Detektyw – charakterystyka zawodu, obowiązki, jak zostać detektywem

Detektyw to zawód budzący wiele emocji. Osoby go wykonujące przyznają, że ich praca jest ciekawa, rozwijająca i daje wiele satysfakcji. Jakie są obowiązki detektywa? Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby rozpocząć pracę w tym zawodzie?

Detektyw – podstawowe informacje

Detektyw jest to specjalista, który zajmuje się zdobywaniem i gromadzeniem różnorodnych informacji na zlecenie klienta. W krajach, gdzie zawód ten cieszy się dużą popularnością detektywi posiadają specjalizacje (na przykład specjaliści od spraw rodzinnych czy praw gospodarczych). W Polsce chętnych, żeby płacić za usługi detektywów jest jeszcze stosunkowo mało, spotkamy przede wszystkim specjalistów „od wszystkiego”. Co więcej firmy detektywistyczne często oferują swoim klientom usługi ochroniarskie. Warunki pracy detektywów są uzależnione od charakteru zlecenia. Pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki w biurze, w hotelach, samochodach, na otwartej przestrzeni, w kawiarniach, sklepach, szpitalach. Godziny pracy w tym zawodzie nie są regulowane. Jeżeli jest taka potrzeba detektywi pracują nocą, a także w niedziele i święta. Otrzymują oni wynagrodzenie za wykonanie zadania. Detektywi mogą liczyć na zatrudnienie między innymi w agencjach detektywistycznych. Część specjalistów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Detektywi nie mogą awansować jednak najlepsi specjaliści zyskują renomę, dzięki której mogą liczyć na wielu klientów i atrakcyjne stawki.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby pracować jako detektyw?

Żeby móc myśleć o podjęciu pracy w zawodzie detektywa należy posiadać co najmniej wykształcenie średnie. Jednocześnie bardzo pożądani są kandydaci z wykształceniem wyższym. Szczególnie pomocne w działalności detektywistycznej są takie kierunki jak informatyka, ekonomia, prawo czy bankowość. 

Konieczne jest również ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu działalności detektywistycznej (żeby do niego przystąpić należy mieć ukończone 18 lat). W zależności od programu szkolenie może trwać od 4 miesięcy do nawet 2 lat. Po jego ukończeniu nabywamy prawo do założenia własnej firmy detektywistycznej.

Osoby, które mają największe szanse na zatrudnienie w renomowanej agencji detektywistycznej to byli strażnicy miejscy, byli policjanci, adwokaci i wszyscy posiadający doświadczenie w walce z przestępczością lub bezpieczeństwem publicznym.

Kandydat na detektywa potrzebuje również zaświadczenia o niekaralności.

Detektywi mogą starać się o pozwolenie na posiadanie broni palnej.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na detektywa?

W zawodzie detektywa liczy się nie tylko formalne wykształcenie. Równie ważne jest posiadanie określonych cech. Badania pokazują, że jako detektywi najlepiej sprawdzają się osoby o wysokorozwiniętych kompetencjach interpersonalnych. Należy pamiętać, że detektyw musi nawiązać kontakt i wzbudzić zaufanie ludzi w różnym wieku, należących do różnych środowisk, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia. Od kandydatów do tego zawodu wymaga się empatii, dyskrecji (detektyw nie może zdradzić tajemnic swojego klienta nawet wówczas, gdy przestaje wykonywać swój zawód).

Żeby odnosić sukcesy w zawodzie detektywa konieczna jest umiejętność logicznego myślenia, zdolność wyciągania wniosków z zebranego materiału dowodowego. Detektyw musi być systematyczny, konsekwentny, rzetelny, nastawiony na realizację celów. Choć praca ta kojarzy się większości z nas z adrenaliną i emocjami, trzeba zdawać sobie sprawę, że może być również żmudna i monotonna (konieczność zbierania danych).

Najlepsi detektywi mają świetną pamięć, potrafią kojarzyć fakty, są wytrwali, cierpliwi i bardzo odważni (nie można zapominać, że ich praca nierzadko wiąże się z wieloma zagrożeniami).

Choć praca detektywa zalicza się do lekkich, osoba wykonująca ten zawód powinna odznaczać się ogólnie dobrą kondycją fizyczną. Od kandydatów oczekuje się dobrego wzroku (konieczne jest rozróżnianie barw), słuchu i węchu. Detektyw musi być w pełni zdrowy psychicznie.

W zawodzie tym nie ma możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Detektyw – jakie są jego obowiązki

Obowiązki detektywów są bardzo zróżnicowane. Zależą od konkretnego zlecenia, a także specjalizacji pracownika.

W Polsce wielu detektywów zajmuje się sprawami rodzinnymi. Klienci zgłaszają się do nich, kiedy chcą udowodnić zdradę małżeńską, a także ustalić rzeczywiste dochody osoby uchylającej się od płacenia alimentów. Są oni pomocni także w sprawach spadkowych. Detektywi zajmują się wykrywaniem oszustw, sprawdzaniem wiarygodności poszczególnych osób i firm. Wielu detektywów specjalizuje się w poszukiwaniu skradzionych samochodów lub rewindykacji należności.

Są również firmy detektywistyczne, które zajmują się sprawami kryminalnymi (choć należy przyznać, że należą one do mniejszości). Zgłaszają się do nich klienci, w przypadku których doszło do umorzenia sprawy z powodu niewykrycia sprawcy.

Detektywi zazwyczaj pracują samodzielnie, jednak bardzo często zdarza się, że ich praca wymaga intensywnych kontaktów z ludźmi.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox