizowania wywiadów ankietowych. Rozsyłają także w odpowiednim czasie formularze, sprawozdania i ankiety do instytucji objętych obowiązkiem sprawozdawczym. Następnym etapem pracy asystenta do spraw statystyki jest kontrola zgromadzonego materiału statystycznego (polega ona między innymi na sprawdzaniu czy formularze są kompletne pod względem merytorycznym i formalnym). Po etapie kontrolnym przychodzi czas na opracowanie i analizę zgromadzonego materiału statystycznego, a następnie prezentację wyników.

Asystent do spraw statystyki jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej. Zawód ten charakteryzuje się intensywnymi kontaktami z ludźmi.

Jak zostać asystentem do spraw statystyki?

Żeby móc wykonywać pracę asystenta do spraw statystyki potrzebne jest co najmniej wykształcenie średnie. Pracodawcy (o ile mają wybór) preferują studentów lub absolwentów studiów wyższych. Kierunki, które szczególnie przydają się w tej pracy to socjologia, ekonomia, statystyka, psychologia, matematyka, marketing i zarządzanie.

Część pracodawców wymaga od kandydatów znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym i posiadania prawa jazdy kategorii B.

Asystent do spraw statystyki – jak wygląda jego środowisko pracy?

Asystent do spraw statystyki może pracować w pomieszczeniach (zazwyczaj są to biura) lub na zewnątrz (praca na świeżym powietrzu może być związana z prowadzeniem ankiet terenowych). Praca odbywa się zazwyczaj od poniedziałku do piątku, w godzinach dziennych. Weekendy i święta są wolne.

Jakich cech wymaga się od kandydatów na asystentów?

Od kandydatów na asystentów do spraw statystyki wymaga się wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych, umiejętności logicznego myślenia, zdolności matematycznych, płynnego wyrażania swoich myśli (zarówno w mowie, jak i w piśmie). W zawodzie tym przydaje się zdolność dłuższej koncentracji na jednym zagadnieniu, cierpliwość, rzetelność, wytrwałość, doskonała organizacja pracy własnej. Asystent do spraw statystyki powinien być osobą samodzielną, a kiedy wymaga tego sytuacja – dobrze radzić sobie z pracą w zespole.

Asystent do spraw statystyki – wynagrodzenie

Tak jak i w wielu innych zawodach zarobki asystentów do spraw statystyki są zróżnicowane. Pracownicy bez doświadczenia zarabiają zazwyczaj najniższą krajową. Z kolei asystenci doświadczeni mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości średniej krajowej.

Wpływ na wysokość pensji ma między innymi wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy, posiadane kwalifikacje, szczegółowy zakres obowiązków, typ projektów, w których bierze się udział, rodzaj firmy i jej lokalizacja (asystenci pracujący w wielkich miastach zarabiają zazwyczaj więcej od pracowników z mniejszych miejscowości).

Asystent do spraw statystyki – jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy?

Kandydaci posiadający kompetencje do wykonywania zawodu asystenta do spraw statystyki mogą liczyć na zatrudnienie w urzędach statystycznych, instytucjach naukowo badawczych, międzynarodowych firmach i organizacjach, bankach, organizacjach non profit, placówkach państwowych, różnego rodzaju agencjach badawczych.

Poszukiwania pracy w zawodzie asystenta do spraw statystyki należy zacząć od napisania profesjonalnego CV i listu motywacyjnego. Jedną z najpopularniejszych taktyk szukania pracy jest odpowiadanie na oferty zamieszczone na portalach ogłoszeniowych. Jeżeli jesteśmy osobami bez doświadczenia – nie jest to dla nas najlepsze rozwiązanie. Pamiętajmy, że na takie ogłoszenia odpowiada zazwyczaj ogromna ilość osób. W rezultacie będziemy mieć do czynienia z dużą konkurencją. Specjaliści od rekrutacji radzą, żeby wytypować firmy, w których chcielibyśmy rozpocząć swoją karierę zawodową i wysłać im swoje dokumenty (możemy również odwiedzić je osobiście), nawet wówczas, gdy nie prowadzą one rekrutacji. Istnieje prawdopodobieństwo, że pracodawcy szukający asystentów do spraw statystyki zgłoszą się w pierwszej kolejności do nas.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox