Doradca inwestycyjny – czym się zajmuje ten specjalista, jak zostać doradcą inwestycyjnym

Doradca inwestycyjny to ekspert od lokowania środków finansowych na rynkach kapitałowych. Jego obowiązki polegają między innymi na doradzaniu klientom jak inwestować pieniądze. Zawód doradcy finansowego należy do najbardziej prestiżowych zawodów w naszym kraju. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby rozpocząć karierę w tym zawodzie?

Doradca inwestycyjny – jakie są jego obowiązki?

Osoba zatrudniona na stanowisku doradcy inwestycyjnego jest odpowiedzialna za pomnażanie kapitału. Do jego obowiązków należy udzielanie klientowi informacji, na podstawie których jest on w stanie samodzielnie zainwestować swoje pieniądze. Doradca sugeruje się tak zwanym profilem inwestycyjnym (bierze on pod uwagę takie czynniki jak dochód, wykształcenie, wiek, a także sytuację rodzinną osoby korzystającej z jego usług), oczekiwaniami klienta, następnie stara się stworzyć najbardziej skuteczną strategię inwestowania.

Ważnym obowiązkiem doradcy jest zarządzanie portfelem instrumentów finansowych należącym do firm lub osób prywatnych. Należy podkreślić, że zarządzanie kapitałem odbywa się na odpowiedzialność tego pracownika, jednocześnie ryzyko finansowe ponosi inwestor.

Doradcy inwestycyjni pracują między innymi w bankach, firmach doradczo-konsultingowych, w funduszach emerytalnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, na giełdach, w domach maklerskich. 

Specjaliści zajmujący się doradztwem inwestycyjnym w funduszach emerytalnych i towarzystwach ubezpieczeniowych zajmują się kupowaniem papierów wartościowych na dłuższy okres. Nie muszą oni uzgadniać metody działania ze swoimi klientami. Doradcy inwestycyjni regularnie współpracują z maklerami.

Jak zostać doradcą inwestycyjnym?

Zawód doradcy finansowego wymaga dużych kompetencji. Należy podkreślić, że doradcami finansowymi mogą być jedynie osoby, które są wpisane na listę doradców. Lista ta jest prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Osoby, które chcą pracować jako doradcy inwestycyjni powinny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych. Niezbędnym warunkiem do starania się o pracę jest niekaralność (doradca nie może być skazany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciw obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów).

Kandydat na doradcę inwestycyjnego musi zdać z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Egzamin ten sprawdza wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, analizy finansowej i rachunkowości, matematyki, etyki zawodowej.

Żeby przystąpić do egzaminu na doradcę inwestycyjnego należy legitymować się wykształceniem średnim ekonomicznym.

Choć doradcą inwestycyjnym teoretycznie może zostać osoba w każdym wieku, wielu pracodawców preferuje kandydatów pomiędzy 30 a 40 rokiem życia.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na doradcę inwestycyjnego?

Od kandydatów na doradców inwestycyjnych wymaga się dużej odpowiedzialności, umiejętności logicznego myślenia, zdolności do szybkiego podejmowania trafnych decyzji, prowadzenia analiz. Doradca musi być osobą cierpliwą systematyczną, potrafić doskonale organizować pracę własną, mieć dobry refleks, wykazywać zwiększoną odporność na stres i nie ulegać łatwo emocjom (o które  nie jest trudno, gdy w grę wchodzą duże pieniądze).

Najlepsi doradcy inwestycyjni dobrze radzą sobie z monotonną pracą, która wymaga długiego analizowania wykresów i tabel. Inne cechy, które bardzo przydają się w zawodzie doradcy inwestycyjnego to odwaga, zdolność do podejmowania ryzyka, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie konsekwentnie z przyjętą strategią.

Praca doradcy finansowego to typowa praca biurowa, która zaliczana jest do lekkich zajęć. Żeby ją wykonywać nie trzeba spełniać wyjątkowych wymagań pod względem zdrowotnym i kondycyjnym.

Środowisko pracy doradców inwestycyjnych

Doradcy inwestycyjni wykonują swoje obowiązki zawodowe w biurach. Ich praca wymaga dużej samodzielności, a jednocześnie ma charakter zespołowy. Zanim doradca podejmie decyzję, konsultuje się z analitykami. 

Praca analityka finansowego odbywa się w dzień. Trwa zazwyczaj od 6 do 9 godzin. Czynnikiem, który ma wpływ na godziny pracy tego specjalisty jest czas dokonywania transakcji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych (zaczynają się one o godzinie 9, kończą natomiast o 16:35.

Jego praca wiąże się również z częstymi kontaktami z klientami.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego

Przeciwwskazaniem do wykonywania pracy doradcy inwestycyjnego jest upośledzenie umysłowe, choroby układu nerwowego, choroby układu krążenia.

Ile zarabiają doradcy inwestycyjni?

Praca doradcy inwestycyjnego zaliczana jest do dobrze płatnych, choć wysokość zarobków uzależniona jest od wielu czynników. Badania pokazują, że najlepiej zarabiają doradcy zatrudnieni w firmach mieszczących się na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Najlepsze firmy zatrudniające doradców inwestycyjnych oferują swoim pracownikom zarobki przekraczające 40 tys. zł brutto.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox